<
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN Anexa 3 e)
la Hotararea nr. 23 din 12 aprilie 2005
SITUATIA ACTIVELOR FIXE
la 31 decembrie 2004
Plante Biblioteca DGS Sc.Fete Sc.Baieti Piscicol Autoritati Informatic CIA Videle Ansamblu
Denumirea activelor fixe Nr.            rand Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului             (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile   Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului (col.6 =            col 1+2-4) Valoarea amortizata cumulata Valoarea ramasa de amortizat Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile
Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care :   Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care : Total din care : diferente din reevaluare (rulaj creditor cont 305) Total din care : dezmem-brari si casari Total                (9=6-7-8) din care :
Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T.   Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T. Domeniul public al statului sau al U.A.T Domeniul privat al statului sau al U.A.T.
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ACTIVE FIXE CORPORALE (rd.1=rd.12) 1 654.329.254 32.474.003 0 101.522.674 0 585.280.583 54.035.919 96.763.392 434.481.272 392.932.590 2.198.333   581952 0 0 0 0 581952 16237 332004 233711 828 232883 1305413 0 0 0 0 1305413 529962 736052 39399 0 39399 209641 40000 40000 0 0 249641 0 0 249641 0 249641 37856 0 0 0 0 37856 12619 25237 0 0 0 812532 53760 53760 0 0 866292 0 0 866292 866292 0 785400 0 0 0 0 785400 39270 746130 0 0 0 562666367 28784339 28784339 96967805 96967805 494482901 37877014 406350435 50255452 39350349 10905103 180038 30749 30749 0 0 210787 0 0 210787 210787 0 1007131 71160 71160 0 0 1078291 135500 942491 300 0 300 5979579 0 0 516365 516365 5463214 4761775 607428 94011 0 94011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terenuri (ct.011) 2 14.768.956 0 0 0 0 14.768.956 0 0 14.768.956 14.768.956 0             0     0               0     0       0       0     0               0     0       0       0     0               0     0     10905103 0   0   10905103     10905103   10905103   0       0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Amenajari la terenuri (ct.012) 3 785.400 0 0 0 0 785.400 0 0 785.400 0 785.400             0     0               0     0       0       0     0               0     0       0       0     0     785400         785400 39270 746130 0       0   0   0     0       0       0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Constructii (ct.013.01) din care : 4 420.566.784 2.994.807 0 0 0 423.561.591 11.488.394 33.963.338 378.109.859 378.109.834 25   814         814     814 789 25           0     0       0       0     0               0     0     812532 0       812532     812532 812532             0     0     353886497 0   0   353886497 2783311 351103186 0       0       0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
       locuinte 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Echipamente tehnologice (ct.013.02) 6 37.754.291 12.856.068 0 0 0 50.610.359 16.833.421 33.279.072 497.866 0 497.866   497866         497866 16237 332004 149625   149625           0     0       0       0     0               0     0       0       0     0               0     0     37172909 12856067 12856067 0   50028976 16833421 33195555 0       0       0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Aparate si instal.de masurare,control si reglare(ct.012.03) 7 7.987.019 58.904 0 0 0 8.045.923 5.363.028 2.648.506 34.389 0 34.389   34389         34389     34389   34389           0     0       0       0     0               0     0       0       0     0               0     0     7239314 0   0   7239314 5231172 2008142 0       0       0     0     510424 58904 58904     569328 35500 533528 300   300   0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Mijloace de transport (ct.013.04) 8 27.644.571 1.553.812 0 0 0 29.198.383 11.281.281 17.722.350 194.752 0 194.752   38793         38793     38793   38793 6038         6038   6038 0     18000 40000 40000     58000     58000   58000           0     0       0       0     0               0     0     21795754 1523063 1523063 0   23318817 10132051 13186766 0     85110 30749 30749     115859     115859 115859   496707 0       496707 100000 396707 0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Animale si plantatii (ct.013.05) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0     0 39 10051           0     0       0       0     0               0     0       0       0     0               0     0       0   0   0     0       0       0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte active corporale (ct.013.06) 10 22.909.288 605.203 0 4.554.869 0 18.959.622 9.069.795 9.150.126 739.701 53.800 685.901   10090         10090     10090     1299375         1299375 529962 730014 39399   39399 191641 0       191641     191641   191641 37856         37856 12619 25237 0       53760 53760     53760     53760 53760             0     0     9753845 0   0   9753845 2897059 6856786 0     94928 0       94928     94928 94928     12256 12256     12256   12256 0     5979579 0   516365 516365 5463214 4761775 607428 94011   94011           0     0               0     0               0     0               0     0    
