Proiectul "De la abandon la incluziune"

Copiii proveniţi din familii defavorizate constituie – încă – o problemă care-şi caută soluţionarea deplină în România, inclusiv în Teleorman. Consiliul Judeţean a declanşat în urmă cu 12 ani, în premieră naţională, desfiinţarea clasicelor ”orfelinate” şi asigurarea pentru copiii instituţionalizaţi de condiţii de creştere şi educare similare celor din familiile obişnuite. Demersul a fost o reuşită, deoarece toţi copii instituţionalizaţi trăiesc în prezent în centrele de plasament ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, dar, până la asigurarea condiţiilor la nivelul existent în ţările dezvoltate ale Uniunii Europene mai sunt câţiva paşi de făcut.

Unul din aceşti paşi se derulează în prezent prin implementarea de către Consiliul Judeţean a proiectului "From Dropout to Inclusion" ("De la abandon la incluziune"), finanţat prin programul european Comenius Regio. Partener este Autoritatea Regională Moravia–Silezia (Cehia), iar din partea română, alături de Consiliul Judeţean sunt implicate în proiect Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Alexandria, Liceul teoretic Zimnicea şi Asociaţia ”Sprijinul copiilor cu CES”

Obiectivele parteneriatului sunt promovarea valorilor europene privind accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, valorificarea experienţei în domeniul educaţiei pentru copiii proveniţi din astfel de grupuri, realizarea unui schimb de experienţă în educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie şi practică recuperatorie. Concret, ţintele sunt : reducerea abandonului şcolar, specializarea cadrelor didactice în lucrul cu copiii autişti, dezvoltarea personalităţii elevilor prin art–terapie şi prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării.

Proiectul, care se desfăşoară în perioada august 2013 – iulie 2015, şi-a derulat în primele trei luni activităţile pregătitoare, iar în luna noiembrie a avut loc prima întâlnire cu specialiştii cehi din Ostrava, care au prezentat baza, dotările şi activităţile pentru educarea copiilor cu probleme speciale. În luna februarie 2014 partenerii cehi vor veni în Teleorman pentru a stabili împreună cu partenerii români modialităţi concrete de mbunătăţire a procesului educaţional la aceste categorii de copii.