CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Anexa nr.2
la Hotararea nr. 23 din 12 aprilie 2005
S I T U A T I A
realizarii programului de investitii pe anul 2004
C+M  - mii lei -
                                       
                                       
Nr.crt. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII Valoare Valoare 2004 DIFERENTA (col. 2 -          col. 3)  %    
totala totala PROGRAM                     REALIZAT  
  actualizata                      
0 1 2 3 2                     3 4 5
  TOTAL din care: 18.811.876 77.288.858 51.891.000               12.107.863 12.107.863   26.399.427 25.491.573 50,87
    11.641.100 64.673.496           #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!        
A. Lucrari in continuare 12.067.500 70.544.482 31.532.000               8.003.863 8.003.863   19.956.050 11.575.950 63,29
  11.641.100 64.673.496 3.064.000               7.930.013 7.930.013     3.064.000 ,00
B. Lucrari noi     12.300.000                     1.699.813 10.600.187 13,82
    1.164.809 #REF!                 #REF! #REF!   3.385.379 -3.385.379 #DIV/0!
C. Alte cheltuieli de investitii 5.411.469 5.411.469 8.059.000               4.104.000 4.104.000   4.743.564 3.315.436 58,86
                #REF! #REF! #REF!          
  Din TOTAL desfasurat potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare                        
  Cap. 51-02 Autoritati Executive                                                           3.476.000 3.476.000 800.000               3.476.000 3.476.000   800.000   100,00
  Total, din care:                         
C. Alte cheltuieli de investitii 3.476.000 3.476.000 800.000               3.476.000 3.476.000   800.000   100,00
  Total, din care:                          
  Dotari independente 3.476.000 3.476.000 800.000         3.476.000 3.476.000   800.000   100,00
  Cheltuieli de proiectare                               #DIV/0!
  Cap.60-02 Asistenta sociala            Total, din care : 607.469 607.469 559.000                     558.185 815 99,85
                                                                                                             
                                                                                                             
A.                        
                         
1                        
                         
2                        
                         
C.                        
                         
1                        
                         
2                        
                         
1                        
                         
                         
C. Alte cheltuieli de investitii 607.469 607.469 559.000                     558.185 815 99,85
  Total, din care:                                
  Dotari independente 607.469 607.469 559.000                   558.185 815 99,85
                                 
  Cap.68-02 Transporturi si Comunic. 12.067.500 70.544.482 31.532.000               8.003.863 8.003.863   19.956.050 11.575.950 63,29
Total, din care:  11.641.100 64.673.496               7.930.013 7.930.013  
A     1.300.000 1.300.000        
                1.290.000 1.290.000        
1               1.300.000 1.300.000   200   sept 8km
      1.290.000 1.290.000   loc   98
A. Lucrari in continuare 12.067.500 70.544.482 31.532.000               8.003.863 8.003.863   19.956.050 11.575.950 63,29
  Total, din care: 11.641.100 64.673.496 3.064.000               7.930.013 7.930.013        
1 Modernizare DJ 679 B km 0+000 - 13+500 Scrioastea - Limita jud. Olt                                               3.967.500 62.444.482 22.500.000               4.917.863 4.917.863   19.956.050 2.543.950 88,69
  Aviz MF 1028/1996 3.598.100 56.630.496                 4.866.013 4.866.013       #DIV/0!
2 Reabilitare drumuri judetene 8.100.000 8.100.000 9.032.000         3.086.000 3.086.000     9.032.000  
  Aviz CTE 29/22.08.2001 8.043.000 8.043.000 3.064.000         3.064.000 3.064.000        
B. Lucrari noi                               ,00
  Total, din care:                                
1 Dotari independente                    
1 Reabilitare drumuri judetene 3.400.000 3.400.000                    
                           
  CAP.69-02 Alte actiuni economice 2.768.376 2.768.376 19.000.000               1.256.000 1.256.000   5.085.192 13.914.808 26,76
Total, din care:                    #REF! #REF!  
B. Lucrari noi     12.300.000                     1.699.813 10.600.187 13,82                                                                                    
1 Parc industrial Turnu Magurele     6.150.000                     1.699.813 4.450.187 27,64                                                                                    
2 Punct control trecere frontiera cu bacul la Turnu Magurele-Nicopole     6.150.000                       6.150.000                                                                                      
C. Alte cheltuieli de investitii 1.440.376 1.440.376 6.700.000               628.000 628.000   3.385.379 3.314.621 44,24                                                                                    
  Cheltuieli de proiectare, din care :     6.700.000               628.000 628.000   3.385.379 3.314.621                                                                                      
1 Sistem integrat de management al deseurilor     1.600.000                     707.860 892.140 44,24                                                                                    
2 Punct control trecere frontiera cu bacul la Turnu Magurele-Nicopole     400.000                   400.000                                                                                        
3 Cheltuieli de proiectare 1.328.000 1.328.000 4.700.000               628.000 628.000   2.277.519 2.422.481 48,46                                                                                    
PRESEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea