Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2019

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  09  ianuarie 2019  privind: acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2018 a deficitului secţiunii de dezvoltare
Hotararea nr. 2  din  17  ianuarie 2019  privind: aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat intre Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Fundaţia "SERA România" pentru implementarea proiectului "Elaborarea şi aplicarea unor măsuri pentru prevenirea instituţionalizării /reintegrării în familie a copiilor cu risc de abandon şi care beneficiază de măsuri de protecţie specializată" în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
Hotararea nr. 3 din  31  ianuarie 2019  privind: validarea unui mandat de consilier judetean în Consiliul Judetean Teleorman
Hotararea nr. 4 din  31  ianuarie 2019  privind: modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 5 din  31  ianuarie 2019  privind: darea în administrare Consiliului Local al Municipiului Alexandria, Serviciul public de interes local - Direcţia de asistenţă socială, a unui spaţiu medical în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 6 din  31  ianuarie 2019  privind: atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii , în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu~ nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 7 din  31  ianuarie 2019  privind: modificarea anexei m.l la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, privind darea în administrare unor unităţi sanitare din judeţ, a imobilelor proprietate publică şi privată a judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 8 din  31  ianuarie 2019  privind: trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 9 din  31  ianuarie 2019  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 10 din  31  ianuarie 2019  privind: completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 11 din  31  ianuarie 2019  privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, krn 87+000 - 94+160 (7,160 krn)"
Hotararea nr. 12  din  31  ianuarie 2019  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2019
Hotararea nr. 13  din  31  ianuarie 2019  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă În natură, pentru anul 2019
Hotararea nr. 14  din  31  ianuarie 2019  privind: aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Informatic
Hotararea nr. 15  din  31  ianuarie 2019  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol
Hotararea nr. 16  din  31  ianuarie 2019  privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2019-2020
Hotararea nr. 17  din  31  ianuarie 2019  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare