CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Consiliul Județean Teleorman, cu sediul în str.Dunării, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman,cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon: 0247/311201, int.337, 0247/421132, fax: 0247/421189 organizează în data de 07 ianuarie 2009, orele 11,00, licitație publică  pentru închirierea unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

                         - Suprafața utilă:       131,65 mp

                       - Suprafata comună:    29,09 mp

              -  Suprafața totală:    160,74 mp

          Spațiul se închiriază în scopul desfășurării de activități de birou.

         - durata închirierii  - 3 ani

         - denumirea și adresa compartimentului de la care se poate obține un exemplar al documentației de licitație – Consiliul Județean Teleorman, Compartimentul Monitorizare Servicii Publice, Camera 62 ;   

         -  informații privind modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de licitație - în baza unei solicitări scrise;

         - costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de licitație - 10 lei, sumă care se va achita la casieria instituției

         - data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor –  24.12.2008, orele 16,00 la Camera 62, fax 0247/421189.

         -  data și ora limită de depunere a ofertelor: 07.01.2009, orele 10,00

         -  adresa la care trebuie depuse ofertele - Consiliul Județean Teleorman, str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, camera 62

         - data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a ofertelor - 07.01.2009, orele 11,00, Consiliul Județean Teleorman, str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, camera 37

         -  prețul minim de pornire a licitației - 4 euro /mp/lună.

 

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea