Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2023

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 2  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.I în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 3  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice dinjudeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 4  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 5  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 ·în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleonnan"

Dispoziția nr. 6  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleonnan" şi ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 7  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 8  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 9  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 10 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleonnan", responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Jim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleonnan"

Dispoziția nr. 11 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleonnan" şi ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 12 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 13 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 kmr

Dispoziția nr. 14 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 15 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 16 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţi.ei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 17 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 18 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 19 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 20 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 21  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 22  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 23  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 24  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice În cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 25 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Jim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 26  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 27 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi ,,Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 28 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 29 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 30 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 31 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 32 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman'' şi ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 33 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 34 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat . al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 35 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Seiviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 36 din  05  ianuarie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „ Modernizarea şi reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601 D) - Botoroaga (DJ 503), km 8+100 - 18+678" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Mereni şi Botoroaga, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 37 din  09  ianuarie 2023

 privind: acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2022, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Dispoziția nr. 38 din  12  ianuarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 16 ianuarie 2023

Dispoziția nr. 39 din  16  ianuarie 2023

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2023

Dispoziția nr. 40 din  17  ianuarie 2023

 privind: desemnarea persoanei responsabilă cu transmiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a datelor referitoare la comisia paritară şi acordurile colective

Dispoziția nr. 41 din  17  ianuarie 2023

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 503, DJ 504, DJ 506 A, DJ 506 B, DJ 601 şi DJ 701, constând în marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea pe suprafeţe carosabile

Dispoziția nr. 42 din  17  ianuarie 2023

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 612, DJ 601 D şi DJ 506, pe raza comunelor Mereni, Crevenicu şi Gălăteni

Dispoziția nr. 43 din  17  ianuarie 2023

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2023

Dispoziția nr. 44 din  17  ianuarie 2023

 privind: menţinerea în funcţia publică de conducere peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, pentru al doilea an consecutiv, a doamnei Borţun Valy Luminiţa, arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 45 din  18  ianuarie 2023

 privind: recuperarea de către salariaţii din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman a zilei de 23 ianuarie 2023, stabilită ca zi liberă, în regim de program prelungit

Dispoziția nr. 46 din  19  ianuarie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 49 din data de 3 februarie 2021 privind delegarea atribuţiilor Secretarului general al judeţului, precum şi a unor atribuţii la nivelul Direcţiei juridice, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 47 din  20  ianuarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 ianuarie 2023

Dispoziția nr. 48 din  27  ianuarie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Modernizare tronson DJ 504 B, Sfinţeşti (DJ 612) - Vârtoape - Trivalea-Moşteni (DJ 504), km 9+509 - 22+473", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Sfinţeşti, Vârtoape şi Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 49 din  27  ianuarie 2023

 privind: modificarea Anexei nr. I la Dispoziţia nr. 549 din 05 decembrie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 50 din  27  ianuarie 2023

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Montare subterană cablu 20 kv pentru racord electric dintre centrala fotovoltaică Mereni şi staţia de înaltă tensiune Videle, judeţul Teleorman" în oraşul Videle şi comuna Mereni, al cărei beneficiar este JRD Solar S.R.L.

Dispoziția nr. 51 din  31  ianuarie 2023

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizare de energie electrică la clienJii eligibili noncasnici"

Dispoziția nr. 52 din  31  ianuarie 2023

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506 pe raza comunelor Bujoru, Bragad_iru, Conteşti, Cervenia, Ştorobăneasa, Mârzăneşti, Vităneşti, Băbăiţa şi pe DJ 504 pe raza comunelor Mârzăneşti, Ştorobăneasa ş1 pe raza municipiului Alexandria

Dispoziția nr. 53 din  31  ianuarie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei ŢUROI FLOAREA

Dispoziția nr. 54 din  31  ianuarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă extraordinară pentru data de 3 februarie 2023

Dispoziția nr. 55 din  02  februarie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare pod peste pârâul Călmăţui în comuna Viişoara, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Lisa şi Viişoara, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 56 din  02  februarie 2023

 privind: modificarea Anexei nr. I la Dispoziţia nr. 87 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului Creşterea eficienţei energetice a clădirii „Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria", Cod SMIS proiect 115176, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 57 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 58 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 59 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 60 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 61 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate AclrÎlinistrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 62 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Soare Alexandra, desemnată manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 63 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 64 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 65 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 66 din  02  februarie 2023

 privind: constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2022

Dispoziția nr. 67 din  07  februarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 10 februarie 2023