CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN                Anexa 3 b) Anexa nr. 6
    la Hotararea nr. 23 din 12 aprilie 2005    
                     
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL LA 31 DECEMBRIE 2004
                661914 #REF! #REF!
                                -  mii lei-  
  DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator REALIZARI TRIM. I      1998 REALIZARI TRIM. I    1999 PREVEDERI BUGETARE APROBATE INITIAL   PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE INCASARI REALIZATE TRIM. III TRIM. IV
A B   C                D E E F    
1 VENITURI - TOTAL (cod48.02+33.02+31.02.02+37.00+40.02+42.00+44.00+46.02) 1 00.01     514.396.035 ###### 585.269.826 526.773.006 ###### ######
2 VENITURI PROPRII - TOTAL (cod00.02+30.00+31.02.01+31.02.03+32.02) 2 48.02     150.155.000 ######## 139.975.000 105.978.129 29181450 25664550
3 I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+20.00) 3 00.02     35.400.000 ######## 35.400.000 14.010.685 9750000 6796000
4    A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+13.00) 4 00.03     21.670.000 ######## 21.670.000 5.657.774 4720000 3642950
5              A1. IMPOZITE DIRECTE (cod 01.02+03.02+04.02+05.02+08.02) 5 00.04     4.670.000 4.670.000 4.670.000 4.464.609 70000  
6                      IMPOZITUL PE PROFIT 6 01.02                
7                      IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE (cod 03.02.01 la 03.02.30) 7 03.02     70.000 70.000 70.000 55.883 70000  
8        Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meser.si ale altor pers.fizice indep.si asoc. fam. 8 03.02.01                
9        Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 9 03.02.02                
10        Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 10 03.02.03     70.000 70.000 70.000 55.883 70000  
11        Impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari *) 11 03.02.04                
12        Impozitul pe venit. obtinute din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor *) 12 03.02.05                
13        Impozitul pe veniturile obtinute din premii si castiguri in bani sau natura *) 13 03.02.07                
14        Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate *) 14 03.02.08                
15        Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 15 03.02.09                
16       Alte impozite si taxe de la populatie 16 03.02.30                
17                     TAXA PE TEREN 17 04.02                
18                     IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERS.JURIDICE (cod05.02.01+05.02.02) 18 05.02                
19        Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 19 05.02.01                
20        Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 20 05.02.02                
21                      ALTE IMPOZITE DIRECTE (cod 08.02.05 la 08.02.30) 21 08.02     4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.408.726    
22        Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 08.02.05           1.144.980    
23         Impozitul pe terenul agricol **) 23 08.02.06                
24        Alte incasari din impozite directe 24 08.02.30     4.600.000 4.600.000 4.600.000 3.263.746    
25              A2. IMPOZITE INDIRECTE (cod 15.02+17.02) 25 13.00     17.000.000 ######## 17.000.000 1.193.165 4650000 3642950
26                      IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 15.02                
27                     ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod 17.02.03 la 17.02.30) 27 17.02     17.000.000 ######## 17.000.000 1.193.165 4650000 3642950
28         Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 28 17.02.03     17.000.000 ######## 17.000.000 1.141.524 4650000 3642950  
29         Taxe judiciare de timbru 29 17.02.10                
30         Taxe de timbru pentru activitatea notariala 30 17.02.12                
31         Taxe extrajudiciare de timbru 31 17.02.13                
32         Alte incasari din impozite indirecte 32 17.02.30           51.641    
33     B. VENITURI NEFISCALE (cod 20.02+21.02+22.02) 33 20.00     13.730.000 ######## 13.730.000 8.352.911 5030000 3153050
34                VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 34 20.02                
35                VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (cod 21.02.06 la 21.02.30) 35 21.02                
36                       Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 21.02.06                
37                       Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal de la servicii publice de protectia plantelor 37 21.02.07                
38                       Veniturile punctelor de insamantari artificiale 38 21.02.08                
39                       Veniturile circumscriptiilor sanitar - veterinare 39 21.02.09                
40                       Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt. Intretinerea copiilor                              in crese 40 21.02.11                
41                       Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 41 21.02.12                
42                       Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 42 21.02.14                
43                       Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 21.02.15                
44                       Venituri din prestari de servicii 44 21.02.20                
45                       Alte venituri de la institutiile publice 45 21.02.30                
46                DIVERSE VENITURI (cod 22.02.02 la 22.02.30) 46 22.02     13.730.000 ######## 13.730.000 8.352.911 5030000 3153050
47                       Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 47 22.02.02           2.317    
48                       Venituri in amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 48 22.02.03     30.000 30.000 30.000 5.650 30000  
49                       Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 49 22.02.05           76.618    
50                       Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 50 22.02.06                
51                       Venituri din concesiuni si inchirieri 51 22.02.07     12.200.000 ######## 12.200.000 6.544.951 3500000 3153050
52                       Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de imp.si taxe 52 22.02.08                
53                       Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii 53 22.02.12                
54                       Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P. 54 22.02.17                
55                      Venituri din dividende 55 22.02.19                
56                       Incasari din alte surse 56 22.02.30     1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.723.375 1500000  
57  II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.02) 57 30.00     5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.742.412    
58              VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.02.01 la 30.02.10) 58 30.02     5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.742.412    
59                      Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 59 30.02.01                
60                       Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 60 30.02.03                
61                       Venituri din privatizare 61 30.02.04     5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.742.412    
62                       Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 62 30.02.10                
63 IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (cod 31.02+32.02.+33.02) 63       307.091.500 ######## 342.176.500 329.245.184 52726700 52422050
64                 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 31.02.01 la 31.02.03) 64 31.02     258.968.500 ######## 219.818.500 206.967.092 46142450 41249050
65                        Cote defalcate din impozitul pe venit 65 31.02.01     76.600.000 ######## 66.420.000 53.670.032 19431450 18868550
66                        Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 66 31.02.02     149.813.500 ######## 120.843.500 120.742.060 26711000 22380500
67                        Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 67 31.02.03     32.555.000 ######## 32.555.000 32.555.000    
68                COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII  68 32.02                
69                  SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA  PENTRU BUGETELE LOCALE (cod 33.02.01+33.02.02) 69 33.02     48.123.000 ######## 122.358.000 122.278.092 6584250 11173000
70                       Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt.institutiile de invatamant preuniversitar de stat,crese si centre judetene si locale de consultanta agricola 70 33.02.01     48.123.000 ######## 122.358.000 122.278.092 6584250 11173000
71                  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt.subventionarea energiei termice livrate populatiei 71 33.02.02                
72 VI   SUBVENTII (cod 37.02+39.02) 72 37.00     163.554.535 ######## 199.343.326 176.961.790 45066361 10355453
73                   SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (cod 37.02.02 la 37.02.16) 73 37.02     153.554.535 ######## 189.343.326 174.277.260 42066361 7355453
74                  Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 74 37.02.02                
75                   Subventii primite de bugetele locale pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 75 37.02.03                
76                   Subventii primite de bugetele locale pt.finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 76 37.02.05                
77                   Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 77 37.02.07                
78                 Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane 78 37.02.08     80.000.000   116.513.066 101.447.000    
79                   Subventii primite de bugetele locale pt.finantarea drepturilor acordate pers.cu handicap 79 37.02.09     73.554.535 ######## 72.830.260 72.830.260 22066361 7355453
80                   Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 80 37.02.11                
