ACTE EMISE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 

         1.Autorizatie speciala de transport:

                    Documentatia necesara:

                   - cerere ;

                   - serviciul care elibereaza: Serviciul utilitati publice;

                   - lista tarife -Anexa nr.2 la Hotararea CJ nr.5/27.01.2010;

                   - model tip autorizatie;

                   - termen de eliberare: maxim 30 zile.

         2.Acord prealabil si autorizatie de amplasare si executie a unor obiective in zona drumurilor judetene:

                  Documentatia necesara:  

                            - descarca precizari;

                            - descarca tarife-Anexa nr.1 la Hotararea CJ nr.5/27.01.2010;

                            - cerere tip acord;

                            - cerere tip autorizatie;

                            - model  tip acord;

                            - model  tip autorizatie;

                            - plan de situatie, scara 1: 500 in doua exemplare;

                            - plan incadrare in zona, scara 1:2000 sau 1:5000;

                            - copie dupa certificatul de urbanism;

                            - memoriu tehnic;

                            - dovada achitarii taxei pentru eliberarea acordului, conform 

                            tarifelor aprobate de Consiliul Judetean Teleorman.

                                   

                                                                                                                                date furnizate de Crainiceanu Magdalena