CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN Anexa nr.1                              
  la Hotararea nr. 23 din 12  aprilie 2005                              
                                                       
                                           
                                               
E X E C U T I A                              
BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI                              
LA 31 DECEMBRIE 2004                              
   - mii lei -          - mii lei -                              
S P E C I F I C A T I E Prevederi bugetare aprobate initial Prevederi bugetare definitive din care, trimestrul:           Incasari realizate %  col.D/C                              
I II III IV                                
A B C 1 2 3 4           D E                              
I.VENITURI PROPRII   41.000.000 41.000.000 ######## 3.312.050 ######## 6.306.000 ########         19.753.097 48                              
  - VENITURI, IMPOZITE, TAXE                         #DIV/0!                              
    - DIVERSE VENITURI                         #DIV/0!                              
    - VENITURI DIN PRIVATIZARE                         #DIV/0!                              
    - VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA                         #DIV/0!                              
          * din fondul pentru drumurile publice   80.000.000 ######## ######## ########                                              
        * taxe speciale (INTERNET)                         #DIV/0!                              
                          #DIV/0!                              
       *din fondul de interventie                         #DIV/0!                              
II. SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT.ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE, pentru : 82.473.500 120.843.500 ######## ######## ######## ########           120.742.060 100                              
 - echilibrare buget propriu  62.682.500 100.502.500 ######## ######## 6.176.500 ########           100.502.500 100                              
 - aplicarea H.G.nr.460/2003 - finantarea Comisia de expertiza si D.J.Asist.Sociala                         #DIV/0!                              
 - aplicarea H.G.nr.508/2003 finantarea proiectului ,,Teleorman-Open Day"                         #DIV/0!                              
 - personalul neclerical 13.591.000 13.591.000 3.397.750 3.397.750 3.397.750 3.397.750           13.489.560 99                              
    67.340.000 ######## ######## ######## ########                                            
 - protectia persoanelor cu handicap, CIA Videle 6.200.000 6.750.000 1.750.000 1.750.000 2.250.000 1.000.000           6.750.000 100                              
                               - DGJPDC                         #DIV/0!                              
III.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT  109.155.000 98.975.000 ######## ######## ######## 8.688.550           86.225.032 87                              
10 % 76600000 66.420.000 ######## ######## ######## 8.688.550           53.670.032 81                              
17 % 32555000 32.555.000 ######## ########               32.555.000 100                              
IV. SUME DEFALCATE DIN TVA 115.463.000 122.358.000 ######## ######## ######## ########           122.278.092 100                              
     - protectia copilului 67.340.000 67.340.000 ######## ######## ######## ########           67.260.092 100                                      
     - pentru invatamantul special 8.158.000 12.038.000 2.360.000 3.040.750 2.757.250 3.880.000           12.038.000 100                              
     - acordarea de prod.lactate si de panificatie O.U.G.nr.96/16.08.2002 39.965.000 42.980.000 ######## ######## 3.827.000 ########           42.980.000 100                              
V. SUBVENTII 163.554.535 199.343.326 ######## ######## ######## ########           176.961.790 89                              
 - din fondul pentru drumurile publice 80.000.000 116.513.066 ######## ######## ######## ########           101.447.000 87                                      
 - subventii primite de bugete locale pentru finantarea persoanelor cu handicap 73.554.535 72.830.260 ######## ######## ######## 6.631.178           72.830.260 100                                      
 - subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sist.de prot. dr. copil 10.000.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000           2.684.530 27                                
VI. RAMBURSARI IMPRUMUTURI 2.750.000 2.750.000 956.000   1.380.000 414.000           498.520 18                                
VII. DONATII SI SPONSORIZARI                       314.415                                  
TOTAL VENITURI 514.396.035 585.269.826 ######## ######## ######## ######## ########         526.773.006 90                                
S P E C I F I C A T I E Credite bugetare aprobate initial Credite bugetare definitive din care, trimestrul:           Plati efectuate %  col.D/C                                
I II III IV                                  
TOTAL CHELTUIELI 514.396.035 585.269.826 ######## ######## ######## ########           527.434.920 90                              
A.CHELTUIELI CURENTE 438.534.035 502.578.826 ######## ######## ######## ########           470.268.044 94 514.396.035 585.269.826 527.434.920                        
a) chelt.de personal 72.851.250 74.709.250 ######## ######## ######## ########           74.442.294 100                              
b) chelt.mater. si servicii 180.769.250 227.610.316 ######## ######## ######## ########           202.260.887 89                              
c) subventii 9.300.000 10.255.400 2.900.000 2.400.000 2.985.400 1.970.000           10.090.000 98                              
d) alte transferuri necons. 175.613.535 190.003.860 ######## ######## ######## ########           183.474.863 97                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 44.332.000 51.891.000 8.700.000 ######## ######## ########           26.399.426 51                              
D.PLATI, DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 20.300.000 22.880.000 6.300.000 6.100.000 7.780.000 2.700.000           22.847.450 100                              
E. RAMBURSARI IMPRUMUT 9.700.000 7.920.000     2.220.000 5.700.000           7.920.000 100                              
F. FOND REZERVA 1.530.000                                                      
I. CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE 34.800.000 37.600.000 ######## ######## 7.860.000 7.110.000           37.465.445 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE 34.000.000 36.800.000 ######## 9.715.000 7.860.000 7.110.000           36.665.445 100                              
a)chelt. de personal 20.000.000 18.850.000 6.665.000 5.665.000 4.760.000 1.760.000           18.771.733 100                              
b)chelt. mater si serv.  14.000.000 17.950.000 5.450.000 4.050.000 3.100.000 5.350.000           17.893.712 100                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 800.000 800.000   800.000               800.000 100                              
II. CAP. 57.02 INVATAMANT 48.123.000 55.318.000 ######## ######## 6.584.250 ########           55.318.000 100                              
A)CHELTUIELI CURENTE 48.123.000 55.318.000 ######## ######## 6.584.250 ########           55.318.000 100                              
a)chelt. de personal 7.294.250 11.307.250 2.310.000 2.552.250 2.565.000 3.880.000           11.307.250 100                              
b)chelt. mater si serv.  40.828.750 44.010.750 ######## ######## 4.019.250 ########           44.010.750 100                              
 - O.G. 96/2002, din care : 39.965.000 42.980.000 ######## ######## 3.827.000 ########           42.980.000 100                              
 * invatamant prescolar 8.000.000 8.615.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2.615.000           8.615.000 100                              
 * invatamant primar si gimnazial 31.965.000 34.365.000 9.100.000 ######## 2.827.000 ########           34.365.000 100                              
 - invatamant special 863.750 1.030.750 50.000 488.500 192.250 300.000           1.030.750 100                              
1.INVATAMANT PRESCOLAR 8.000.000 8.615.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2.615.000           8.615.000 100                              
         A)CHELTUIELI CURENTE 8.000.000 8.615.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2.615.000           8.615.000 100                              
         b)chelt. mater si serv.pt.plata prod.lactate si de panificatie - O.U.G. nr.96/16.08.2002 8.000.000 8.615.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2.615.000           8.615.000 100                              
 2.INVATAMANT PRIMAR SI GIMN. 31.965.000 34.365.000 9.100.000 ######## 2.827.000 ########           34.365.000 100                              
         A)CHELTUIELI CURENTE 31.965.000 34.365.000 9.100.000 ######## 2.827.000 ########           34.365.000 100                              
         b)chelt. mater si serv.pt.plata prod.lactate si de panificatie - O.U.G. nr.96/16.08.2002 31.965.000 34.365.000 9.100.000 ######## 2.827.000 ########           34.365.000 100                              
3. INVATAMANT SPECIAL 8.158.000 12.338.000 2.360.000 3.040.750 2.757.250 4.180.000           12.338.000 100                              
         A)CHELTUIELI CURENTE 8.158.000 12.338.000 2.360.000 3.040.750 2.757.250 4.180.000           12.338.000 100                              
         a)chelt. de personal 7.294.250 11.307.250 2.310.000 2.552.250 2.565.000 3.880.000           11.307.250 100                              
         b)chelt. mater si serv.  863.750 1.030.750 50.000 488.500 192.250 300.000           1.030.750 100                              
       a) Scoala spec.de fete Alex. 4.323.750 6.537.750 1.184.380 1.634.120 1.605.250 2.114.000           6.537.750 100                                      
A)CHELTUIELI CURENTE 4.323.750 6.537.750 1.184.380 1.634.120 1.605.250 2.114.000           6.537.750 100                                      
a)chelt. de personal 3.660.000 5.857.000 1.154.380 1.285.620 1.453.000 1.964.000           5.857.000 100                                      
b)chelt. mater si serv.  663.750 680.750 30.000 348.500 152.250 150.000           680.750 100                                      
       b) Scoala spec.de baieti Rosiori  3.834.250 5.800.250 1.175.620 1.406.630 1.152.000 2.066.000           5.800.250 100                                      
A)CHELTUIELI CURENTE 3.834.250 5.800.250 1.175.620 1.406.630 1.152.000 2.066.000           5.800.250 100                                      
a)chelt. de personal 3.634.250 5.450.250 1.155.620 1.266.630 1.112.000 1.916.000           5.450.250 100                                      
b)chelt. mater si serv.  200.000 350.000 20.000 140.000 40.000 150.000           350.000 100                                      
III. CAP. 58.02 SANATATE                                                        
A.CHELTUIELI CURENTE                                                        
a)chelt. de personal                                                        
b)chelt. mater si serv.                                                         
c) transferuri                                                        
IV. CAP.59.02 CULTURA 26.191.500 26.191.500 7.817.750 6.873.250 5.872.750 5.627.750           25.953.825 99                              
A.CHELTUIELI CURENTE  26.191.500 26.191.500 7.817.750 6.873.250 5.872.750 5.627.750           25.953.825 99                              
a)chelt. de personal 2.000.000 1.900.000 600.000 500.000 500.000 300.000           1.821.374 96                              
b)chelt. mater. si serv. 2.300.500 2.630.500 1.120.000 975.500 275.000 260.000           2.622.891 100                              
c)subventii 6.800.000 6.970.000 1.900.000 1.700.000 1.700.000 1.670.000           6.920.000 99                              
d) transferuri 15.091.000 14.691.000 4.197.750 3.697.750 3.397.750 3.397.750           14.589.560 99                              
      1.BIBLIOTECA JUDETEANA       "MARIN PREDA" 2.300.000 2.300.000 720.000 575.000 575.000 430.000           2.221.284 97                              
A.CHELTUIELI CURENTE  2.300.000 2.300.000 720.000 575.000 575.000 430.000           2.221.284 97                              
a)chelt. de personal 2.000.000 1.900.000 600.000 500.000 500.000 300.000           1.821.374 96                              
b)chelt. mater. si serv. 300.000 400.000 120.000 75.000 75.000 130.000           399.910 100                              
       2.CENTRUL CULTURAL JUDETEAN  4.100.000 4.270.000 1.225.000 1.025.000 1.025.000 995.000           4.270.000 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE  4.100.000 4.270.000 1.225.000 1.025.000 1.025.000 995.000           4.270.000 100                                
a)chelt. de personal                         #DIV/0!                              
b)chelt. mater. si serv.                         #DIV/0!                              
c)subventii 4.100.000 4.270.000 1.225.000 1.025.000 1.025.000 995.000           4.270.000 100                              
       3.MUZEUL JUDETEAN        2.700.000 2.700.000 675.000 675.000 675.000 675.000           2.650.000 98                              
A.CHELTUIELI CURENTE      2.700.000 2.700.000 675.000 675.000 675.000 675.000           2.650.000 98                              
 - subventii 2.700.000 2.700.000 675.000 675.000 675.000 675.000           2.650.000 98                              
             4.A.C. D. "BURNASUL"                                                                
A.CHELTUIELI CURENTE                                                               
 - subventii                                                        
             5.SCOALA P.  ARTA                                                                   
A.CHELTUIELI CURENTE                                                           
 - subventii                                                        
      4. ACTIVITATEA SPORTIVA 2.000.000 1.500.000 1.200.000 300.000               1.494.721 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE 2.000.000 1.500.000 1.200.000 300.000               1.494.721 100                              
 - chelt. mater. si serv. 500.000 400.000 400.000                 394.721 99                              
 - transferuri - Asociatii si fundatii 1.500.000 1.100.000 800.000 300.000               1.100.000 100                              
      5. ALTE ACT. CULTURA 1.500.500 1.830.500 600.000 900.500 200.000 130.000           1.828.260 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE  1.500.500 1.830.500 600.000 900.500 200.000 130.000           1.828.260 100                              
 - chelt. mater. si serv. 1.500.500 1.830.500 600.000 900.500 200.000 130.000           1.828.260 100                              
      6. CULTE RELIGIOASE 13.591.000 13.591.000 3.397.750 3.397.750 3.397.750 3.397.750           13.489.560 99                              
A.CHELTUIELI CURENTE  13.591.000 13.591.000 3.397.750 3.397.750 3.397.750 3.397.750           13.489.560 99                              
a) transferuri-Contributii pentru pers.neclerical 13.591.000 13.591.000 3.397.750 3.397.750 3.397.750 3.397.750           13.489.560 99                              
b)chelt. mater. si serv.                                                        
            - Cultul Ortodox - Episcopia Alexandriei si Teleormanului 13.456.500 13.456.500 3.364.125 3.364.125 3.364.125 3.364.125           13.356.000 99                              
              A.CHELTUIELI CURENTE  13.456.500 13.456.500 3.364.125 3.364.125 3.364.125 3.364.125           13.356.000 99                              
             a) transferuri-Contrib.pt.pers.neclerical 13.456.500 13.456.500 3.364.125 3.364.125 3.364.125 3.364.125           13.356.000 99                              
           - Cultul Crestin Evanghelie 134.500 134.500 33.625 33.625 33.625 33.625           133.560 99                              
             A.CHELTUIELI CURENTE  134.500 134.500 33.625 33.625 33.625 33.625           133.560 99                              
             a) transferuri-Contrib.pt.pers.neclerical 134.500 134.500 33.625 33.625 33.625 33.625           133.560 99                              
V. CAP.60.02 ASISTENTA SOCIALA 159.751.535 159.727.260 ######## ######## ######## ########           149.501.201 94                              
A.CHELTUIELI CURENTE 159.251.535 159.168.260 ######## ######## ######## ########           148.943.016 94                                
a)chelt. de personal 43.257.000 42.437.000 ######## ######## ######## 9.195.000           42.342.233 100                              
b)chelt. mater. si serv. 42.440.000 43.901.000 ######## ######## ######## ########           33.770.523 77                              
c)transferuri 73.554.535 72.830.260 ######## ######## ######## 6.631.178           72.830.260 100                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 500.000 559.000 500.000     59.000           558.185 100                              
 1.  D.J.G.P.D.C. TELEORMAN 77.340.000 77.240.000 ######## ######## ######## ########           67.139.617 87                              
A.CHELTUIELI CURENTE 76.840.000 76.740.000 ######## ######## ######## ########           66.640.432 87                              
a)chelt. de personal 37.200.000 36.000.000 9.300.000 9.000.000 9.600.000 8.100.000           35.921.438 100                              
b)chelt. mater. si serv. 39.640.000 40.740.000 9.240.300 9.880.200 ######## ########           30.718.994 75                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 500.000 500.000 500.000                 499.185 100                              
 2.  C.I.A. VIDELE 6.200.000 6.750.000 1.750.000 1.750.000 2.250.000 1.000.000           6.750.000 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE 6.200.000 6.691.000 1.750.000 1.750.000 2.250.000 941.000           6.691.000 100                              
