CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

ANUNȚ  PUBLIC

 

pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al judetului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman cu sediul în mun. Alexandria, str.Dunării, nr.178  organizează licitație publică deschisa cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al judetului Teleorman, si anume:

 

Nr.

LOT

Denumirea bunului

Cota de cheltuieli de participare

LEI

Garanția de participare

 

LEI

Prețul minim de pornire al licitației

LEI

fără TVA

1.

Mașina de cusut saci

35,00

150,00

1500,00

2.

Selector cereale

350,00

1.400,00

14.000,00

3.

Trior cereale

60,00

250,00

2.500,00

4.

Autoturism Dacia Break

60,00

250,00

2.533,00

5.

Mașina de tratat cereale

25,00

100,00

1.000,00

6.

Remorcă tractor

30,00

120,00

1.215,00

 

 

Bunurile pot fi văzute în comuna Nanov, satul Nanov, pe terenul  aflat în administrarea Serviciului de  Paza și Protocol (fostul sediu al Serviciului de Protecția plantelor) 

            Pasul de strigare este de 5% din prețul de pornire la licitație.

Licitația va avea loc la data de 04 februarie 2009, ora 11,00 la sediul Consiliului Județean Teleorman.

Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt :

- solicitare scrisă ;

- chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație ;

- actul de identitate ;

- împuternicire din partea societății comerciale ofertante (pentru persoane juridice).

Cota de cheltuieli de participare pentru fiecare bun, mentionată în tabelul de mai sus, se va achita la casieria Consiliului Județean Teleorman.

Garanția de participare, la licitație, va fi achitată în contul Consiliului Județean Teleorman nr. RO 19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria sau la casieria Consiliului Județean Teleorman.

Documentele de participare la licitație, se vor depune de ofertanti, cu cel mult 5 zile înainte de data de 04 februarie 2009,  stabilită pentru desfășurarea licitației și  cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației (ora 10,00), la sediul Consiliului Județean Teleorman, camera  62.

            Informații suplimentare se pot obține de la sediul Consiliului Județean Teleorman, cam. 62, tel.0247/311201, int.337.

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea