CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

ORDINE DE ZI A

ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN 31 IANUARIE 2007, ORA 14,00

 

 

 

1.                 Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2007, a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

 

2.                 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Eurobac SRL Turnu Măgurele.

 

3.                 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  și suplimentarea cheltuielilor la obiectivul de investiții “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” pentru lucrări de construcții, proiectare și supervizare.

 

4.                 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții “Fluidizarea circulației spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele – limită județ Olt, km. 4+000 – km. 40+000”.

 

5.                 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții “Reabilitare drum de legătură rutieră între orașul Videle și DN 61 (Milcovățu) prin modernizarea DJ 601 D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle și DJ 612, km. 0+000 – 6+900, Milcovățu (Jud. Giurgiu) – Mereni” finanțată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică și Socială.

 

6.                  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării aplicației ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

 

7.                 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2007.

 

8.                 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și fondul salariilor de bază pe anul 2007 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

9.                 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman pe anul 2007.

 

10.            Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Teleorman, pentru anul 2007.

 

11.            Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului public comunitar de evidență a persoanei al județului Teleorman, pentru anul 2007.

 

12.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului informatic, pentru anul 2007.

 

13.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului de cooperare internă și internațională, pentru anul 2007.

 

14.            Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului județean de conservare și promovare a culturii tradiționale Teleorman, pentru anul 2007.

 

15.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului județean Teleorman, pentru anul 2007.

 

16.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii județene “Marin Preda”, pentru anul 2007.

 

17.            Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției generale de servicii, pentru anul 2007.

 

18.            Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului de exploatații piscicole, pentru anul 2007.

 

19.            Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului de deservire, pază și protocol, pentru anul 2007.

 

20.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de pază a județului Teleorman, pentru anul 2007.

 

21.              Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structura personalului nedidactic al Școlii de băieți Roșiorii de Vede, pentru anul 2007.

 

22.            Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structura personalului nedidactic al Școlii de fete Alexandria, pentru anul 2007.

 

23.              Proiect de hotărâre privind avizarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Județean Alexandria, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

24.            Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile etice ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

25.            Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor bunuri imobile, situate în comuna Nanov, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire, Pază și Protocol Teleorman.

 

26.              Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unui spațiu medical aflat în proprietatea privată a județului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu nr. 32.

 

27.            Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială

 

28.            Diverse.