CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

Consiliul Județean Teleorman, cu sediul în str. Dunării, nr.178, mun. Alexandria, jud.Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon: 0247/311201, int.337, 0247/421132, fax: 0247/421189 organizează în data de 23 februarie 2009, orele 11,00, licitație publică  pentru închirierea unui spațiu din imobilul situat în comuna Dragănești Vlașca, proprietate publică a județului Teleorman.

          - Suprafața utilă:       17,80 mp

         Spațiul se închiriază în scopul desfășurării de activități de  birou.

          - durata închirierii  - 3 ani

          - denumirea și adresa compartimentului de la care se poate obține un exemplar al documentației de licitație – Consiliul Județean Teleorman, Compartimentul Monitorizare Servicii Publice, Camera 62 ;      

          -  informații privind modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de licitație - în baza unei solicitări scrise

          - costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de licitație  - 10 lei, sumă care se va achita la casieria instituției

          - data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor –  13 februarie 2009, orele 16,00 la Camera 62, fax 0247/421189.

          -  data și ora limită de depunere a ofertelor: 23.02.2009, orele 10,00

          - adresa la care trebuie depuse ofertele - Consiliul Județean Teleorman, str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, camera 62

          - data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a ofertelor - 23.02.2009, orele 11,00, Consiliul Județean Teleorman, str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, camera 37

          -  prețul minim de pornire a licitației - 5 euro /mp/lună.

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea