CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN Anexa 3 a
la Hotărârea nr.__din __ aprilie 2005
BILANȚ      
încheiat la 31 decembrie 2004                        
                                                                   
       DENUMIREA INDICATORILOR COD  SOLD LA: AUTORITATI  SC. AJUTATOARE DE FETE SC. AJUTATOARE DE BAIETI BIBLIOTECA CENTRU MUZEUL D.G.J.P.D.C. CIA VIDELE DIR. DE ASISTENTA DIR. GEN. SERVICII SERV. COOPERARE SERV. INFORMATIC SERV. DES. PAZA PROT. AGRICULTURA SERV. PISCICOL
inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei inceputul anului sfarsitul perioadei
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
                          ACTIV                                                                  
A. MIJLOACE FIXE , TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR (cod 101 la 106) 100 632.416.848 555.491.281 537950899 459643675 365886 209441 1260170 1385162 1896611 2070044 1802713 1209380 12315777 12015933 66344270 68808682 7908452 7544548 382798 284599 377658 417658 21049 21049 197096 240721 67674 101957 736486 722526 789309 815906
  Mijloace fixe si terenuri (ct.01 - 05) 101 491.298.251 491.894.315 413349848 417255539 37856 25237 812531 866292 887560 775451 1299014 701438 12147050 11847206 53523838 51500220 7260070 6941230 223452 153921 209642 249642     180038 210787     581952 581952 785400 785400            
  Participatii la capitalul social (ct.03) 102                                                                
  Obiecte de inventar (ct.602+603+604) 103 19.205.652 24.246.617 2688106 3037787 328030 184204 447639 518870 1009051 1294593 503699 507942 168727 168727 12820432 17308462 648382 603318 159346 130678 168016 168016 21049 21049 17058 29934 67674 101957 154534 140574 3909 30506
  Active fixe necorporale (ct. 02 - 04) 105                                                                
  Active fixe in curs( ct. 06 ) 106 121.912.945 39.350.349 121912945 39350349                                                        
B. MIJLOACE BANESTI ,DECONTARI,CHELTUIELI SI MATERIALE (cod 111+140) 110 114.141.574 104.464.512 99424426 90417485 161723 74354 131968 18162 46689 54506 74511 42906 44927 81644 5421735 5922210 307083 334751 845985 1014653 1514423 1055267 15309 12632 30635 99496 923182 1726397 1671263 1356345 3527715 2253704
2 Mijloacele bugetului local (cod 112+131) 111 99.143.913 90.117.519 99143913 90117519                                                        
2,1 Disponbilitatile bugetului local (cod 115 la 126) 112 99.143.913 90.117.519 99143913 90117519                                                        
   Disponibil al bugetului local la trezoreria statului ( ct.102 ) 115                                                                
   Disponibil din fondul de rulment al bugetului local ( ct.102.01 ) 116 1.393.913 786.039 1393913 786039                                                        
   Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  (ct.106 ) 117                                                                
   Casa ( ct. 13 ) 119                                                                
   Imprumuturi temporare din fondul de tezaur ( ct.201 ) 120                                                                
  Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei (ct.107) 121                                                                
  Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct.202) 123                                                                
  Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.207) 124 2.750.000 2.251.480 2750000 2251480                                                        
  Decontari din credite interne pentru investitii (ct.214) 125 95.000.000 87.080.000 95000000 87080000                                                        
  Decontari din imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.217) 126                                                                
2,2 Cheltuielile bugetului local (cod 132) 131                                                                
  Cheltuielile bugetului local (ct. 400 ) 132                                                                
3 Bugetele institutiilor (cod 141+190+200+220+260) 140 14.997.661 14.346.993 280513 299966 161723 74354 131968 18162 46689 54506 74511 42906 44927 81644 5421735 5922210 307083 334751 845985 1014653 1514423 1055267 15309 12632 30635 99496 923182 1726397 1671263 1356345 3527715 2253704      
3,1 Disponibilitati banesti (cod 142+160) 141 1.723.012 1.605.300 23040 95820             18329 16612     116619 131134     834367 1001632 642 642       902 129332 284566 335233 42506 265450 31486
  Disponibilitati ale institutiilor publice (cod 143 la 150) 142 1.521.616 1.366.051   63120                             834367 1001632             125332 275766 320061 25533 241856  
  Disponibil al institutiei publice ( ct. 105 ) 143                                                                
  Disponibil pentru procurarea valutei la institutiile publice ( ct. 105.01 ) 144                                                                
  Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit ( ct. 110 ) 145 834.367 1.064.752   63120                             834367 1001632                        
  Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale ( ct. 111 ) 1451                                                                
  Disponibil din din sume incasate in cursul procedurii de executare silita ( ct.113 )  1452                                                                
