Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2022

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  04  ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Întretinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judetene - Lot 2 -zona nr. 2 Est"- DJ 612, DJ 601 D şi DJ 506 pe raza comunelor Mereni, Crevenicu şi GăIăteni

Dispoziția nr. 2  din  05  ianuarie 2022

 privind:constituirea comisiei privind preluarea unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, de la Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria

Dispoziția nr. 3  din  05  ianuarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului VOLINTIRU IONUT -LAURENTIU

Dispoziția nr.4-38 din 05 ianuarie 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 39 din  07 ianuarie 2022

 privind: desemnarea responsabilului cu monitorizarea situaţiilor de pantouflage la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 40 din  07 ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,Lucrări de întreţinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene - Lot 2 - Intreţinere drumuri pietruite" - DJ 612 - tronson de 11,765 lan pe raza comunelor Rădoieşti, Sfinţeşti şi Săceni

Dispoziția nr. 41 din  07 ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene pentru perioada ianuarie-martie 2022

Dispoziția nr. 42 din  07 ianuarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 11 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 43 din  10 ianuarie 2022

 privind: constituirea Grupului de lucru pentru urmărirea contractelor de servicii nr. 202/02.12.2021 şi nr. 203/02.12.2021, privind elaborarea hărţilor de risc: Lot 2 - Elaborare hărti de risc la alunecări de teren - Judetul Teleorman, Lot 1 - Elaborare hărţi de risc natural pentru cutremure - Judetul Teleorman

Dispoziția nr. 44 din  10 ianuarie 2022

 privind: acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare inregistrat la 31 decembrie 2021, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Dispoziția nr. 45 din  10 ianuarie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 719 din 03 decembrie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12 ianuarie 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 46 din  10 ianuarie 2022

 privind: menţinerea doamnei Borţun Valy Luminiţa în funcţia publică deţinută de arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, peste vârsta standard de pensionare

Dispoziția nr. 47 din  11 ianuarie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 375 din 22 mai 2020 privind stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate ŞI sănătate a muncii, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 48 din  13 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 49 din  13 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2022

Dispoziția nr. 50 din  14 ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506 pe raza comunelor Bujoru, Bragadiru, Conţeşti, Cervenia, Ştorobăneasa, Mârzăneşti, Vităneşti, Băbăiţa şi pe DJ 504 pe raza comunelor Mârzăneşti, Ştorobăneasa şi pe raza ,municipiului Alexandria

Dispoziția nr. 51 din  18 ianuarie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 748 din 11 noiembrie 2020 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având ca obiect: Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria": Lot 1. - mobilier, instrumentar şi echipamente mici, Lot 2 - echipamente medicale, Lot 3 - echipamente sterilizare, Lot 4 - dotări nemedicale, cu modificarile ulterioare

Dispoziția nr. 52 din  19 ianuarie 2022

 privind: încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Giui Gheorghe - consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 53 din  19 ianuarie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 2 a doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela, consilier, treapta profesională IA, la Cabinet Vicepreşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 54 din  19 ianuarie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Buzică Dana Irina, referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 55 din  19 ianuarie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 5 a domnului Dobrin Dănuţ Marius, auditor, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 56 din  20 ianuarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei MARDALE ANA-MARIA

Dispoziția nr. 57 din  20 ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea medicină de urgenţă din cadrul secţiei ·UPU- SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Dispoziția nr. 58 din  21 ianuarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 26 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 59 din  25 ianuarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 60 din  26 ianuarie 2022

 privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în perioada 27-28 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 61 din  26 ianuarie 2022

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 62 din  31 ianuarie 2022

 privind: numirea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 63 din  31 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman", cod SIPOCA MySMIS2014+ 1114/151850

Dispoziția nr. 64 din  31 ianuarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei GHERGHINA SILVIA

Dispoziția nr. 65 din  31 ianuarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitului AMET FĂNEL

Dispoziția nr. 66 din  31 ianuarie 2022

 privind: încetarea, prin demisie, a contractului individual de muncă nr. 6/09.11.2020, al domnului Rababoc Benone, consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 67 din  02 februarie 2022

 privind:organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă in vederea atribuirii contractului având ca obiect "Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică in vederea pregătirii aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru completarea şi dezvoltarea Sistemului de management integrat al deşeuri lor in judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 68 din  04 februarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 10 februarie 2022

Dispoziția nr.69-105 din 07 februarie 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 106 din  10 februarie 2022

 privind: încheierea contractului de management administrativ-financiar cu directorul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Roşiorii de Vede

Dispoziția nr. 107 din  10 februarie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 108 din  11 februarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 18 februarie 2022

