Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2017

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 25 ianuarie 2017 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gâdea Adrian Ionut, prin demisie
Hotararea nr. 2 din 25 ianuarie 2017 privind: validarea unui mandat de consilier judetean în Consiliul Judetean Teleorman
Hotararea nr. 3 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 4 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 5 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2017
Hotararea nr. 6 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea organigramei şi a statului de functii ale Muzeului Judet, ean Teleorman
Hotararea nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii, în faza proiect tehnic
Hotararea nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea anexelor nr. 3, 4, 5 si 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 131 din 23 septembrie 2015
Hotararea nr. 9 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de inyestiţii ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene
Hotararea nr.10 din 25 ianuarie 2017 privind: darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judet, ean Teleorman
Hotararea nr. 11 din 25 ianuarie 2017 privind: completarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleorman nr. 184 din 28  noiembrie 2016
Hotararea nr. 12 din 31 ianuarie 2017 privind: reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia şi a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti
Hotararea nr. 13 din 31 ianuarie 2017 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în comisia de orientare şcolară şi profesională şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale
Hotararea nr. 14 din 31 ianuarie 2017 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor retinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 - 2020
Hotararea nr. 15 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate "Regele Carol 1" Deparaţi, proprietate publică a judeţului Teleonnan
Hotararea nr. 16 din 27 februarie 2017 privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleonnan, a unor imobile proprietate publică a judeţului
Hotararea nr. 17 din 27 februarie 2017 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 18 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotararea nr. 19 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea "Strategiei pentru eficienţă energetică a judeţului Teleorman pentru perioada 2016 - 2025"
Hotararea nr. 20 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman
Hotararea nr. 21 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2017
Hotararea nr. 22 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2017
Hotararea nr. 23 din 27 februarie 2017 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judet, ean nr .5 8 din 29 martie 2016
Hotararea nr. 24 din 27 februarie 2017 privind: constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Teleorman
Hotararea nr. 25 din 27 februarie 2017 privind: preluarea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D.Ghica" al judeţului Teleorman în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 26 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 27 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 28 din 27 februarie 2017 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din cota de 73%) din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 - 2020.
   

 

         2016

         2015

         2014

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004