CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI A

ȘEDINȚEI ORDINARE DIN

DATA DE 15 MAI 2007, ORELE 11,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2006.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de implementare între Consiliul Județean Teleorman și O.P.C.P. pentru proiectul „ISPA 2002RO/16/P/PE/024 – Sistem integrat de management al deșeurilor”.

 

3.     Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, din județul Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din  “Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman .

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației “Centrului de Management al Apei Turnu Măgurele”.

 

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr. 39/2007.

 

7.     Proiect de hotărâre privind utilizarea parțială a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pentru completarea finanțării programului acțiunilor cultural – sportive pe anul 2007.

 

8.     Proiect de hotărâre privind suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu  Putineanu  Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, prin acordul părților.

 

9.  Proiect de hotărâre privind numirea, temporară în funcția de director al Serviciului de cooperare internă și internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman a doamnei Popescu Elena Carmen, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

 

10.      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51/2006.

 

11.      Diverse.