CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINE DE  ZI

 

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI

DIN  DATA DE  17 NOIEMBRIE 2010, ORA 11.00

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman .

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Muzeului Județean Teleorman, a unui imobil  proprietate publică a județului Teleorman.

 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Bibliotecii Județene Marin Preda, a unui imobil proprietate publică a județului Teleorman.

 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Teleorman, a unor imobile proprietate publică a județului Teleorman.

 

6. Diverse.