Atributiile compartimentelor din structura institutiei Arhitect-Sef 

- Atributii Arhitect Sef

- Serviciul AUTORIZAREA CONSTRUCTIILOR

- Compartiment autorizarea construcțiilor

- Compartiment disciplina in constructii

- Compartiment  intern de  prevenire  si protectia muncii  si de protectia mediului

- Compatiment AMENAJAREA TERITORIULUI

- Compatiment URBANISM

- Compatiment CONTROL INTERN MANAGERIAL

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului