CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  7  IANUARIE  2011, ORELE 15,00

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albine.

 

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții, pentru reabilitarea de drumuri județene, în fază studiu de fezabilitate.

 

4.     Diverse.