CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

 

 

ORDINE DE ZI A

ŞEDINŢEI ORDINARE

DIN 7 FEBRUARIE 2007, ORA 10,00

 

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului a podeţului peste pârâul Lunca situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km. 120 + 700 m.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72/2006 privind aprobarea finanţării execuţiei unui monument comemorativ pentru artistul Liviu Dănuţ Vasilică.

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman pe anul 2007.

 

4 . Diverse.