  Disponibil al institutiei publice din venituri incasate prin intermediul cardurilor( ct.117 )  1453                                                                
  Disponibil din imprumuturi pentru investitii ( ct.115 )  1454                                                                
  Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta ( ct.118 )  148                                                                
  Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii ( ct. 120 ) 149 687.249 301.299                                                 125332 275766 320061 25533 241856  
  Disponibil in valuta din credite externe guvernamentale ( ct.121 )  150                                                                
  Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala (cod 161 la 1694) 160 201.396 239.249 23040 32700             18329 16612     116619 131134         642 642       902 4000 8800 15172 16973 23594 31486
  Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct.119.01) 161 201.396 223.012 23040 32700             18329 16612     116619 131134         642 642       902 4000 8800 15172 736 23594 31486
  Disponibil din depozite speciale construite pentru constructii de locuinte (ct.172) 164                                                                
  Disponibil din fondului de risc (ct.175) 165                                                                
  Disponibil din taxe speciale (ct.176) 166                                                                
  Disponibil din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local  ( ct. 181 ) 1693   16.237                                                       16237    
  Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordine ( ct. 182 ) 1694                                                                
3,2 Mijloace banesti si alte valori (cod 191 la 193) 190 169.184 214.357 11809 45443         7781 16360 20   25477 65940 88345 47572 5000 325 11618 12121 1196 1196     8400     2700 4538   5000 22700
  Casa ( ct. 13 ) 191                                                                
  Acreditive ( ct. 150 ) 192                                                                
  Alte valori (ct. 159 ) 193 169.184 214.357 11809 45443         7781 16360 20   25477 65940 88345 47572 5000 325 11618 12121 1196 1196     8400     2700 4538   5000 22700
3,3  Decontari si debitori (cod 202 la 209) 200 2.469.518 2.597.700 59812 31678     3700 4462     5531 8164     163944 66832         1511306 1052150 15309 12632 22195 44481 597336 1274477 90385 102824    
  Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct.212) 202                                                                
  Alte decontari (ct.213) 203 784.626 786.614                                     784626 786614                    
  Debitori (ct.220) 205 290.086 178.113 59812 31678     3700 4462     5531 8164     163944 66832         1783 2525 15309 12632 22195 44481 6809 6645 11003 694    
  Clienti (ct.225) 207 1.385.904 1.632.842                                     724897 263011         590527 1267832 70480 101999    
  T.V.A.de recuperat (ct.232.34) 208 6.811                                                       6811      
  T.V.A.neexigibila (ct.232.35) 209 2.091 131                                                     2091 131    
3,4 Cheltuieli (cod 221+240) 220 2.750.000 2.251.480                                                     1200000 1200000 1550000 1051480
  Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 226) 221 2.750.000 2.251.480                                                     1200000 1200000 1550000 1051480
  Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget (ct.410)  222                                                                
  Cheltuieli din credite externe(ct.411) 223                                                                
  Diferente de curs valutar(ct.412) 224                                                                
  Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii (ct.420) 226 2.750.000 2.251.480                                                     1200000 1200000 1550000 1051480
  Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241 la 248) 240                                                                
  Cheltuieli din fondul cu destinatie speciala (ct.421) 241                                                                
  Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct.472) 243                                                                
  Cheltuieli din taxe speciale (ct.476) 244                                                                
  Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de inters local (ct.481) 245                                                                
  Cheltuieli din fonduri externe nermbursabile (ct.482) 246                                                                
  Cheltuieli din fondul de rulment (ct.401) 248                                                                
3,5 Materiale (cod 261 la 273) 260 7.885.947 7.678.156 185852 127025 161723 74354 128268 13700 38908 38146 50631 18130 19450 15704 5052827 5676672 302083 334426   900 1279 1279     40 54113 196514 164654 41107 11015 1707265 1148038
  Medicamente si materiale sanitare (ct.600.01) 261 527.337 521.212                         497619 464670 29718 56542                            
  Matreiale de intretinere si gospodarie (ct.600.02) 262 2.119.994 2.243.170 185852 127025 21974   128268 13700             1720846 1975581 42875 119559     1279 1279             12327 5907 6573 119
