CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Consiliul Județean Teleorman, cu sediul în str.Dunării, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman,cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon: 0247/311201, int.337, 0247/421132, fax: 0247/421132 organizează în data de 2 decembrie 2008, orele 11,00, licitație publică  pentru închirierea spațiului medical nr.208, mun. Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 32, Policlinică, etaj 2, județul Teleorman.

                         - Suprafața utilă:       25,41 mp

                       - Suprafata comună:  14,99 mp

              -  Suprafața totală:    40,40 mp

          Spațiul se închiriază în scopul desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie.

          -durata închirierii  - 3 ani

         -denumirea și adresa compartimentului de la care se poate obține un exemplar al documentației de licitație – Consiliul Județean Teleorman, Compartimentul Monitorizare Servicii Publice, Camera 62 ;   

          -  informații privind modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de licitație - în baza unei solicitări scrise;

          - costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de licitație documentației de licitație - 10 lei, sumă care se va achita la casieria instituției

          - data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor –  20.11.2008, orele 16,00 la Camera 62, fax 0247/421132.

          -  data și ora limită de depunere a ofertelor: 02.12.2008, orele 10,00

          -  adresa la care trebuie depuse ofertele - Consiliul Județean Teleorman, str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, camera 62

          - data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a ofertelor - 02.12.2008, orele 11,00, Consiliul Județean Teleorman, str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, camera 37

          -  prețul minim de pornire a licitației - 5 euro /mp/lună.

 

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea