Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2021

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  05  ianuarie 2021  privind: constituirea comisiei privind predarea unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria
Dispoziția nr. 2  din  06  ianuarie 2021  privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021
Dispoziția nr. 3  din  06  ianuarie 2021  privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2021

Dispoziția nr.4-27 din 07 ianuarie 2021 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr. 28  din  07 ianuarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 11 februarie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Dispoziția nr. 29  din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 14, aferent O.U.A.I. TOTIŢE din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele şi comunelor Putineiu şi Traian, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 30  din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 32, aferent O.U.A.I. ZOOVEG 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Liţa şi Putineiu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 31 din  08 ianuarie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 772 din 25 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene în iarna 2020 - 2021
Dispoziția nr. 32 din  08 ianuarie 2021  privind: acoperirea defmitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare Înregistrat la 31 decembrie 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi
Dispoziția nr. 33 din  08 ianuarie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului ZAHARIA IONUŢ-DANIEL
Dispoziția nr. 34 din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 12, aferent O.U.A.I. LIŢA 2005 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele şi comunei Ciuperceni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 35 din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP13 aferent O.U.A.I. TOTIŢE din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele şi comunei Ciuperceni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 36 din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP33 aferent O.U.A.I. ZOOVEG 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele şi comunelor Liţa, Segarcea-Vale, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 37 din  13 ianuarie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021
Dispoziția nr. 38 din  19 ianuarie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect "Autoturisme"
Dispoziția nr. 39 din  19 ianuarie 2021  privind: desemnarea secretarului general al judeţului pentru repartizarea corespondenţei primite la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 40 din  20 ianuarie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 77+600 - km 80+400, între satul Linia Costii până în satul Talpa Ogrăzile: Covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări şi aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, între satul Linia Costii până în satul Talpa Ogrăzile
Dispoziția nr. 41 din  20 ianuarie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est"- amplasare indicatoare rutiere, marcaje transversale pe drumurile judeţene DJ 504, DJ 506, DJ 601D, DJ 612 şi DJ 701 şi marcaje rutiere longitudinale pe DJ 701, între localităţile Poeni Lada, km 58+098 - km 77+080 (8,307 km echiv)
Dispoziția nr. 42 din  22 ianuarie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă a numelui de familie purtat în timpul căsătoriei, al numitului FRUNZĂ SANDU-PETRE
Dispoziția nr. 43 din  22 ianuarie 2021  privind: completarea Dispoziţiei nr. 776 din 4 decembrie 2020 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman privind delegarea unor atribuţii vicepreşedinţilor consiliului judeţean şi secretarului general al judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 44 din  25 ianuarie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021
Dispoziția nr. 45 din  29 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţ "Modernizarea trecerii la nivel km 45+640 linia 105 Într staţiile Videle-Giurgiu N" cu amplasamentul pe teritoril comunelor Botoroaga şi Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 46 din  29 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala, str. Primăriei, nr.9, comuna Vedea, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 47 din  29 ianuarie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 549 din 05 decembrie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", cu modificările ulterioare
Dispoziția nr. 48 din  29 ianuarie 2021  privind: nominalizarea persoanelor care vor face parte din Comisia judeţeană Teleorman pentru recensământul general agricol din România şi a Secretariatului tehnic judeţean Teleorman pentru recensământul general agricol din România
Dispoziția nr. 49 din  03 februarie 2021  privind: delegarea atribuţiilor Secretarului general al judeţului, precum şi a unor atribuţii la nivelul Direcţiei juridice, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.50-80 din 05 februarie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr. 81 din  05 februarie 2021  privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 82 din  09 februarie 2021  privind: încetarea, prin demisie, a raportului de servIc1U al domnului Vişinoiu Florentin Claudiu, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 83 din  11 februarie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 432 din 22.06.2020 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 84 din  12 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 17 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 85 din  18 februarie 2021  privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în data de 19 februarie 2021
Dispoziția nr. 86 din  22 februarie 2021  privind:convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 25 februarie 2021
Dispoziția nr. 87 din  22 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 24 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 88 din  22 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional debutant la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică
Dispoziția nr. 89 din  23 februarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt-Balaci, Ciolăneşti (DJ 701)-Buzescu (DE 70)" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Balaci, Siliştea Gumeşti, Ciolăneşti, Necşeşti, Vârtoape, Călineşti, Mavrodin şi Buzescu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 90 din  23 februarie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenume lui minorei CONSTANTIN ALEXANDRA-ELENA-IONELA
Dispoziția nr. 91 din  23 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante, de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte şi de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice directe ale Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice
Dispoziția nr. 92 din  24 februarie 2021  privind: avansarea în gradaţia 5 a domnului Olteanu Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.
Dispoziția nr. 93 din  24 februarie 2021  privind: avansarea în gradaţia 2 a doamnei Drăghici Livia Andreea, consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.
Dispoziția nr. 94 din  24 februarie 2021  privind: constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în perioada 29.10.2020 - 31.12.2020
Dispoziția nr. 95 din  24 februarie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţulTeleorman" cu modificările ulterioare
Dispoziția nr. 96 din  25 februarie 2021  privind: numirea domnului Vişan Puiu pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului
Dispoziția nr. 97 din  25 februarie 2021  privind: numirea doamnei Cristian Victoriţa pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional debutant, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului
Dispoziția nr. 98 din  25 februarie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Tatarici Doina, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, prin mutarea definitivă pe funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul structuri asociative al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului
Dispoziția nr. 99 din  26 februarie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Dragodan Alexandrina, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.100 din 26 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 31 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispozițiile nr.101-134 din 04 martie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.135 din 05 martie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi "Înlocuire staţii de pompare apă uzată menajeră, comun: Vedea, sat Vedea, judeţul Teleorman" cu amplasamentul p' teritoriul comunei Vedea, sat Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.136 din 10 martie 2021  privind: constituirea comisiei de constatare a nerealizării investiţiei "Centru transfrontalier româno-bulgar pentru situaţii de urgenţă"
Dispoziția nr.137 din 10 martie 2021  privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în perioada 11-12 martie 2021
Dispoziția nr.138 din 10 martie 2021  privind: delegarea unor atribuţii vicepreşedinţilor consiliului judeţean şi secretarului general al judeţului Teleorman
Dispoziția nr.139 din 10 martie 2021  privind: aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, circulaţia si păstrarea documentelor Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.140 din 10 martie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 207 din 11 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Teleorman şi a Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.141 din 10 martie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr.84 din 12 februarie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 17 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Directiei economice din cadrul Consiliului Judet, ean Teleorman
Dispoziția nr.142 din 12 martie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Magazii cereale şi anexă exploataţie agricolă" - (7 magazii depozitare cereale şi 1 magazie depozitare piese de schimb utilaje agricole) -construcţii începute a fi executate fără autorizaţie de construire, cu amplasamentul în comuna Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.143 din 16 martie 2021  privind: constituirea comisiei de examen şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 15 aprilie 2021 proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.144 din 16 martie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr.87 din 22 februarie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 24 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.145 din 16 martie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 135 din 30 mai 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Capacitate administrativă modernă s, i inovativă"
Dispoziția nr.146 din 18 martie 2021  privind: stabilirea indemnizaţiei lunare a doamnei Fedeleş Oana Raluca, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.147 din 18 martie 2021  privind: stabilirea procentului de majorare a indemnizaţiei vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, doamna Fedeleş Oana Raluca, pe perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile
Dispoziția nr.148 din 18 martie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 100 din 26 februarie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 31 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.149 din 18 martie 2021  privind: desemnarea a trei reprezentanţi ai comunităţii ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman
Dispoziția nr.150 din 18 martie 2021  privind: desemnarea persoanelor care răspund de urmărirea curentă a comportării drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.151 din 18 martie 2021  privind: desemnarea persoanelor care răspund de îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Consiliului Judeţean Teleonnan în cadrul activităţii de recensământ al circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în anul 2021
Dispoziția nr.152 din 18 martie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, modificată şi completată
Dispoziția nr.153 din 18 martie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.13129.03.2019 privind obiectivul "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti - Vlaşca (DE 70) - Limita judeţului Dârnboviţa, krn 38+838 - krn 87+313, (L=48,475 krn)" cu amplasamentul pe teritoriul oraşului Vide le şi comunelor Drăgăneşti-Vlaşca, Botoroaga, Moşteni, Blejeşti, Purani, Siliştea şi Poeni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.154 din 22 martie 2021  privind: modificarea şi completarea dispoziţiei nr. 139 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.155 din 22 martie 2021  privind: modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 207 din 11 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Teleorman şi a Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, modificată şi completată
Dispoziția nr.156 din 22 martie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 89 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE70) - Iim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475)", cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.157 din 22 martie 2021  privind: constituirea Grupurilor de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021- 2030