  Alimente si furaje (ct.600.03) 263 3.006.819 3.337.521                         2787967 3197919 218852 139602                            
  Materiale cu caracter functional (ct.600.04) 264 305.803 228.649     139749 74354     38908 38146 50631 18130 18990 15517 18107 27423 10638 18723   900           30348     28780 5108    
  Alte materiale (ct.600.09) 265 30.294 51.404                     460 187 28288 11079                 40 23765 128 128     1378 16245
  Materiale si utilaje pentru investitii (ct.600.15) 268                                                                
  Materiale in prelucrare (ct.601) 269                                                                
  Animale si pasari (ct.610+611) 272 1.699.314 1.131.674                                                         1699314 1131674
  Produse (ct.620) 273 196.386 164.526                                                 196386 164526        
TOTAL ACTIV (cod 100+110) 280 746.558.422 659.955.793 637375325 550061160 527609 283795 1392138 1403324 1943300 2124550 1877224 1252286 12360704 12097577 71766005 74730892 8215535 7879299 1228783 1299252 1892081 1472925 36358 33681 227731 340217 990856 1828354 2407749 2078871 4317024 3069610
                                                                     
  PASIV                                                                  
    A.       FONDURI (cod 303 la 308) 300 424.233.401 419.377.540 347581230 348602903 365886 184204 1260170 1385162 1048450 1333992 598800 602033 406617 406617 66315543 63808816 4107892 603318 359541 130678 377658 417658 21049 21049 197096 240721 67674 101957 736486 722526 789309 815906
  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale (ct.308) 303 388.953.966 392.932.590 331185986 345565116     812531 866292             53495111 46500354 3459510                       828 828    
  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale (ct.309) 304 16.073.783 2.198.333 13707138   37856       39399 39399 95101 94091 237890 237890         200195   209642 249642     180038 210787     581124 581124 785400 785400
  Fondul mijloacelor fixe si terenurilor  (ct.310) 305                                                                
  Fondul obiectelor de inventar (ct.311) 306 19.205.652 24.246.617 2688106 3037787 328030 184204 447639 518870 1009051 1294593 503699 507942 168727 168727 12820432 17308462 648382 603318 159346 130678 168016 168016 21049 21049 17058 29934 67674 101957 154534 140574 3909 30506
  Fondul participatiilor la capitalul social (ct.313) 307                                                                
  Fondul activelor fixe necorporale (ct.312) 308                                                                
B. VENITURI,FINANTARI DE LA BUGET,DECONTARI SI ALTE SURSE                         (cod 311+340) 310 322.325.021 240.578.253 289794095 201458257 161723 99591 131968 18162 894850 790558 1278424 650253 11954087 11690960 5450462 10922076 4107643 7275981 869242 1168574 1514423 1055267 15309 12632 30635 99496 923182 1726397 1671263 1356345 3527715 2253704
2 Sursele bugetului local (cod 314 la 327) 311 99.143.913 90.117.519 99143913 90117519                                                        
  Dobanzi aferente imprumuturilorpentru investitii (ct. 208) 312                                                                
  Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct. 209) 313                                                                
  Imprumuturi pentru investitii (ct.205) 314 95.000.000 87.080.000 95000000 87080000                                                        
  Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct.206) 315                                                                
  Fondul de rulment (ct.339) 317 1.393.913 786.039 1393913 786039                                                        
  Veniturile bugetului local (ct.500) 318                                                                
  Venituri incasate pentru bugetul Capitalei (ct.507) 319                                                                
  Decontari din imprumuturile temporare acordate potrivit legii (ct.219) 325 2.750.000 2.251.480 2750000 2251480                                                        
  Excedentul veniturilor cu destinatie speciala (ct.338) 326                                                                
  Cote defalcate din impozitul pe venit pentru ehilibrarea bugetelor locale (ct.335) 327                                                                
3 Bugetele institutiilor (cod 341+370+390+420) 340 223.181.108 150.460.734 190650182 111340738 161723 99591 131968 18162 894850 790558 1278424 650253 11954087 11690960 5450462 10922076 4107643 7275981 869242 1168574 1514423 1055267 15309 12632 30635 99496 923182 1726397 1671263 1356345 3527715 2253704
3,1 Finantarea institutiilor (cod 342+343+350 la 356) 341 196.293.907 124.926.577 189394576 109953004 41846 70264 131968 18162 894850 749880         1496178 6802369 4105405 7025123 23257 101948                 205827 205827    
  Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct.212) 342                                                                
  Finantare de la buget privind anul curent (ct.700), din care: 343                                                                
  Finantare din bugetul de stat (ct.700.01) 344                                                                
  Finantare din bugetul local (ct.700.02) 347                                                                
  Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse (ct.702) 350 196.293.907 124.926.577 189394576 109953004 41846 70264 131968 18162 894850 749880         1496178 6802369 4105405 7025123 23257 101948                 205827 205827    
  Finantare din credite externe contractate de stat (ct.706) 351                                                                
  Finantare din credite externe garantate de stat (ct.707) 352                                                                
  Finantare din credite externe garantate de stat (ct.707) 359                                                                
  Finantarea in baza legii (ct.703) 356                                                                
3.2. Venituri proprii (cod 371+374) 370 13.168.390 9.673.198                 1112652 400946 11785762 11546539             247062 -583395 -23625 -18455 8440 22632 360980 86927 185926 -242578 -508807 -1539418
  Veniturile proprii ale institutiei publice (ct.520) 371 923.546 14.192                                     69383       8440 14192 659797   185926      
  Venituri din anii precedenti si alte surse (ct.528) 374 12.244.844 9.659.006                 1112652 400946 11785762 11546539             177679 -583395 -23625 -18455   8440 -298817 86927   -242578 -508807 -1539418
3.3. Decontari, creditori si alte surse (cod 391 la 404) 390 7.305.686 10.310.076 1255606 1387734 119877 29327       40678 158021 247453 168325 144421 298910 838395 2238 250858 845985 1066626 1267361 1638662 38934 31087 22195 76864 562202 1639470 79510 176859 2486522 2741642
  Alte decontari (ct.213) 391 784.661 784.661                                                         784661 784661
  Decontari cu salariatii (ct.230) 393 148.253 708.407 19835 100845           12500 2995 9294 9448 3342 280 25068         81859 510147 7946 2639     25890 17086   22853   4633
  Creditori (ct.231) 394 1.105.574 1.552.911 113123 145637           100 10078 15438     91330 202288     845985 1002626 1498 11521 194 194   1002 4300 139987 15472 2632 23594 31486
  Decontari cu bugetul statului (ct.232) 395 340.764 584.084 273962 391581             13953 14112 14295 16450 1924 2240   29868   12393 20741 68395 5895 3865   5061 9994 31806   4762   3551
  T.V.A.de plata (ct.232.33) 396 147.727 185.789                                     147727 147098       26173       12518    
  T.V.A.neexigibila (ct.232.35) 397                                                                
  Decontari privind asigurarile sociale (ct.233) 398 1.021.695 1.105.629 445390 525529 119877         28078 120368 143017 66380 55131 30050 -366536   56770   47765 110655 371441 22806 16177   25920 106169 176850   25487    
  Furnizori(ct.234) 399 809.504 1.633.598 368351 184786   29327           55207 48673   152624 924004 2238 163862     207366 192872   6819     27974 34707 2278 18208   23806
  Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235) 400 69.318 112.184 34945 39356             10627 9921 6251 6158 283 79   358   3842 5292 30584 2093 1393   2279 9827 14075   2153   1986
  Bursieri si doctoranzi (ct.236) 401                                                                
  Diferente de curs valutar (ct.4l2) 402                                                                
  Venituri in avans (ct.530) 403                                                                
  Venituri de realizat (ct.531) 404 2.878.190 3.642.813                   464 23278 63340 22419 51252         692223 306604     22195 16429 378048 1224959 61760 88246 1678267 1891519
3.4. Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare (cod 421+450) 420 6.413.125 5.550.883                 7751 1854     3655374 3281312                         1200000 1216237 1550000 1051480
  Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 436) 421 6.413.125 5.550.883                 7751 1854     3655374 3281312                         1200000 1216237 1550000 1051480
  Fonduri cu destinatie speciala (ct.337) 422 3.663.125 3.283.166                 7751 1854     3655374 3281312                                
  Fondul pentru constructii de locuinte (ct.372) 425                                                                
  Fondul de risc (ct.375) 426                                                                
  Taxe speciale (ct.376) 428                                                                
  Sume primite pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii (ct.371) 431 2.750.000 2.251.480                                                     1200000 1200000 1550000 1051480
  Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de inters local (ct.381) 435   16.237                                                       16237    
  Fonduri externe nerambursabile (ct.382) 436                                                                
Credite bancare (ct.704) 450                                                                
TOTAL PASIV (cod 300 +310) 460 746.558.422 659.955.793 637375325 550061160 527609 283795 1392138 1403324 1943300 2124550 1877224 1252286 12360704 12097577 71766005 74730892 8215535 7879299 1228783 1299252 1892081 1472925 36358 33681 227731 340217 990856 1828354 2407749 2078871 4317024 3069610
                                 
                                 
                                 
CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI                
                FINANCIAR - CONTABIL,            
           
413349848 417255539
37856 34701
812531 866292
887560 775451
1299014 1147051
12147050 11847206
53523838 51894692
7260070 6941230
223452 153921
209642 249642
180038 210787
581952 581952
785400 746130