Active fixe corporale in curs (ct.062) 11 121.912.945 14.405.209 0 96.967.805 0 39.350.349 0 0 39.350.349 0 0             0     0               0     0       0       0     0               0     0       0       0     0               0     0     121912945 14405209 14405209 96967805 96967805 39350349     39350349 39350349     0       0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
TOTAL (rd.2 la rd.11) 12 654.329.254 32.474.003 0 101.522.674 0 585.280.583 54.035.919 96.763.392 434.481.272 392.932.590 2.198.333   581952 0 0 0 0 581952 16237 332004 233711 828 232883 1305413 0 0 0 0 1305413 529962 736052 39399 0 39399 209641 40000 40000 0 0 249641 0 0 249641 0 249641 37856 0 0 0 0 37856 12619 25237 0 0 0 812532 53760 53760 0 0 866292 0 0 866292 866292 0 785400 0 0 0 0 785400 39270 746130 0 0 0 562666367 28784339 28784339 96967805 96967805 494482901 37877014 406350435 50255452 39350349 10905103 180038 30749 30749 0 0 210787 0 0 210787 210787 0 1007131 71160 71160 0 0 1078291 135500 942491 300 0 300 5979579 0 0 516365 516365 5463214 4761775 607428 94011 0 94011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVE FIXE INCORPORALE (ct.02)                (rd.13 = rd.19) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Cheltuieli de dezvoltare (ct.02) 14 0 0 0     0 0 0 0 0 0             0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Brevete,certificate de inregistrare, marci, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala,licente si alte valori similare (ct.02) 15 0 0 0     0 0 0 0 0 0             0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Alte active necorporale (inclusiv programe informatice) (ct.02) 16 0     0 0 0 0 0 0 0 0             0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0                     0           0         0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Inregistrari ale reprezentatiilor teatrale,         programe de radio sau televiziune,lucrari muzicale,evenimente sportive,lucrari literare,    artistice ori recreative efectuate pe pelicule magnetice sau alte suporturi (ct 02) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
Active fixe necorporale in curs (ct. 061) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
TOTAL (rd.14 la rd.18) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVE FINANCIARE                                          Participatii la capitalul social (ct. 03) 20 0 0 0 0 0 0     0 0 0             0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0               0     0       0       0     0       0   0   0     0               0     0               0     0               0     0               0     0    
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.12+19+20) 21 654.329.254 32.474.003 0 101.522.674 0 585.280.583 54.035.919 96.763.392 434.481.272 392.932.590 2.198.333   581952 0 0 0 0 581952 16237 332004 233711 828 232883 1305413 0 0 0 0 1305413 529962 736052 39399 0 39399 209641 40000 40000 0 0 249641 0 0 249641 0 249641 37856 0 0 0 0 37856 12619 25237 0 0 0 812532 53760 53760 0 0 866292 0 0 866292 866292 0 785400 0 0 0 0 785400 39270 746130 0 0 0 562666367 28784339 28784339 96967805 96967805 494482901 37877014 406350435 50255452 39350349 10905103 180038 30749 30749 0 0 210787 0 0 210787 210787 0 1007131 71160 71160 0 0 1078291 135500 942491 300 0 300 5979579 0 0 516365 516365 5463214 4761775 607428 94011 0 94011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORDONATOR DE CREDITE,                  
              Conducatorul compartimentului   
              financiar-contabil  
39.389.619
ACTIVE FIXE CORPORALE                    (rd.1=rd.12) 1 654.329.254 32.474.003 0 101.522.674 0 585.280.583 54.035.919 96.763.392 434.481.272 392.932.590 2.198.333  
Autoritati publice   562.666.367 28.784.340 0 96.967.805 0 494.482.902 37.877.014 71.690.423 384.915.465 345.565.116 0
Sc.Fete   37.856 0 0 0 0 37.856 12.619 25.237 0 0 0
Sc.Baieti   812.531 53.761 0 0 0 866.292 0 0 866.292 866.292 0
Biblioteca   1.305.413 0 0 0 0 1.305.413 529.962 736.052 39.399 0 39.399
Ansamblu   5.979.579 0 0 516.366 0 5.463.213 4.761.775 607.347 94.091 0 94.091
