Legislatie

Documentatia necesara eliberarii certificatului de urbanism

Formulare necesare emiterii certificatului de urbanism

Documentatia pentru eliberarea autorizatiei de construire

Formulare necesare emiterii autorizatiei de construire

Atributiile compartimentelor din structura institutiei Arhitect-Sef.

 

Arhitect Sef  Bortun Valy Luminita