a)chelt. de personal 4.000.000 4.225.000 1.150.000 1.200.000 1.375.000 500.000           4.225.000 100                              
b)chelt. mater. si serv. 2.200.000 2.466.000 600.000 550.000 875.000 441.000           2.466.000 100                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL   59.000       59.000           59.000 100                              
ASISTENTA SOCIALA : 3 + 4 75.411.535 74.937.260 ######## ######## ######## 7.181.178           74.896.596 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE 75.411.535 74.937.260 ######## ######## ######## 7.181.178           74.896.596 100                              
a)chelt. de personal 1.357.000 1.507.000 339.000 339.000 379.000 450.000           1.491.336 99                              
b)chelt. mater. si serv. 500.000 600.000 185.000 190.000 125.000 100.000           575.000 96                              
c)transferuri Autoritate pt.pers.cu invaliditati 73.554.535 72.830.260 ######## ######## ######## 6.631.178           72.830.260 100                              
3.  D.J.ASISTENTA SOCIALA 1.857.000 2.107.000 524.000 529.000 504.000 550.000           2.066.336 98                              
A.CHELTUIELI CURENTE 1.857.000 2.107.000 524.000 529.000 504.000 550.000           2.066.336 98                              
a)chelt. de personal 1.357.000 1.507.000 339.000 339.000 379.000 450.000           1.491.336 99                              
b)chelt. mater. si serv. 500.000 600.000 185.000 190.000 125.000 100.000           575.000 96                              
4. ASISTENTA SOCIALA INVALIDITATI 73.554.535 72.830.260 ######## ######## ######## 6.631.178           72.830.260 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE 73.554.535 72.830.260 ######## ######## ######## 6.631.178           72.830.260 100                              
c)transferuri Autoritate pt.pers.cu invaliditati 73.554.535 72.830.260 ######## ######## ######## 6.631.178           72.830.260 100                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL                                                        
       4. COMISIA DE EXPERTIZA M.A PERSOANELOR CU HANDICAP PT.ADULTI 800.000 800.000 237.000 225.000 193.000 145.000           714.988 89                              
A.CHELTUIELI CURENTE 800.000 800.000 237.000 225.000 193.000 145.000           714.988 89                              
a)chelt. de personal 700.000 705.000 195.000 195.000 170.000 145.000           704.459 100                              
b)chelt. mater. si serv. 100.000 95.000 42.000 30.000 23.000             10.529 11                              
VI. CAP.63.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE - ALTE ACTIUNI                              PRIVIND SERVICIILE      2.500.000 3.285.400                   3.170.000 96                              
                                     
A.CHELTUIELI CURENTE     2.500.000 3.285.400 1.000.000 700.000 1.285.400 300.000           3.170.000 96                              
c)subventii 2.500.000 3.285.400 1.000.000 700.000 1.285.400 300.000           3.170.000 96                              
        1. DIRECTIA GENERALA DE SERVICII                                                        
A.CHELTUIELI CURENTE                                                             
 - subventii                                                        
       1. SERVICIUL DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA 2.000.000 2.000.000 600.000 600.000 500.000 300.000           1.950.000 98                              
A.CHELTUIELI CURENTE 2.000.000 2.000.000 600.000 600.000 500.000 300.000           1.950.000 98                              
c)subventii 2.000.000 2.000.000 600.000 600.000 500.000 300.000           1.950.000 98                              
VII. CAP. 67.02 AGRICULTURA   1.000.000                                                    
A.CHELTUIELI CURENTE                                                        
a)chelt. de personal                                                        
b)chelt. mater. si serv.                                                        
PISCICULTURA (imprumut)   1.350.000                                                    
      2. SERVICIUL  INFORMATIC 500.000 500.000 400.000 100.000               500.000 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE 500.000 500.000 400.000 100.000               500.000 100                              
c)subventii 500.000 500.000 400.000 100.000               500.000 100                              
      3. SERVICIUL  PISCICOL   785.400     785.400             720.000 92                              
A.CHELTUIELI CURENTE   785.400     785.400             720.000 92                              
c)subventii   785.400     785.400             720.000 92                              
VII. CAP.68.02 TRANSPORTURI 191.000.000 250.527.666 ######## ######## ######## ########           217.458.092 87                              
Drumuri si poduri 111.000.000 134.014.600 ######## ######## 7.300.000 7.332.000           116.011.092 87                              
A.CHELTUIELI CURENTE  86.968.000 102.482.600 ######## ########               96.055.043 94                              
 - alte transferuri neconsolidabile 86.968.000 102.482.600 ######## ########               96.055.043 94                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 24.032.000 31.532.000 3.400.000 ######## 7.300.000 7.332.000           19.956.049 63                              
Alte chelt.in domeniul transporturilor 80.000.000 116.513.066 ######## ######## ######## ########           101.447.000 87                              
VIII. CAP.69.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 19.000.000 19.000.000 4.800.000 4.100.000 4.650.000 5.450.000           5.085.192 27                              
A.CHELTUIELI CURENTE    19.000.000                                                    
b)chelt.mater. si serv.                                                        
B.CHELTUIELI DE CAPITAL 19.000.000 19.000.000 4.800.000 4.100.000 4.650.000 5.450.000           5.085.192 27                              
IX.  CAP.72.02 ALTE ACTIUNI 1.500.000 2.820.000 785.000 508.000 1.372.000 155.000           2.715.715 96                              
A.CHELTUIELI CURENTE 1.500.000 2.820.000 785.000 508.000 1.372.000 155.000           2.715.715 96                              
a)chelt. de personal 300.000 215.000 55.000 135.000 25.000             199.704 93                              
b)chelt.mater. si serv. 1.200.000 2.605.000 730.000 373.000 1.347.000 155.000           2.516.011 97                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL                                                        
1.CENTRUL MILITAR 800.000 980.000 462.000 228.000 185.000 105.000           961.232 98                              
A.CHELTUIELI CURENTE 800.000 980.000 462.000 228.000 185.000 105.000           961.232 98                              
a)chelt.de personal 300.000 215.000 55.000 135.000 25.000             199.704 93                              
b)chelt. mater. si serv. 500.000 765.000 407.000 93.000 160.000 105.000           761.528 100                              
                                                         
2.PROTECTIE CIVILA 415.000 455.000 173.000 145.000 87.000 50.000           453.200 100                              
A.CHELTUIELI CURENTE 415.000 455.000 173.000 145.000 87.000 50.000           453.200 100                              
 - chelt. mater. si serv. 415.000 455.000 173.000 145.000 87.000 50.000           453.200 100                              
B.CHELTUIELI DE CAPITAL                                                        
3.ALTE CHELTUIELI 285.000 1.385.000 150.000 135.000 1.100.000             1.301.283 94                              
A.CHELTUIELI CURENTE 285.000 1.385.000 150.000 135.000 1.100.000             1.301.283 94                              
a)chelt. personal                         #DIV/0!                              
b)chelt. mater. si serv. 285.000 1.385.000 150.000 135.000 1.100.000             1.301.283 94                              
X.CAP.86.02. IMPRUMUTURI TEMPORARE PENTRU INFIINTAREA UNOR INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL SAU A UNOR ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI EXTRABUGETARE ,                                         din care :                                                        
1. SERVICIUL DE PROTECTIA PLANTELOR                                                        
2. SERVICIUL DE EXPLOATATII PISCICOLE                                                        
XI. CAP.88.02 PLATI, DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 20.300.000 22.880.000 6.300.000 6.100.000 7.780.000 2.700.000           22.847.450 100                              
XII. CAP.90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 9.700.000 7.920.000     2.220.000 5.700.000           7.920.000 100                              
XIII. CAP.95.02. FONDURI DE REZERVA 1.530.000                                                      
XIV. CAP.96.02 CHELTUIELI DIN VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA din care:                                                        
        * din fondul pt.drumurile publice                                                        
       *din fondul pentru drumurile publice   80.000.000 ######## ######## ########                                              
        * taxe speciale (INTERNET)                                                        
       * din fondul de interventie                                                      
EXCEDENT/DEFICIT             ########         -661.914                                
                                               
PRESEDINTE,                                
Liviu Nicolae Dragnea