81                  Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 81 37.02.12                
82                  Subventii primite din fonduril de interventie 82 37.02.13                
83                  Subventii primite de la bugetele locale pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor 83 37.02.14       ########     20000000  
84                  Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 84 37.02.15                
85                  Subventii primite de bugete locale pentru lucrarile de cadastru imobiliar 85 37.02.16                
86                  SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (cod 39.02.02+39.02.04) 86 39.02     10.000.000 ######## 10.000.000 2.684.530 3000000 3000000
87                  Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 87 39.02.02                
88                  Subventii primite de la alte bugete locale pt.sustinerea sistem.de protectie a drepturi. copil 88 39.02.04     10.000.000 ######## 10.000.000 2.684.530 3000000 3000000
89  VII.DONATII SI SPONSORIZARI (cod 40.02) 89 40.00           314.415    
90 Donatii si sponsorizari (cod 40.02.01) 90 40.02                
91                  Donatii si sponsorizari 91 40.02.01           314.415    
92 VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02) 92 42.00     2.750.000 2.750.000 2.750.000 498.520 1380000 414000
93                  INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02.13+42.02.17) 93 42.02     2.750.000 2.750.000 2.750.000 498.520 1380000 414000
94                  Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 94 42.02.13     2.750.000 2.750.000 2.750.000 498.520 1380000 414000
95                  Incasari din ramburs.microcreditelor acordate de ag.guv.si administrate prin ag.de credit 95 42.02.17                
96 IX.  IMPRUMUTURI (cod 45.02) 96 44.00                
97 IMPRUMUTURI TEMPORARE (cod 45.02.02) 97 45.02                
98 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 98 45.02.02                
99 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 99 46.02                
  DENUMIREA INDICATORILOR         CREDITE BUGETARE APROBATE INITIAL   CREDITE BUGETARE DEFINITIVE PLATI EFECTUATE  
100 CHELTUIELI - TOTAL (cod51.00+57.00+63.00+67.00+71.00+76.00+84.00+86.00+88.00+90.00+95.00) 100 50.02     514.396.035   585.269.826 527.434.920 #REF! #REF!
101  I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (cod 51.02) 151 51.00     34.800.000   37.600.000 37.465.445 7860000 4860000
102       AUTORITATI PUBLICE (cod 51.02.05) 152 51.02     34.800.000   37.600.000 37.465.445 7860000 4860000  
103                         Autoritati executive 164 51.02.05     34.800.000   37.600.000 37.465.445 7860000 4860000
104 III. CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE -  (cod57.02+58.02+59.02+60.02) 165       234.066.035   241.236.760 230.773.026 57961061 44080503
105 INVATAMANT (cod 57.02.02 la 57.02.14) 192 57.02     48.123.000   55.318.000 55.318.000 6584250 11173000
106                Invatamant prescolar 209 57.02.02     8.000.000   8.615.000 8.615.000 1000000 2000000
107                Invatamant primar si gimnazial 210 57.02.03     31.965.000   34.365.000 34.365.000 3000000 9000000
108                Invatamant liceal 211 57.02.04                
109                Invatamant profesional 212 57.02.05                
110                Invatamant postliceal 213 57.02.06                
111                Invatamant special 214 57.02.08     8.158.000   12.338.000 12.338.000 2584250 173000
112                Internate, camine si cantine pentru elevi 215 57.02.14                
113 SANATATE (cod 58.02.03 la 58.02.50 ) 216 58.02                
114                          Spitale 228 58.02.03                
115                          Crese 229 58.02.05                
116                          Alte institutii si actiuni sanitare 230 58.02.50                
117 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (cod 59.02.03 la 59.02.50) 231 59.02     26.191.500   26.191.500 25.953.825 6073250 5527750
118                          Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 249 59.02.03     2.300.000   2.300.000 2.221.284 575000 430000
119                  Muzee 250 59.02.04     2.700.000   2.700.000 2.650.000 675000 675000
120                  Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 251 59.02.05                
121                  Scoli populare de arta si meserii 252 59.02.06                
122                  Case de cultura 253 59.02.07                
123                           Camine culturale 254 59.02.08                
124                  Centre de conservarea si de promovarea culturii traditionale 255 59.02.10     4.100.000   4.270.000 4.270.000    
125                  Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 256 59.02.13                
126                  Centre culturale 257 59.02.14             1025000 825000  
127                  Culte religioase 258 59.02.15     13.591.000   13.591.000 13.489.560 3397750 3397750
128                  Activitatea sportiva 259 59.02.20     2.000.000   1.500.000 1.494.721    