Dispoziția nr. 109 din  15 februarie 2022

 privind: reintegrarea doamnei Ionescu Eugenia Georgeta pe funcţia publică deţinută anterior încetării de drept a raportului de serviciu şi plata despăgubiri lor egale cu salariile şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data de 15.07.2020 şi până la data reintegrării efective în funcţia publică deţinută anterior

Dispoziția nr. 110 din  16 februarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorei GRIGORE ANAMARIA-MIRELA

Dispoziția nr. 111 din  16 februarie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect "Lucrări de Întretinere curentă şi periodică pentru drumurile judetene: LOT 1 - Întretinere Îmbrăcăminti asfaltice şi LOT 2 - Întretinere drumuri pietruite"

Dispoziția nr. 112 din  16 februarie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrari având ca obiect "Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii "Realizare şanţuri betonate pe DJ 506 si DJ 506 A şi realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vităneşti"

Dispoziția nr. 113 din  22 februarie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii de atribuire licitalie deschisă având ca obiect Achiziţie implementare sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor şi retro- digitalizarea arhivei

Dispoziția nr. 114 din  22 februarie 2022

 privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 115 din  22 februarie 2022

 privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării funcţiei de şef de secţie a Secţiei Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 116 din  23 februarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei BUCIU ALEXIA-IOANA-MARIA

Dispoziția nr. 117 din  23 februarie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 118 din  24 februarie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul "Lucrări de Întreţinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene - Lot 2 - Întreţinere drumuri pietruite" - DJ 504B - tronson de 4,754 km pe raza comunelor Vârtoape şi Trivalea Moşteni

Dispoziția nr. 119 din  24 februarie 2022

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 19 din 09 octombrie 2019 pentru obiectivul "Modernizare DJ 612 Antoneşti-Rădoieşti (DJ 601 C), km 55+594-km 63+773 (8,132km)", al cărei beneficiar este Judeţul Teleorman reprezentat prin preşedinte Adrian-Ionuţ Gâdea

Dispoziția nr. 120 din  25 februarie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru achiziţia de servicii având ca obiect "lntreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Teleorman"

Dispoziția nr. 121 din  25 februarie 2022

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria de către domnul doctor Dobre Alexandru George

Dispoziția nr. 122 din  25 februarie 2022

 privind: numirea domnului Dobre Alexandru George în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 123 din  01 martie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 424 din 9 iunie 2020 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având ca obiect: Achiziţie de echipamente medicale şi nemedicale pentru implementarea proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman": Lot 1- Echipamente medicale, Lot 2 - Echipamente medicale, Lot 3 - Echipamente medicale, Lot 4 - Echipamente medicale, Lot 5 - Echipamente medicale, Lot 6 - Echipamente medicale, Lot 7 - Echipamente medicale, Lot 8 - Echipamente medicale, Lot 9 - Echipamente medicale, Lot 10 - Echipamente medicale, Lot 11 - Echipamente medicale, Lot 12 - Videoproiectoare, Lot 13 - Mobilier, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 124 din  01 martie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă extraordinară pentru data de 4 martie 2022

Dispoziția nr. 125 din  01 martie 2022

 privind: sancţionarea disciplinară, prin diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 2 luni, a domnului Putineanu Marius Mugurel, şef serviciu la Serviciul intervenţie in regim de urgenţă in domeniul asistenţei sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispoziția nr. 126 din  03 martie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea neonatologie din cadrul secţiei Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 127 din  07 martie 2022

 privind: modificarea Contractului de management nr. 59 din 28 februarie 2020, al managerului dr. Daniela Roxana SOARE la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară publică cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 128 din  08 martie 2022

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, de către doamna Popa Elena Laurenţia

Dispoziția nr.129-163 din 08 martie 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 164 din  09 martie 2022

 privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 165 din  09 martie 2022

 privind: numirea managerului interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 166 din  11 martie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Profir Ioana, consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul achiziţi publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman prin transfer la cerere la Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria - Serviciul buget, salarizare, achiziţii publice la Compartimentul achiziţii publice, pe postul de consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5

Dispoziția nr. 167 din  15 martie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului TANASĂ TIBERIU

Dispoziția nr. 168 din  15 martie 2022

 privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 18 aprilie 2022, proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unui funcţionar public din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 169 din  15 martie 2022

 privind: numirea doamnei Cristian Victoriţa pe perioadă nedeterminată, cu nonnă întreagă în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa r, grad profesional asistent, gradaţia 5 prin transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa r, grad profesional debutant, gradaţia 5 din cadrul Compartimentului gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi uti1ităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 170 din  15 martie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Pasaj pe DN 65A km 85+265, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Scrioaştea, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 171 din  17 martie 2022

 privind: modificarea Anexei la Dispoziţia nr. 139 din 10 martie 2021 privind aprobarea Nonnelor metodologice privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor Consiliului Judeţean Teleonnan

Dispoziția nr. 172 din  21 martie 2022

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman În consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie IncIuzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2021-2022

Dispoziția nr. 173 din  21 martie 2022

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman in consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2021-2022

Dispoziția nr. 174 din  21 martie 2022

 privind: respingerea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului ION COSTEL-IONUŢ

Dispoziția nr. 175 din  21 martie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Îndiguirea râului Olt pe sectorul Islaz-Moldoveni, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele, comunelor Islaz, Segarcea Vale şi Liţa, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 176 din  22 martie 2022

 privind: desemnarea persoanelor care răspund de îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Consiliului Judeţean Teleorrnan în cadrul activităţii de recensământ al circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în anul 2022

Dispoziția nr. 177 din  23 martie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Sfinteş Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul disciplina în construcţii al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, prin mutarea definitivă pe funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice

Dispoziția nr. 178 din  23 martie 2022

 privind: constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2021

Dispoziția nr. 179 din  24 martie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului BOU VALENTIN-ALIN

Dispoziția nr. 180 din  24 martie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie pentru echipamente/bunuri achizitionate În cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 181 din  25 martie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2022

Dispoziția nr. 182 din  25 martie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Decolmatarea sectorului râului Vedea de pe teritoriul comunelor Nenciuleşti şi Plosca, prin exploatarea agregatelor minerale, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Nenciuleşti şi Plosca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 183 din  25 martie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 184 din  30 martie 2022

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 89 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE70) - lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475)", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 185 din  31 martie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea medicină de urgenţă din cadrul secţiei UPU- SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr.186-222 din 05 aprilie 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 223 din  05 aprilie 2022

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.7/29.01.2021 privind obiectivul "Modernizarea trecerii la nivel km 45+640 linia 105 Între staţiile Videle-Giurgiu N" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Botoroaga şi Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 224 din  07 aprilie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect "Servicii de energie electrică la clientii eligibili non-casnici"

Dispoziția nr. 225 din  07 aprilie 2022

 privind: numirea domnului Duncea Borca Marian Florin pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2, prin transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 226 din  11 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire pod pe DN 54 km 64+001, judeţul Teleorman şi lucrări de desfiinţare pod existent" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Islaz, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 227 din  11 aprilie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii "Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 şi km 68+450"

Dispoziția nr. 228 din  13 aprilie 2022

 privind: împuternicirea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean TeleOiman, domnul Adrian Florescu, pentru semnarea Acordului de Implementare şi a documentelor necesare accesării Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuieli/or efectuate pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare În urma catastrofei cauzate de COVID-19 În România la inceputul anului 2020

Dispoziția nr. 229 din  14 aprilie 2022

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 02 din 16 aprilie 2021 pentru obiectivul "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt - Călrnăţui - etapa II - judeţul Teleorman (SPA Dunărea, SRP 1, SRP 2+3, canalul de aducţiune CA 2, canalul de aducţiune CA 3, canalul de distribuţie CD 4, canalul de distribuţie CD 7, stăvilarele pe canalele de aducţiune şi distribuţie (9 buc», al cărei beneficiar este ANIF- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman - Neajlov

Dispoziția nr. 230 din  15 aprilie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primăriei comunei Salcia, pentru o perioadă de cel mult 6 luni

Dispoziția nr. 231 din  15 aprilie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 4 a doamnei Geantă Simona Dorina, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 232 din  15 aprilie 2022

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 233 din  15 aprilie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Decolmatare albie râu Vedea cu exploatare de nisipuri şi pietrişuri în perimetrul Vedea, comunele Nenciuleşti, Plosca şi Peretu, judeţul Teleorman" în comunele Nenciuleşti, Plosca şi Peretu, al cărei beneficiar este S.C. AAS Construct S.R.L. în calitate de locatar al bunului imobil aflat în administrarea A.N. ,,Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

Dispoziția nr. 234 din  15 aprilie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenume lui minorei NAGEA FABIOLA-LAURA

Dispoziția nr. 235 din  15 aprilie 2022

 privind: completarea certificatului de urbanism nr.4/19.04.2021, emis in scopul "Construire parc fotovoltaic Trivalea-Moşteni 1", al cărui imobil are amplasamentul în comuna Trivalea-Moşteni, satul Deparaţi, judeţul Teleomlan

Dispoziția nr. 236 din  15 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoItaic Trivalea Moşteni 1", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 237 din  15 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Construire racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Trivalea Moşteni 2", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 238 din  15 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Trivalea Moşteni 3" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 239 din  15 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Venture" cu amplasamentul pe teritoriul comunei TrivaleaMoşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 240 din  19 aprilie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26 mai 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice şi consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice directe din cadrul Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 241 din  21 aprilie 2022

 privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru fmalizare lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 05 din 26 februarie 2016 "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt - Călmăţui - judetul Teleorman"- al cărei beneficiar este ANIF-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman-Neajlov