Muzeu   13.912.651 0 0 5.833 0 13.906.818 2.059.612 11.609.316 237.890 0 237.890  
DGJPDR   53.531.809 3.493.993 0 4.032.670 0 52.993.132 1.492.912 4.999.866 46.500.354 46.500.354 0
CIA Videle   14.084.205 71.160 0 0 0 14.155.365 7.214.135 6.941.230 0 0 0
Directia de asistenta sociala   241.811 0 0 0 0 241.811 87.890 153.921 0 0 0
Directia de servicii   209.642 40.000 0 0 0 249.642 0 0 249.642 0 249.642
Serviciul informatic   180.038 30.749 0 0 0 210.787 0 0 210.787 0 210.787
Plante   581.952 0 0 0 0 581.952 0 0 581.952 828 581.124
Piscicol   785.400 0 0 0 0 785.400 0 0 785.400 0 785.400
Terenuri (ct.011) 2 14.768.956 0 0 0 0 14.768.956 0 0 14.768.956 14.768.956 0  
Autoritati   10.905.103 0   0   10.905.103     10.905.103 10.905.103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ansamblu     0   0   0     0    
Muzeu     0   0   0     0    
DGJPDC   3.863.853 0   0   3.863.853     3.863.853 3.863.853  
CIA Videle     0   0   0     0    
Plante     0   0   0     0    
Amenajari la terenuri (ct.012) 3 785.400 0 0 0 0 785.400 0 0 785.400 0 785.400  
Autoritati     0   0   0     0    
      0   0   0     0    
      0   0   0     0    
      0   0   0     0    
      0   0   0     0    
      0   0   0     0    
Serviciul Piscicol   785.400 0   0   785.400     785.400   785.400
Constructii (ct.013.01) 4 420.566.784 2.994.807 0 0 0 423.561.591 11.488.394 33.963.338 378.109.859 378.109.834 25  
Autoritati   353.886.497 0   0   353.886.497 2.783.311 16.443.173 334.660.013 334.660.013  
Sc.fete     0   0   0     0    
Sc.baieti   812.531 0   0   812.531     812.531 812.531  
Biblioteca     0   0   0     0    
Ansamblu     0   0   0     0    
Muzeu   13.148.174 0   0   13.148.174 1.906.485 11.241.689 0    
DGJPDC   39.641.694 2.994.807   0   42.636.501     42.636.501 42.636.501  
CIA Videle     0   0   0     0    
Plante   814 0   0   814     814 789 25
CIA Videle   13.077.074 0   0   13.077.074 6.798.598 6.278.476 0    
Plante     0   0   0     0    
Echipamente tehnologice (ct.013.02) 6 37.754.291 12.856.068 0 0 0 50.610.359 16.833.421 33.279.072 497.866 0 497.866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Autoritati   37.172.909 12.856.068   0   50.028.977 16.833.421 33.195.556 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DGJPDC   83.516         83.516   83.516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Plante   497.866 0   0   497.866     497.866   497.866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Aparate si instal.de masurare,control si reglare(ct.012.03) 7 7.987.019 58.904 0 0 0 8.045.923 5.363.028 2.648.506 34.389 0 34.389  
Autoritati   7.239.314 0   0   7.239.314 5.231.172 2.008.142 0    
DGJPDC     0   0   0     0    
DGJPDC   43.593         43.593   43.593      
CIA Videle   510.424 58.904   0   569.328 62.957 506.371 0    
Directia de asistenta sociala   159.299 0   0   159.299 68.899 90.400 0    
Plante   34.389 0   0   34.389     34.389   34.389
Mijloace de transport (ct.013.04) 8 27.644.571 1.553.812 0 0 0 29.198.383 11.281.281 17.722.350 194.752 0 194.752  
Autoritati publice   21.795.754 1.523.063   0   23.318.817 10.132.051 13.186.766 0    
Biblioteca   6.038 0   0   6.038   6.038 0    
Muzeu   22.100 0   0   22.100     22.100   22.100
DGJPDR   5.181.714 0   0   5.181.714 796.650 4.385.064 0    
CIA Videle   496.707 0   0   496.707 352.580 144.127 0    
Directia de asistenta sociala   355 0   0   355   355 0    
Directia de servicii   18.000     0   18.000     18.000   18.000
Serviciul informatic   85.110 30.749   0   115.859     115.859   115.859
Plante   38.793 0   0   38.793     38.793   38.793
Animale si plantatii (ct.013.05) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mobilier,aparatura birotica,              echipamente  de protectie a valorii umane si materiale si alte active corporale (ct.013.06) 10 22.909.288 605.203 0 4.554.869 0 18.959.622 9.069.795 9.150.126 739.701 53.800 685.901  
Autoritati publice   9.753.845 0   0   9.753.845 2.897.059 6.856.786 0    
Sc.Fete   37.856 0   0   37.856 12.619 25.237 0    
Sc.Baieti     53.761   0   53.761     53.761 53.761  
Biblioteca   1.299.375 0   0   1.299.375 529.962 730.014 39.399   39.399
Ansamblu   5.979.579 0   516.366   5.463.213 4.761.775 607.347 94.091   94.091
Muzeu   742.377 0   5.833   736.544 153.127 367.627 215.790   215.790  
DGJPDR   4.717.439 499.186   4.032.670   1.183.955 696.262 487.693 0    
CIA Videle     12.256   0   12.256   12.256 0    
Directia de asistenta sociala   82.157 0   0   82.157 18.991 63.166 0    
Directia de servicii   191.642 40.000   0   231.642     231.642   231.642
Serviciul informatic   94.928 0   0   94.928     94.928   94.928
Plante   10.090 0   0   10.090     10.090 39 10.051