129                  Activitatea de tineret 260 59.02.21                
130                          Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 261 59.02.50     1.500.500   1.830.500 1.828.260 400500 200000
131 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII                  (cod 60.02.02 la 60.02.50) 262 60.02     159.751.535   159.727.260 149.501.201 45303561 27379753
132                         Centre de ingrijire si asistenta 286 60.02.02     6.200.000   6.750.000 6.750.000 1700000 1000000
133                         Centre-pilot si reabilitare pentru minori cu handicap 287 60.02.03                
134                         Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 288 60.02.04                
135                         Centre de integrare prin terapie ocupationala 289 60.02.05                
136                         Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 290 60.02.06                
137                         Cantine de ajutor social 291 60.02.07                
138                         Ajutor social 292 60.02.09                
139                         Asistenta sociala in caz de invaliditati 293 60.02.10     75.411.535   74.937.260 74.896.596 22530361 7695453  
140                         Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 294 60.02.13                
141                         Unitati de asistenta medico-sociala 295 60.02.16                
142                         Servicii publice de asistenta sociala 296 60.02.36                
143                         Servicii publice specializate pentru protectia copilului 297 60.02.41     77.340.000   77.240.000 67.139.617 20880200 18539300
144                         Camine de persoane varstnice 298 60.02.42                
145                         Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 299 60.02.47                
146                         Alte actiuni privind asistenta soc.,alocatii, pensii ajutoare si indemnizatii 300 60.02.50     800.000   800.000 714.988 193000 145000
147 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 63.02) 301 63.00     2.500.000   3.285.400 3.170.000 500000 300000
148 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE  (cod 63.02.03 la 63.02.50) 302 63.02     2.500.000   3.285.400 3.170.000 500000 300000
149                        Iluminat 321 63.02.03                
150                        Salubritate 322 63.02.04                
151                        Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi ,baze sportive si de agrement 323 63.02.05                
152                        Locuinte 324 63.02.08                
153                       Alim.cu apa,statii de epurare pt.ape uzate,colectoare,statii de pompare 325 63.02.09                
154                       Retele, centrale si puncte termice 326 63.02.10                
155                       Canalizare 327 63.02.11                
156                       Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan 328 63.02.12                
157                       Introducere de gaze naturale in localitati 329 63.02.13                
158                       Electrificari rurale 330 63.02.14                
159                       Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 331 63.02.50     2.500.000   3.285.400 3.170.000 500000 300000
160 V. ACTIUNI ECONOMICE (cod 67.02+68.02+69.02) 332 67.00     210.000.000   269.527.666 222.543.284 31950000 12782000
161 AGRICULTURA SI SILVICULTURA (cod 67.02.04 la 67.02.13) 350 67.02                
162                        Combatere daunatori si boli in sect.vegetal-centre locale pt.prot.plantelor 359 67.02.04                
163                        Puncte de insamantari artificiale 360 67.02.05                
164                        Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 361 67.02.12                
165                        Centre judetene si locale de consultanta agricola 362 67.02.13                
166 TRANSPORTURI SI COMUNICATII (cod 68.02.02 la cod 68.02.50  ) 363 68.02     191.000.000   250.527.666 217.458.092 27300000 7332000
167                          Aviatie civila 381 68.02.02                
168                          Drumuri si poduri 382 68.02.05     111.000.000   134.014.600 116.011.092 7300000 7332000
169                         Transport in comun 383 68.02.07                
170                          Strazi 384 68.02.12                
171                          Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor 385 68.02.50     80.000.000   116.513.066 101.447.000 20000000  
172 ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod 69.02.3 la 69.02.50) 386 69.02     19.000.000   19.000.000 5.085.192 4650000 5450000
173                           Prevenire si combatere inundatii si gheturi 398 69.02.03                
174                           Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 399 69.02.19                
175                           Alte cheltuieli pentru actiuni economice 400 69.02.50     19.000.000   19.000.000 5.085.192 4650000 5450000
