CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

ANUNȚ  PUBLIC

privind vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman cu sediul în mun.Alexandria, str.Dunării, nr.178,  județul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon 0247/311201, int.337, 0247/421132, fax: 0247/421189 organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea  Construcției- Corp C (S+D+P+4E) în suprafața  construită de 325,00 mp cu terenul aferent în suprafață de 2.447,00 mp, situată în municipiul Roșiorii de Vede, strada Oltului, nr 59, aflata in domeniul privat al județului Teleorman. 

Prețul minim de pornire al licitației = 952.054 lei

Garanția de participare = 95.000 lei

Garanția de participare, la licitație, va fi achitată în contul Consiliului Județean Teleorman nr. RO 19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria sau la casieria vânzătorului-Consiliul Județean Teleorman.

          Pasul de licitare este de 50.000 lei.

Licitația va avea loc la data de 22.12.2008, ora 12,00, la sediul Consiliului Județean Teleorman.

Pentru participarea la licitație  este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt :

- solicitare scrisă;

- chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație;

- copie act de identitate (pentru persoane fizice);

- împuternicire din partea societații comerciale ofertante (pentru persoane juridice).

Cota de cheltuieli de participare, în valoare de 500 lei se va achita la casieria Consiliului Județean Teleorman.

            Documentele de participare la licitație, se vor depune de ofertanti, cu cel mult 5 zile înainte de data de 22.12.2008, stabilită pentru desfășurarea licitației  și  cel mai târziu cu o oră  înainte de începerea licitației (ora 11,00), la sediul Consiliului Județean Teleorman, Compartimentul monitorizare servicii publice,cam 62.

          Informații suplimentare se pot obține de la sediul Consiliului Județean Teleorman, cam. 62, tel. 0247/311201, int.337.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea