RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)

 Către Consiliul Judeţean Teleorman

Alexandria, str. Dunarii nr. 178, CP 140047

 jud. Teleorman

 

 Domnule Preşedinte, 

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr.__________ din data de ______________ am primit un raspuns negativ, la data de _______________, intr-o scrisoare semnata de ________________________________ (completati numele respectivului functionar).

Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente:

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate in scris/in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,                                            

Data ________                               _____________________                                                      (semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului_______________________

Adresa___________________________________________

Telefon  ___________________

Fax       ___________________