Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2018

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 15 ianuarie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 2 din 15 ianuarie 2018 privind: validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.689 din 21 decembrie 2017
Hotararea nr. 3 din 15 ianuarie 2018 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 - 2021
Hotararea nr. 4 din 15 ianuarie 2018 privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021
   

 

         2017

         2016

         2015

         2014

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004