CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN   Anexa nr.3 c) CORELATIA    
      la Hotararea nr. 23 din 12 aprilie 2005 cod 371CONT 520) bilant=incasari realizate    
                     
CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIILOR PUBLICE
                                      finantate integral  din venituri proprii,la 31 decembrie 2004                                                                                   
 
             
 - mii lei -
Nr. rand DENUMIREA INDICATORILOR Cod              Prevederi bugetare anuale Prevederi bugetare trimestriale cumulate Incasari realizate   *)
A B C 1 2 3 4
01 VENITURI - TOTAL (cod.23.09.00+29.09.00+40.09.00+42.09.00+44.09.00) 23.09 13665706 13665706 9291352  
02 I.VENITURI CURENTE (cod.23.09.00.01+23.09.05.01+23.09.30.01+ 23.09.45.01+23.09.49.01+23.09.65.01+23.09.74.01+23.09.80.01) 23.09.00 13665706 13665706 9291352  
03 A. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 23.09.01 la 23.09.05) 23.09.00.01        
04 Venituri din paza militara organizata si alte prestari de servicii 23.09.01        
05 Veniturile Corpurilor gardienilor publici 23.09.02        
06 Alte venituri in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 23.09.05        
07 B. INVATAMANT (cod 23.09.06 la 23.09.23) 23.09.05.01        
08 Centre de specializare si perfectionare 23.09.06        
09 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 23.09.08        
10 Venituri ale atelierelor scoala de pe langa unitatile de invatamant preuniversitar 23.09.10        
11 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 23.09.12        
12 Venituri din inchirieri de spatii 23.09.15        
13 Venituri din valorificarea cursurilor si publicatiilor neperiodice 23.09.16        
14 Venituri din valorificarea bunurilor scoase din functiune 23.09.22        
15 Alte venituri in domeniul invatamantului 23.09.23        
16 C. SANATATE (cod.23.09.25 + 23.09.30)          
17  Venituri din contracte incheiate in casele de asigurari de sanatate 23.09.25        
18 Alte venituri in domeniul sanatatii 23.09.30        
19 D. CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI  DE TINERET (cod 23.09.31 la 23.09.45) 23.09.30.01        
20 Case de cultura 23.09.31        
21 Muzee 23.09.33        
22 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 23.09.34        
23 Camine culturale 23.09.35        
A B C 1 2 3 4
24 Scoli populare de arta 23.09.36        
25 Universitati populare 23.09.37        
26 Presa 23.09.38        
27 Edituri 23.09.39        
28 Venituri din activitatea sportiva 23.09.40        
29 Alte venituri din domeniul culturii, religiei si actiunilor privind activitatea sportiva si de tineret 23.09.45        
A B C 1 2 3 4
30 E. ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII                                       (cod 23.09.47 + 23.09.48)              23.09.45.01        
31 Venituri din contributia lunara de intretinere a persoanelor varstnice 23.09.47        
32 Venituri din activitati ale atelierelor institutiilor de asistenta pentru batrani, pensionari sau copii infirmi si ale caminelor atelier 23.09.48        
33 F.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (cod 23.09.50 la 23.09.60)  23.09.49.01 10050000 10050000 7643056  
34 Taxe pentru statiuni balneoclimaterice 23.09.50        
35 Piete, targuri si oboare 23.09.51        
36 Venituri din activitati ale unitatilor privind domeniul public 23.09.52        
37 Camere de cazare in comune 23.09.54        
38 Alte venituri in domeniul dezvoltarii publice si locuintelor 23.09.60 10050000 10050000 7643056  
39 H. AGRICULTURA SI SILVICULTURA (cod 23.09.66 la 23.09.73) 23.09.65.01 3615706 3615706 1648296  
40 Pasuni comunale 23.09.66        
41 Servicii comunitare pt. cadastru si agricultura 23.09.68        
42 Alte venituri in domeniul agriculturii si silviculturii 23.09.73 3615706 3615706 1648296  
43 I. TRANSPORTURI SI COMUNICATII (cod 23.09.75 + 23.09.80) 23.09.74.01        
44 Scoli de conducatori auto 23.09.75        
45 Alte venituri in domeniul transporturilor si comunicatiilor 23.09.80        
46 J. ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod 23.09.81 la 23.09.85) 23.09.80.01        
47 Unitati cu volum mic de productie si prestari de servicii 23.09.81        
48 Venituri din bilete de odihna si tratament 23.09.82        
49 Alte venituri in domeniul altor actiuni economice 23.09.85        
50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod.30.09) 29.09.00        
51 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 23.09.01) 30.09        
52 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (cod 30.09.01.01 la 30.09.01.10) 30.09.01        
53 Ordine publica si siguranta nationala 30.09.01.01        
54 Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret 30.09.01.04        
55 Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 30.09.01.05        
56 Servicii si dezvoltare publica si locuinte 30.09.01.06        
57 Agricultura si silvicultura 30.09.01.08        
58 Transporturi si comunicatii 30.09.01.09        
59 Alte actiuni economice 30.03.01.10        
55 Invatamant 38.03.02.02        
56 Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret 38.03.02.04        
57 Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 38.03.02.05        
58 Servicii si dezvoltare publica si locuinte 38.03.02.06        
59 Transporturi si comunicatii 38.03.02.09        
60 Alte actiuni economice 38.03.02.10        
61 VII. DONATII SI SPONSORIZARI (cod.40.03.00) 39.03.00        
60  VII. DONATII SI SPONSORIZARI (cod.40.09) 40.09.00        
61 DONATII SI SPONSORIZARI (cod 40.09.01) 40.09.        
62 Donatii 40.03.01        
63 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.09) 42.09.00        
64  INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod.42.09.12 + 42.09.19) 42.09        
65 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea functionarii unor activitati 42.09.12        
66 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru protejarea monumentelor istorice 42.09.19        
67 IX. IMPRUMUTURI 44.09.00        
68 IMPRUMUTURI (cod 44.09.03 la 44.09.08) 44.09        
69 Imprumuturi interne pe termen scurt 44.09.03        
70 Imprumuturi interne pe termen mediu 44.09.04        
71 Imprumuturi interne pe termen lung 44.09.05        
72 Imprumuturi externe pe termen scurt 44.09.06        
73 Imprumuturi externe pe termen scurt 44.09.07        
74 Imprumuturi externe pe termen scurt 44.09.08        
  DENUMIREA INDICATORILOR Cod  Credite      bugetare anuale Credite bugetare trimestriale cumulate Plati         efectuate   *)
A B C 1 2 3 4        
75 CHELTUIELI - TOTAL (cod.55.09.+57.09+ 58.09.+59.09+60.09+63.09+67.09+68.09+69.09+69.09.+86.09.+89.09+90.09) 50.09 13665706 13665706 9320003  
76 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50) 55.09        
77 Corpul gardienilor publici 55.09.10        
78 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si siguranta nationala 55.09.50        
79 INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50) 57.09        
80 Invatamant prescolar 57.09.02        
81 Invatamant primar si gimnazial 57.09.03        
82 Invatamant liceal 57.09.04        
83 Invatamant profesional 57.09.05        
84 Invatamant postliceal 57.09.06        
85 Invatamant special 57.09.08        
86 Centre de specializare si perfectionare 57.09.12        
87 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 57.09.14        
88 Alte institutii si actiuni de invatamant 57.09.50        
89 C SANATATE (cod 58.09.50) 58.09        
90 Alte institutii si actiuni sanitare 58.09.50        
91 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI  DE TINERET (cod 59.09.04 la 59.09.50) 59.09        
92 Muzee 59.09.04        
93 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 59.09.05        
94 Scoli populare de arta 59.09.06        
95 Case de cultura 59.09.07        
96 Camine culturale 59.09.08        
97 Universitati populare 59.09.09        
98 Presa 59.09.11        
99 Edituri 59.09.12        
100 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 59.09.50        
101 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  (cod 60.09.16 la 60.09.50)         60.09        
102 Unitati de asistenta  medico-sociale 60.09.16        
103 Camine pentru persoane varstnice 60.09.42        
104 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii ajutoare si indemnizatii 60.09.50        
105 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (cod 63.09.20 la 63.09.50)  63.09 10050000 10050000 7697240  
106 Piete, targuri si oboare 63.09.20        
107 Camere de cazare in comune 63.09.22        
108 Cheltuieli din taxe pentru statiuni balneoclimaterice 63.09.23        
109 Activitati ale unitatilor privind domeniul public 63.09.24        
110 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 63.09.50 10050000 10050000 7697240  
111 AGRICULTURA SI SILVICULTURA (cod 67.09.26 la 67.09.50) 67.09 3615706 3615706 1622763  
112 Pasuni comunale 67.09.26        
113 Servicii comunitare pentru cadastru si agricultura 67.09.28        
114 Alte unitati din domeniul agriculturii si silviculturii 67.09.50 3615706 3615706 1622763  
115 TRANSPORTURI SI COMUNICATII (cod 68.09.20 + 68.09.50) 68.09        
116 Scoli de conducatori auto 68.09.20        
117 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor 68.09.50        
118 ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod 69.09.15 + 69.09.50) 69.09        
119 Unitati cu volum mic de productie si prestari de servicii 69.09.15        
120 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 69.09.50        
121 IMPRUMUTURI 86.09        
122 IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 86.09.15) 86.09.00        
123 Imprumuturi acordate pentru finantarea functionarii unor activitati 86.09.15        
124 PLATI DE DOBANZI (cod 89.09.03) 89.09        
125 Dobanzi, comisioane si alte cheltuieli aferente imprumuturilor 89.09.03        
126 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 90.09.03 + 90.09.04) 90.09        
127 Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 90.09.03        
128 Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii 90.09.04        
129 EXCEDENT  (cod.23.09 - 50.09) 98.09     -28651  
130 Excedent 98.09.01     -28651  
131 DEFICIT (cod 50.09 - 23.09) 99.09     28651  
132  Deficit 99.09.01     28651  
    Conducatorul institutiei,             Conducatorul compartimentului  
          financiar-contabil,