Dispoziția nr.158 din 22 martie 2021  privind: convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 22 martie 2021
Dispoziția nr.159 din 22 martie 2021  privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 17 din 04.10.2019 "Locuinţă parter' '- al cărei beneficiar este Sandu Ion
Dispoziția nr.160 din 25 martie 2021  privind: delegarea calităţii preşedintelui consiliului judeţean, de reprezentant de drept al Judeţului Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", domnul ui Adrian Florescu
Dispoziția nr.161 din 25 martie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est"- pe DJ 601, pe tronsonul cuprins între km 52+395 - km 54+595, în intravilanul oraşului Videle: Covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16, inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente
Dispoziția nr.162 din 25 martie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului IONESCU JOSE-IANIS
Dispoziția nr.163 din 25 martie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei IONESCU ERIKA-JASMIN
Dispoziția nr.164 din 26 martie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 30 martie 2021
Dispoziția nr.165 din 29 martie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect - Servicii de elaborare documentatii tehnico - economice/ alte documentaţii privind obiectivul de investitii "Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită ,judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)"
Dispoziția nr.166 din 29 martie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect - Servicii de elaborare documentatii tehnico - economice/alte documentaţii pentru obiectivul de investitii" Vacanţă pentru suflet în Teleorman"
Dispoziția nr.167 din 30 martie 2021  privind: incetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii de către doamna Tătaru Pârvu Alina Mihaela, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.168 din 30 martie 2021  privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Ghibirdic Iuliana, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan
Dispoziția nr.169 din 31 martie 2021  privind: numirea domnului Coman Marius - Cătălin pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul fmanciar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.170 din 31 martie 2021  privind: numirea doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 1 la Cabinet vicepreşedinte 2 pe durata mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, doamna Fedeleş Oana Raluca
Dispoziția nr.171 din 02 aprilie 2021  privind: numirea domnului Duncea-Borca Marian-Florin pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional debutant, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică
Dispoziția nr.172 din 02 aprilie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Răboj Ioana, inspector, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul secretariat, juridic şi administrativ din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.173 din 05 aprilie 2021  privind: exercitarea temporară a atribuţiilor vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman care se află în concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente familiale deosebite, alte concedii prevăzute de legislaţia în vigoare sau delegaţii

Dispozițiile nr.174-201 din 06 aprilie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.202 din 07 aprilie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de produse având ca obiect "Bonuri valorice de carburant"
Dispoziția nr.203 din 07 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 10 mai 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.204 din 09 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea boli infecţioase, din cadrul secţiei Boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.205 din 09 aprilie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Locuinţă P+M" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Meri, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.206 din 13 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 503, pe tronsonul cuprins între km 35+900 (limită jud. Giurgiu) şi km 38+794 (intersecţia cu E 70) şi tronsonul cuprins între km 40+ 100 (U.A. T. Drăgăneşti Vlaşca) şi km 41 +800 (U.A.T. Drăgăneşti Vlaşca): Covor bituminos cu beton asfaltic tip BAD 20, covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări şi covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoasa existente
Dispoziția nr.207 din 13 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "ÎntreJinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeJene - Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 612, Ion 18+678 (intersecţia cu DJ 503) - Ion 17+578 (pod peste râul Cenuşaru)
Dispoziția nr.208 din 13 aprilie 2021  privind: încetarea prin acordul părţilor, a contractului individual de muncă nr. 9/17.12.2020, al domnului Dumitrescu Mircea, consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.209 din 13 aprilie 2021  privind: modificarea şi completarea Anexei la Dispoziţia nr. 744 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcţia de administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.210 din 13 aprilie 2021  privind: încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii emIse de preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.211 din 14 aprilie 2021  privind: numirea doamnei Crişu Sanda în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet vicepreşedinte 1 pe durata mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian
Dispoziția nr.212 din 16 aprilie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre. C.H.E. Islaz", cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele şi comunelor Islaz, Liţa şi Lunca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.213 din 16 aprilie 2021  privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru fmalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 20 din 10.10.2018 "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt - Călmăţui - etapa II - judeţul Teleorman (SPA Dunărea, SRP 1, SRP 2+3, canalul de aducţiune CA 2, canalul de aducţiune CA 3, canalul de distribuţie CD 4, canalul de distribuţie CD 7, stăvilarele pe canalele de aducţiune şi distributie (9 buc.))"- al cărei beneficiar este ANIF-Filiala TeritoriaIă de îmbunătăţiri Funciare Teleorman-Neajlov
