Legislatie

 

Documentatia necesara eliberarii certificatului de urbanism

 

Formulare necesare emiterii certificatului de urbanism

 

Documentatia pentru eliberarea autorizatiei de construire

 

Formulare necesare emiterii autorizatiei de construire

 

Atributiile compartimentelor din structura institutiei Arhitect-Sef

 

Arhitect Sef  Bortun Valy Luminita