Chestionar anticoruptie

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Directia Integritate, Buna Guvernare si Politici Publice, implementeaza proiectul cu titlul: "Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica", cod SIPOCA 61.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, in cadrul Axei prioritare 2: "Administratie si sistem judiciar accesibile si transparente", obiectiv specific 2.2: "Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice".

Una dintre activitatile din cadrul proiectului presupune realizarea unui studiu privind perceptia publica referitoare la efectele masurilor anticoruptie la nivelul administratiei publice locale.

In vederea finalizarii acestui studiu a fost elaborat un chestionar in scopul cunoasterii parerii cetatenilor cu privire la tematica vizata.

Chestionarul poate fi completat aici: https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N sau prin scanarea codului QR de mai jos.