176 VI. ALTE ACTIUNI (cod 72.02) 401 71.00     1.500.000   2.820.000 2.715.715 #REF! #REF!
177 ALTE ACTIUNI (cod 72.02.02 la 72.02.50) 415 72.02     1.500.000   2.820.000 2.715.715    
178                          Centre militare 416 72.02.02     800.000   980.000 961.232 55000 55000
179                          Protectie civila 417 72.02.07     415.000   455.000 453.200 87000 10000
180                          Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 418 72.02.20                
181                          Alte cheltuieli 419 72.02.50     285.000   1.385.000 1.301.283    
182 IX. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (cod 76.02) 420 76.00                
183                    FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBANZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE (cod 76.02.01+76.02.02) 421 76.02                
184                          Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat 429 76.02.01                
185                          Rambursari de credite externe,plati de dobanzi si comisioane la credite externe de stat 430 76.02.02                
186 XI. TRANSFERURI (cod 84.02) 431 84.00                
187     TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (cod 84.02.04) 432 84.02                
188                  Transferuri din bugetul comunei, orasului,municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 438 84.02.04                
189 XII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 86.02) 439 86.00                
190   IMPRUMUTURI (cod 86.02.09+86.02.13) 440 86.02                
191                         Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 447 8.02.09                
192                         Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 448 86.02.13                
193 XIII. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI (cod 88.02+89.02) 449 88.00     20.300.000   22.880.000 22.847.450 6000000 1900000
194 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI (cod 88.02.01 la 88.02.08) 450 88.02     20.300.000   22.880.000 22.847.450 6000000 1900000
195                         Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 460 88.02.01     20.300.000   22.880.000 22.847.450 6000000 1900000
196                         Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe  461 88.02.02                
197                         Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate autoritatilor locale, in conditiile legii  462 88.02.03                
198                         Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe  463 88.02.04                
199                         Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 464 88.02.08                
200 PLATI DE DOBANZI (cod 89.02.01) 465 89.02                
201 Dobanzi aferente din fondul de tezaur 466 89.02.01                
202 XIV.    RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI (cod 90.02) 467 90.00     9.700.000   7.920.000 7.920.000 4000000 5700000
203     RAMBURSARI de IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 90.02.01 la 90.02.04) 468 90.02     9.700.000   7.920.000 7.920.000 4000000 5700000
204                     Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur 475 90.02.01                
205                     Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului 476 90.02.02                
206                     Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 477 90.02.03     9.700.000   7.920.000 7.920.000 4000000 5700000
207                     Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii 478 90.02.04                
208 XV.  FONDURI DE REZERVA (cod 95.02) 479 95.00     1.530.000       510000 300000
209 FONDURI DE REZERVA (95.02.05) 480 95.02     1.530.000       510000 300000
210                        Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 485 95.02.05     1.530.000       510000 300000
211 XVII.EXCEDENT / DEFICIT  486 98.00                
212 EXCEDENT (cod 98.02.01) 487 98.02           -661.914 #REF! #REF!
213         EXCEDENT (cod 00.01-50.02) 488 98.02.01                
214 DEFICIT (COD 99.02.01) 489 99.02                
215                      Deficit (cod 50.02-00.01)  490 99.02.01                
                     
                                       CONDUCATORUL INSTITUTIEI,                                    CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
                                                                                                                                               FINANCIAR-CONTABIL,