Dispoziția nr.214 din 16 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 17 mai 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Dispoziția nr.215 din 19 aprilie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 22 aprilie 2021
Dispoziția nr.216 din 20 aprilie 2021  privind: îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul Dispoziţiei nr. 168 din 30 martie 2021 privind avansarea în gradaţia 5 a doamnei Ghibirdic Iuliana, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.217 din 26 aprilie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi "Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţi electronice" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sa Albeşti, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.218 din 27 aprilie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi "Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt-Balaci Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)" cu amplasamentul p{ teritoriul comunelor Balaci, Siliştea Gumeşti, Ciolăneşti, Necşeşti Vârtoape, Călineşti, Mavrodin şi Buzescu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.219 din 28 aprilie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.18/10.05.2019 privind obiectivul" DALI, PAC, PTE şi AT - Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe VO 6F km 1+410 cu DJ 504 km 54+163 " cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.220 din 28 aprilie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.19/10.05.2019 privind obiectivul" DALI, PAC, PTE şi AT - Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe VO 6F km 11+440 cu DJ 703 km 101+523 " cu amplasamentul pe teritoriul comunei Buzescu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.221 din 29 aprilie 2021  privind: încetarea suspendării raportului de muncă al domnului Fota Viorel, manager al Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman, ca urmare a încetării contractului de management încheiat pe durată determinată şi revenirea pe funcţia de contabil şef deţinută anterior
Dispoziția nr.222 din 29 aprilie 2021  privind: numirea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.223 din 29 aprilie 2021  privind: promovarea doamnei Olteanu Nicoleta Luminiţa în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 4 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.224 din 29 aprilie 2021  privind: promovarea domnului Tismănaru Cristian George în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 2 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.225 din 29 aprilie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui minorului VINTILĂ TONY -ADRIAN
Dispoziția nr.226 din 05 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului CHERANA MATEI
Dispoziția nr.227 din 05 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitei VLAD IOANA
Dispoziția nr.228 din 05 mai 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 214 din 16 aprilie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 17 mai 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispozițiile nr.229-258 din 05 mai 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.259 din 06 mai 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP20, aferent O.U.A. Uda-Clocociov - SPP 20 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoritoriul comunelor Uda-Clocociov şi Slobozia Mândra, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.260 din 07 mai 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii " Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comunele Liţa Segarcea-Vale, Lunca, Saelele, Uda-Clocociov, Slobozia Mândra, Plopii· SIăviteşti şi Beciu, constituite în Asociaţia de Dezvoltan Intercomunitară "Valea Sîiului" cu amplasamentul pe teritoriu comunelor Liţa, Segarcea-Vale, Lunca, Saelele, U da-Clocociov Slobozia Mândra, Plopii-SIăviteşti şi Beciu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.261 din 11 mai 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea anatomie patologică, din cadrul Serviciului Anatomie Patologică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.262 din 11 mai 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est"pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 80+400 - km 85+500 ( intersecţie cu DJ 701), în localitatea Talpa: Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări, covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente
Dispoziția nr.263 din 11 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui dl familie al numitului MITRULEASA SORIN-MIHAI
Dispoziția nr.264 din 11 mai 2021  privind: reînnoirea mandatului membrilor comisiei paritare desemnaţi prin Dispoziţia nr. 215 din 11 mai 2018 privind constituirea comisiei paritare la nivelul Consiliului Judeţean Teleonnan, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.265 din 11 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui dE familie purtat în timpul căsătoriei al numitei BADEA-PÎRVA DANIELA· MARIANA
Dispoziția nr.266 din 13 mai 2021  privind: menţinerea în funcţia publică de execuţie peste vârsta standard de pensionare, pentru al doilea an consecutiv, a doamnei Ciubreag Elena - consilier, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice
Dispoziția nr.267 din 13 mai 2021  privind: îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul Dispoziţiei nr. 223 din 29 aprilie 2021, privind promovarea doamnei Olteanu Nicoleta Luminiţa în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 4 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan
Dispoziția nr.268 din 13 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei CIDRIŢĂ MIHAELA
Dispoziția nr.269 din 13 mai 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente aferente PTA 4281 Dudu, judeţul Teleorman" în comunele Plopii Slăviteşti şi Beciu, al cărei beneficiar este S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A.- reprezentată prin S.C. Ruxel S.R.L.
Dispoziția nr.270 din 13 mai 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1-Zona nr. 1 Vest" - refacerea părţii carosabile, a acostamentului şi a taluzului drumului judeţean DJ 546, km 11+250 pe raza comunei Segarcea Vale
Dispoziția nr.271 din 13 mai 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 424 din 9 iunie 2020 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având ca obiect: Achiziţie de echipamente medicale şi nemedicale pentru implementarea proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman": Lot 1 - Echipamente medicale, Lot 2 - Echipamente medicale, Lot 3 - Echipamente medicale, Lot 4 - Echipamente medicale, Lot 5 - Echipamente medicale, Lot 6 - Echipamente medicale, Lot 7 - Echipamente medicale, Lot 8 - Echipamente medicale, Lot 9 - Echipamente medicale, Lot 1 O - Echipamente medicale, Lot 11 - Echipamente medicale, Lot 12 - Videoproiectoare, Lot 13 - Mobilier
Dispoziția nr.272 din 17 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului PIREA MARIUS-CĂTĂLIN
Dispoziția nr.273 din 17 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului PIREA ELIS-ANDREI
Dispoziția nr.274 din 17 mai 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții "Înlocuire stații pompare ape uzate menajere in comuna Vedea, sat Vedea, județul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Vedea, județul Teleorman
Dispoziția nr.275 din 17 mai 2021  privind: constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul "Intreținere curentă și periodică pe timp de vară a drumurilor județene Lot 2- Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 75+000 - km 66+800, între localitățile Talpa și Gălăteni: Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminții bituminoase existente.
Dispoziția nr.276 din 18 mai 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic in specialitatea cirurgie generala, din cadrul Sectiei Chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Dispoziția nr.277 din 18 mai 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic in specialitatea pediatrie, din cadrul Sectiei Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Dispoziția nr.279 din 21 mai 2021  privind: modificarea Dispozitiei nr. 276 din data de 18 mai 2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic in specialitatea cirurgie generala, din cadrul Sectiei Chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Dispoziția nr.280 din 21 mai 2021  privind: delegarea calitatii de reprezentant de drept a presedintelui Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia", domnului Adrian Florescu - vicepresedinte a Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr.281 din 24 mai 2021  privind: modificarea Dispoziției nr. 277 din data 18 mai 2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea pediatrie, din cadrul Secției Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Alexandria
Dispoziția nr.282 din 26 mai 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 mai 2021
Dispoziția nr.283 din 26 mai 2021  privind: avansarea în gradaţia 2 a doamnei Geică Ioana, inspector, clasa 1, grad profesional principal la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.284 din 26 mai 2021  privind: avansarea în gradaţia 2 a domnului Toma Eduard - Ninel, inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul control intern / managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.285 din 26 mai 2021  privind: avansarea în gradaţia 2 a domnului Dicu Marius, consilier juridic, clasa 1, grad profesional asistent la Serviciul Juridic şi Contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.286 din 26 mai 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectiv "Dezmembrare imobil număr cadastral 20626 În 3 loturi (Lotul l-S=6.838 mp, Lotul 2 - S=3.190 mp respectiv Lotul 3- S=1.188)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Coşoteni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.287 din 26 mai 2021  privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr.05 din 26 februarie 2016 pentru obiectivul "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt - Călmăţui - judt Teleorman", al cărei beneficiar este ANIF- Filiala Teritorială de Imbunătă Funciare Teleorman - Neajlov
Dispoziția nr.288 din 27 mai 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru ocuparea unui post de şef de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.289 din 28 mai 2021  privind: modificarea şi completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 432 din 22.06.2020 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Teleorman, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.290 din 28 mai 2021  privind: constituirea comisiei de contestaţii privind respingerea dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede şi Spitalul de Psihiatrie Poroschia
Dispoziția nr.291 din 28 mai 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei UPU SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.292 din 28 mai 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă în vederea ocupării unui post de şef serviciu în cadrul Serviciului de Medicină Legală al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.293 din 28 mai 2021  privind: numirea domnului Moruş Alexandru - Alin pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 2 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.294 din 02 iunie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii acordului-cadru de servicii având ca obiect "Întretinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judetene din judetul Teleorman În perioada 2021- 2025"
Dispoziția nr.295 din 02 iunie 2021  privind: constituirea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleonnan şi aprobare, Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
Dispoziția nr.296 din 03 iunie 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Modernizare şi reabilitare a plotului de irigaţii SPP 15, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 şi SAM 6/CD3-4, aparţinând O.U.A.I. Aspersorul Nanov din amenajarea hidroameliorativă Viişoara" cu amplasamentul în comunele Piatra, Poroschia şi Furculeşti, al cărei beneficiar este O.U.A.!. Aspersorul Nanov
Dispoziția nr.297 din 04 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa l, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Teleonnan
