CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN             Anexa 3 d)      
                  la Hotararea nr. 23 din 12  aprilie 2005      
                           
                                 
                   
SITUATIA  PRIVIND  EXECUTIA  CHELTUIELILOR   ANGAJATE         
LA FINELE ANULUI   2004        
585.269.826                                
                      MII LEI        
                                 
                                 
                -mii lei-        
REALIZAT 1999 prevederi anuale prevederi trimestriale cumulate incasari realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2)                  
                             
0 1 1 2 3 3 4 5                  
A.VENITURI PROPRII din care:  1355268 43.641.550 37.825.900 28.993.921   76,7 8.831.979                 #REF! -800000 2140378
            #DIV/0!                    
  - VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA din care:   50.000 50.000 9.614   19,2 40.386                  
Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public ( taxe internet )   50.000 50.000 9.614   19,2 40.386                  
C.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE, din care: 13544000 105.149.500 30.900.000 30.900.000   100,0                     4725 -800000 1338130
    -pt. echilibrare buget propriu   40.026.500 13.000.000 13.000.000   100,0                      
    -pt. personalul neclerical   12.316.900 3.100.000 3.100.000   100,0                      
    -pr. protectia copilului   39.268.100 11.000.000 11.000.000   100,0                      
    -pt.prot.pers. cu handicap din:   13.538.000 3.800.000 3.800.000   100,0                      
                      - DGJPDC   8.538.000 2.490.000 2.490.000   100,0                      
                     - CIA Videle   5.000.000 1.310.000 1.310.000   100,0                      
D.COTE DEFALCATE DIN  IMPOZITUL PE VENIT    100.000.000 28.500.000 29.985.559 1.485.559 105,2 -1.485.559                   1000 -3200000 802248
-10%   40.000.000 11.000.000 11.718.323   106,5 -718.323                    
-17%   60.000.000 17.500.000 18.267.236   104,4 -767.236                    
SUME DEFALCATE DIN TVA,  din care:   32.308.500 9.420.000 9.420.000   100,0                      
  - pentru invatamantul special 4600000 8.569.500 2.900.000 2.900.000   100,0                      
 - acordarea de prod. Lactate si de panificatie O.U.G. nr. 96/16.08.2002   23.739.000 6.520.000 6.520.000   100,0                      
H. SUBVENTII , din care:   89.700.000 32.410.000 1.135.435 ######## 3,50 31.274.565                    
 -  primite de B.L. pt. drumuri jud. comunale   80.000.000 30.000.000       30.000.000                    
 -  primite de la alte B.L.pt.sustin. sist.de prot.a drepturilor copilului   9.700.000 2.410.000 1.135.435 ######## 47,1 1.274.565                    
TOTAL VENITURI #REF! 370.799.550 139.055.900 100.444.529 ######## 72,2 38.611.371                   #REF! 8819000
SUBDIVIZIUNEA  CLASIFICATIEI                  BUGETULUI  APROBAT                     cap./titlu   Credite bugetare aprobate (ct.940) Angajamente bugetare (ct.950) Credite bugetare disponibile     Angajamente legale   Plati aferente angajamente-    lor legale (din ct.700,120,119,etc.) Angajamente legale de platit       SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii SPECIFICATIE   2001   %                                     (col.3/  col.2) economii
REALIZAT 1999 DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) TOTAL    (ct.960) din care :       REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3 REALIZAT 1999 credite bugetare aprobate initial ( L.216/2001) credite buget.        definitive            (art. 20 alin. 4 din L. 189/1998 ) plati realizate      DIFERENTE ( COL.1-  COL.2) col.2-col.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      Sold la inceputul anului Angajamente curente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
0   1 2 3 = 1 - 2     4 5 6   7 8 = 4 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
TOTAL                                       50.02 #REF! 585.269.826 527.972.345 57.297.481 1.198.639 #DIV/0! 527.816.866 309.628 527.507.238 ######## 527.434.920 381.946   537.425     #REF! 1025470 #REF!
01.CHELTUIELI CURENTE      50020001 #REF! 533.378.826 501.572.919 31.805.907 998.639 #DIV/0! 501.417.440 309.628 501.107.812 ######## 501.035.494 381.946   537.425     #REF! 4819000 725470 #REF!
02. chelt.de personal                50020002 #REF! 74.709.250 74.693.954 15.296 -259.111 495 74.615.328 32.257 74.583.071 ######## 74.442.294 173.034   -172.786     12390 4819000 208072 #REF!
20. chelt.mater. si servicii         50020020 #REF! 227.610.316 202.546.652 25.063.664 1.157.750 #DIV/0! 202.469.799 277.371 202.192.428 ######## 202.260.887 208.912   2.341.653     #REF! 2560000 #REF!
34. Subventii                            50020034 #REF! 10.255.400 10.090.000 165.400 100.000 200 10.090.000   10.090.000 ######## 10.090.000             1157000 #REF!
38.alte transf. necons.              50020038 8117818 190.003.860 183.474.863 6.528.997   200 183.474.863   183.474.863 ######## 183.474.863           8000 1158000 #REF!
49. dobanzi                              50020049   22.880.000 22.847.450 32.550     22.847.450   22.847.450 ######## 22.847.450            
80. imprumuturi           #DIV/0!                      
84. rambursari imprumuturi        50020084   7.920.000 7.920.000       7.920.000   7.920.000 7.920.000 7.920.000            
89. fond de rezerva                   50020089                                  
70.CHELTUIELI DE CAPITAL   50020070 #REF! 51.891.000 26.399.426 25.491.574 200.000 #DIV/0! 26.399.426   26.399.426 ######## 21.314.234 5.085.192   5.085.192     #REF! 245000 #REF!
C.PLATI DOBANZI                                   #REF!
D. RAMBURSARI IMPRUMUT                                 1240 789000 #REF! oct ramas oct. s. ramas n+d
CAP. AUTORITATI PUBLICE     51.02 7652856 37.600.000 37.600.000   134.555 299 37.600.000 124.747 37.475.253   37.465.445 134.555   134.555     7652 149000 2140378 #REF! 700000 #REF! 59000 6511622 6570622 31029378
01- CHELTUIELI CURENTE     51020001 7294388 36.800.000 36.800.000   134.555 199 36.800.000 124.747 36.675.253   36.665.445 134.555   134.555     7352 90000 2140378 #REF! 700000 #REF! 6211622 6211622 30588378
02-chelt. de personal                51020002 5428098 18.850.000 18.850.000   78.267 100 18.850.000   18.850.000   18.771.733 78.267 1057311 78.267     5500 1338130 #REF! 440000 #REF! 4701870 4701870 14148130
 20-chelt. mater si serv.            51020020 1866290 17.950.000 17.950.000   56.288 100 17.950.000 124.747 17.825.253   17.893.712 56.288 184786 56.288     1852 90000 802248 #REF! 260000 #REF! 1509752 1509752 16440248
 70-CHELTUIELI DE CAPITAL  51020070 358468 800.000 800.000     100 800.000   800.000   800.000           300 59000 #REF! #REF! 59000 300000 359000 441000
CAP. INVATAMANT                  57.02   55.318.000 55.318.000     200 55.318.000   55.318.000   55.318.000     145      
01-CHELTUIELI CURENTE     57020001   55.318.000 55.318.000     200 55.318.000   55.318.000   55.318.000     145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 02-chelt. de personal               57020002   11.307.250 11.307.250     100 11.307.250   11.307.250 ######## 11.307.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 20-chelt. mater si serv.            57020020   44.010.750 44.010.750     100 44.010.750   44.010.750 ######## 44.010.750     145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
01-CHELTUIELI CURENTE           #DIV/0!                      
38  transferuri.            #DIV/0!                      
CAP. CULTURA                        59.02 #REF! 26.191.500 26.032.451 159.049 792.402 396 25.953.825   25.953.825 ######## 25.953.825     1.810.068     #REF! 490000 1025470 #REF! 301200 #REF! 36000 #REF! #REF! #REF!
01-CHELTUIELI CURENTE     59020001 #REF! 26.191.500 26.032.451 159.049 792.402 396 25.953.825   25.953.825 ######## 25.953.825     1.810.068     #REF! 360000 725470 #REF! 301200 #REF! 36000 2375730 2411730 23620721
 02-chelt. de personal               59020002 629225 1.900.000 1.900.000   -345.820 96 1.821.374   1.821.374   1.821.374     -345.820     640 208072 #REF! 52500 #REF! 484428 484428 1415572
 20-chelt. mater si serv.            59020020 #REF! 2.630.500 2.622.891 7.609 1.038.222 100 2.622.891   2.622.891 2.622.891 2.622.891     2.055.888     #REF! 115000 82898 #REF! 32700 #REF! 36000 159802 195802 2427089
 34-subventii                            59020034 #REF! 6.970.000 6.920.000 50.000 100.000 100 6.920.000   6.920.000 6.920.000 6.920.000     100.000     #REF! 245000 434500 #REF! 216000 #REF! 1731500 1731500 5188500
 38-transferuri                          59020038   14.691.000 14.589.560 101.440   100 14.589.560   14.589.560 ######## 14.589.560