Dispoziția nr. 242 din  21 aprilie 2022

 privind: încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Zamfir Dănuţ - consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă · patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 243 din  21 aprilie 2022

 privind: radierea de drept a sancţiunii disciplinare aplicată domnului Putineanu Marius Mugurel, fost director general, actualmente şef serviciu la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispoziția nr. 244 din  21 aprilie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 aprilie 2022

Dispoziția nr. 245 din  21 aprilie 2022

 privind: modificarea temporară a programului de lucru, prin reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă pentru salariata gravidă Tălpeanu Luciana Cătălina, consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 246 din  21 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Venture" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 247 din  21 aprilie 2022

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 03 din 24 februarie 2020 pentru obiectivul "Modernizare DJ 612 Botoroaga (DJ 503) - Frăsinet (DJ 506) km 19+778 - km 32+100 (12,322 km)", al cărei beneficiar este Judeţul Teleorman reprezentat prin Consiliul Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 248 din  21 aprilie 2022

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 03 din 13 mai 2021 pentru obiectivul "Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente aferente PTA 4281 Dudu, judeţul Teleorman" în comunele Plopii Slăviteşti şi Beciu al cărei beneficiar este S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. reprezentată prin S.C. Ruxel S.R.L.

Dispoziția nr. 249 din  29 aprilie 2022

 privind: promovarea doamnei Andrei Cristina Mădălina în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, scretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 250 din  02 mai 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de produse având ca obiect" Căşti de protectie"

Dispoziția nr. 251 din  02 mai 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire pod pe DN 54 km 62+093, judeţul Teleorman şi desfiinţare pod existent" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Islaz, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 252 din  04 mai 2022

 privind: incetarea exercitarii cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de conducere vacanta de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, de catre domnul Dragomirescu Florinel si revenirea acestuia pe functia publica de conducere de sef Serviciu la serviciul de sanatate publica al Directiei management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 253 din  04 mai 2022

 privind: incetarea exercitarii cu caracter temporar, a functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu la Serviciul achizitii publice si contracte din cadrul Directiei investitii, proiecte si achizitii publice de catre domnul Potbaniceanu Bogdan Andrei si revenirea acestuia pe functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior, gradatia 4 la Compartimentul achizitii publice si contracte al Serviciului achizitii publice si contracte al Directiei investitii, proiecte si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 254 din  04 mai 2022

 privind: incetarea exercitarii cu caracter temporar, a functiei publice de conducere vacanta de director executiv al Directiei investitii, proiecte si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman de catre doamna Pana Claudia si revenirea acesteia pe functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 la Serviciul administrare si intretinere drumuri al Directiei tehnice si administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 255 din  04 mai 2022

 privind: indreptarea erorii materiale cuprinsa in Dispozitia nr. 230 din 15 aprilie 2022 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 la Compartiment administratie publica locala al Directiei management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorman, prin detasare pe functia publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primariei comunei Salcia, pentru o perioada de cel mult 6 luni

Dispoziția nr.256-292 din 04 mai 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr.293din 06 mai 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr. 294 din  06 mai 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa Î, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare şi întreținere drumuri al Direcţiei tehnice și administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei investiții, proiecte şi achiziții publice, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr. 295 din  06 mai 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziții publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiții, proiecte şi achiziții publice, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziții publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziții publice, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr. 297 din  09 mai 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612 Antonești - Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 — 63+773 (8,132 km)”

Dispoziția nr. 298 din  09 mai 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: „Modernizare DJ 601 B, Cosmeșşti (DJ 601 C) — Siliştea (DJ 701), km 14+540 — km 22+704 (L= 8164 km)”, în comunele Cosmeşti, Siliştea, având ca beneficiar Judeţul Teleorman reprezentat prin Adrian-lonuţ Gâdea preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 299 din  09 mai 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Construire pod pe DN 65E km 14+790, judeţul Teleorman şi lucrări de desființare pod existent” cu amplasamentul pe teritoriul comunei Bogdana, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 300 din  09 mai 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, aferent OUAI Crângu 12 din sistemul hidroameliorativ Olt -Călmăţui judeţul Teleorman” în comunele Crângu, Seaca, al cărei beneficiar este O.U.A.I. Crângu 12

Dispoziția nr. 301 din  17 mai 2022

 privind: desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, președinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în perioada 18-20 mai 2022

Dispoziția nr. 302 din  17 mai 2022

 privind: modificarea și completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022