Dispoziția nr.298 din 04 iunie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Soare Alexandra, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr.299 din 04 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba interviu - susţinerea proiectului de management - pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.300 din 04 iunie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 38 din 15 februarie 2019 privind organizarea şi aplicarea procedurii simplificate pentru achiziţia de servicii având ca obiect Servicii elaborare studii: Lot 1 - Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030, Lot 2 - Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.301 din 04 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 701, de la km 81+253 - 109+885, pe raza comunelor Tătărăştii de Jos, Ciolăneşti, Zâmbreasca, Dobroteşti

Dispozițiile nr.302-336 din 07 iunie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.337 din 07 iunie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, modificată şi completată
Dispoziția nr.338 din 07 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie II a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.339 din 07 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie I a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.340 din 08 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, în vederea ocupării postului vacant de Şef Secţie Recuperare în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.341 din 08 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie a echipamentor medicale si nemedicale pentru implementarea proiectului "Extinderea si dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judetul Teleorman", pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5 şi 9
Dispoziția nr.342 din 09 iunie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 128 din 12 martie 2013 privind constituirea la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman a Comisiei pentru probleme de apărare
Dispoziția nr.343 din 09 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 503, pe tronsonul cuprins între km 69+610 şi km 79+210, între localităţile Blejeşti - Siliştea: Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări, covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente
Dispoziția nr.344 din 10 iunie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi "Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţi electronice" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sa Dulceanca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.345 din 10 iunie 2021  privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr.09 din 22 iunie 2020 pentru obiectivul "Reţea subterană interurbană de F.O. pentru fumizare servicii de telecomunicaţii electronice", al carei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A.
Dispoziția nr.346 din 10 iunie 2021  privind: îndreptare eroare materială cuprinsă în art. 1 al Dispoziţiei nr. 273 din 17.05.2021, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Pirea Elis-Andrei
Dispoziția nr.347 din 10 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, în vederea ocupării postului vacant de Şef Secţie Pediatrie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.
Dispoziția nr.348 din 10 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 546, decolmatarea sau desfundare a şanţurilor şi rigolelor, km 8+900 - km 9+050, în comuna Liţa, înlocuire subtraversare la km 21 + 150, în satul Uda Paciurea, Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente şi Covor bituminos cu beton asfaltic tip BAD 20 la km 22+750, în satul Uda Clocociov, desfundări şi decolmatări podeţe, la km 25+270 şi km 26+050, în comuna Slobozia Mândra, marcaj transversal la km 10+500, în satul Olteanca, marcaj longitudinal km 4+955 - km 40+000, pe DJ 543, marcaj longitudinal km 16+200 - km 23+050
Dispoziția nr.349 din 14 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.350 din 14 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.351 din 14 iunie 2021  privind: modificarea anexei nr. 2 şi a anexei nr. 3 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 371 din 14 mai 2020, privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.352 din 15 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de predare a unei părţi din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Carpaţi, nr. 7, judeţul Teleorman, din domeniul public al judeţului Teleorman în domeniul public al statului
Dispoziția nr.353 din 15 iunie 2021  privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 3 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2021
Dispoziția nr.354 din 16 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.355 din 16 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Obstetrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.356 din 16 iunie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Locuinţă parter" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Meri, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.357 din 16 iunie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 17 iunie 2021
Dispoziția nr.358 din 16 iunie 2021  privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede de către domnul Săvescu Laurenţiu Marian
Dispoziția nr.359 din 16 iunie 2021  privind: numirea managerului interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede
Dispoziția nr.360 din 17 iunie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 44 din 11 februarie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman şi constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.361 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei UPU - SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.362 din 17 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la tenninarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) - Călineşti (DJ 703), km 39+924 - 48+061 (8,137 km)"
Dispoziția nr.363 din 17 iunie 2021  privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru fmalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 24 din 31.10.2018 "Reabilitarea amenajării de irigaţii Viişoara" - judeţul Teleorman (SPA Gârla Iancului, SRP 2 Zimnicea, canalul de distribuţie CD 1, canalul de distributie CD2, canalul de distribuţie CD2-1 )" - al cărei beneficiar este ANIF-Filiala Teritorială de îmbunătăţiri Funciare Teleorman-Neajlov
Dispoziția nr.364 din 17 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.365 din 17 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 29 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice
Dispoziția nr.366 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.367 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie I a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.368 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie II a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.369 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului de şef serviciu în cadrul Serviciului de Medicină Legală al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria