CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN                                                           ANEXA nr. 1
   
                     
                     
  la hotararea nr.122 din 18 decembrie  2006
   
                     
                     
                     
RECTIFICAREA
BUGETULUI PROPRIU PE ANUL 2006
 
     - mii lei -
                     
         - mii lei -            - mii lei -
Nr. crt. S P E C I F I C A T I E Realizari        2005 PROGRAM 2006   PROGRAM 2006 PROGRAM INITIAL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV INFLUENTE (+/-)         PROGRAM INITIAL INFLUENTE (+/-) PROGRAM MODIFICAT INFLUENTE (+/-) PROGRAM 2006   PROGRAM MODIFICAT INFLUENTE                 (+/-) PROGRAM 2006 Solicitari INFLUENTE                 (+/-) PROGRAM 2006 INFLUENTE                 (+/-) PROGRAM 2006 INFLUENTE                 (+/-) PROGRAM MODIFICAT INFLUENTE                 (+/-) PROGRAM MODIFICAT
             
         
0 1 2 3 4 2 2 3 4 5 6 3         2 3 2 3 2     3 2   3 2 3 2 3 3 4 5
1 VENITURI PROPRII, din care : ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ######   ###### ######   ###### ###### 10.874,81 -850,00 10.024,81
Venituri taxe, impozite ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ######   ###### ######   ###### ###### 10.782,39 -850,00 9.932,39
Incasari ramb.imprumut serv.p. 132,73   92,42 92,42 92,42 46,00 46,42               92,42   92,42   92,42       92,42     92,42   92,42   92,42   92,42
Transf.voluntare(donatii,sponsorizari) 31,29                                                 ######   ######   6.950,00   6.950,00
2 COTE IMP. VENIT    13% ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ######     ######   ######   6.950,00   6.950,00
3 SUME aloc.de C.J. din cote imp. venit    22% ######   ###### ###### ###### ###### ###### 715,00 715,00           ######   ######   ######       ######     ######   ######   2.875,00   2.875,00
4 SUME DEF.DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA  ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ###### 33,00 ######       ######   ###### ######   ###### ###### 46.973,00 1.500,00 48.473,00
1.Finant. ch descentraliz.jud: ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ###### 33,00 ######       ######   188,00 ######   ###### ###### 23.286,00   23.286,00
> sistem protectie copil ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ######   441,00 ######   ###### 850,00 10.740,00   10.740,00
> Invatamant OUG 96/2002 ######   ###### ###### ###### ###### 615,39 ###### 755,43           ######   ######   ######       ######   -441,00 ######   ###### 831,00 4.319,00   4.319,00
> invatamant special ######   ###### ###### ###### 587,13 902,61 181,69 507,57           ######   ###### 33,00 ######       ######   188,00 ######   ###### 676,00 3.076,00   3.076,00
> contrib.personal necleric. ######   ###### ###### ###### 500,00 400,00 405,00 295,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 280,00 1.880,00   1.880,00
> serv.comun. de evidenta 56,16   300,00 371,00 371,00 111,00 92,00 93,00 75,00           371,00   371,00   371,00       371,00     371,00   371,00   371,00   371,00
2.Finant. ch descentraliz.com.: ######   ###### ######                                                        
> protectie pers.handicap ######   ###### ###### ###### 730,00 625,00 625,00 520,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 400,00 2.900,00   2.900,00
2.S.D.TVA  ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### 600,00           ######   ######   ######       ######     ######   ######   7.194,00   7.194,00
 -prim.de BLpt.drumuri jud ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### 600,00           ######   ######   ######       ######     ######   ######   7.194,00   7.194,00
3.S.D.TVA  ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ######   ###### ######   ###### ###### 16.493,00 1.500,00 17.993,00
 - echilibrare bug.propriu ######   ###### ###### ###### ###### ###### 2.392 ######           ######   ######   ######       ######   ###### ######   ###### ###### 16.493,00 1.500,00 17.993,00
5 SUBVENTII HANDICAP ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ######   775,00 ######   ######   9.860,00   9.860,00
6 SUBV.FOND INTERVENTIE ######                                                              
Nr. crt. S P E C I F I C A T I E Realizari        2005                                                          
Solicitari Propuneri 2006 Program 2006                                                        
                                     
       A. VENITURI                  - total  : ######   ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ###### 33,00 ######       ######   ###### ######   ###### ###### 77.532,81 650,00 78.182,81
       B. CHELTUIELI              - total : #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ######       ###### ###### ###### ######   ###### ###### 77.532,81 650,00 78.182,81
1  51.02 AUTORITATI PUBLICE ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 50,00         ###### 200,00 ######   ######       ######   170,00 ######   ###### -50,00 7.587,18 50,00 7.637,18
>Autoritati publice ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 50,00         ###### 200,00 ######   ######       ######   170,00 ######   ###### -50,00 5.211,18 50,00 5.261,18
   chelt.personal ###### ###### ###### ###### ###### 700,00 750,00 800,00 704,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 50,00 2.894,00 50,00 2.944,00
   bunuri si servicii ###### ###### ###### ###### ###### 460,00 460,00 410,00 407,18 50,00         ###### 200,00 ######   ######       ######     ######   ###### 70,00 2.177,18   2.177,18
   active nefinanciare 19,87 150,00   150,00 150,00 150,00                 150,00   150,00   150,00       150,00   170,00 320,00   320,00 -170,00 140,00   140,00
>Rambursari credite ###### ###### ###### ###### ###### 594,00 594,00 594,00 594,00           ######   ######   ######       ######     ######   ######   2.376,00   2.376,00
2  54.02 ALTE SERV.PUBLICE GENERALE 130,00 ###### 747,70 996,00 996,00 581,00 237,00 103,00 75,00 -50,00         946,00 -200,00 746,00   746,00       746,00     746,00 475,00 ###### 120,00 1.341,00 100,00 1.441,00
  > Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale     200,00 250,00 250,00 250,00       -50,00         200,00 -200,00                     475,00 475,00   475,00 100,00 575,00
  > Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 130,00 371,00 300,00 371,00 371,00 111,00 92,00 93,00 75,00           371,00   371,00   371,00       371,00     371,00   371,00   371,00   371,00
     transferuri catre institutii publice 130,00 371,00 300,00 371,00 371,00 111,00 92,00 93,00 75,00           371,00   371,00   371,00       371,00     371,00   371,00   371,00   371,00
  > Alte servicii publice generale   986,00 197,70 325,00 325,00 200,00 125,00               325,00   325,00   325,00       325,00     325,00   325,00 120,00 445,00   445,00
     bunuri si servicii (ET,UNCJR,ADR,ARE)   986,00 197,70 325,00 325,00 200,00 125,00               325,00   325,00   325,00       325,00     325,00   325,00 120,00 358,00   358,00
     active nefinanciare                                                           87,00   87,00
  > Oficiul mobilizare   99,40 50,00 50,00 50,00 20,00 20,00 10,00             50,00   50,00   50,00       50,00     50,00   50,00   50,00   50,00
     bunuri si servicii   99,40 50,00 50,00 50,00 20,00 20,00 10,00             50,00   50,00   50,00       50,00     50,00   50,00   50,00   50,00
3 55.02 DOBANZI  ###### 553,00 550,00 553,00 553,00 170,00 160,00 145,00 78,00           553,00   553,00   553,00       553,00 130,00 130,00 683,00   683,00   683,00   683,00
   dobanzi ######                                                              
4 56.02 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI   195,23   195,23 195,23 58,57 48,79 48,79 39,08           195,23   195,23   195,23       195,23     195,23   195,23   195,23   195,23
> Transferuri din bugetele C.J. pt.finantarea centrelor de zi pt.protectie copil :   195,23   195,23 195,23 58,57 48,79 48,79 39,08           195,23   195,23   195,23       195,23     195,23   195,23   195,23   195,23
C.zi Alexandria   41,83   41,83 41,83 12,55 10,45 10,45 8,38           41,83   41,83   41,83       41,83     41,83   41,83   41,83   41,83
C.zi Rosiori de Vede   25,80   25,80 25,80 7,74 6,45 6,45 5,16           25,80   25,80   25,80       25,80     25,80   25,80   25,80   25,80
C.zi Turnu Magurele   32,50   32,50 32,50 9,75 8,12 8,12 6,51           32,50   32,50   32,50       32,50     32,50   32,50   32,50   32,50
C.zi Videle   24,60   24,60 24,60 7,38 6,15 6,15 4,92           24,60   24,60   24,60       24,60     24,60   24,60   24,60   24,60
C.zi Zimnicea   22,50   22,50 22,50 6,75 5,62 5,62 4,51           22,50   22,50   22,50       22,50     22,50   22,50   22,50   22,50
C.zi Zimbreasca   48,00   48,00 48,00 14,40 12,00 12,00 9,60           48,00   48,00   48,00       48,00     48,00   48,00   48,00   48,00
5 60.02 APARARE NATIONALA (Centru M.) 166,58 405,00 280,00 302,00 302,00 92,55 126,55 54,25 28,65           302,00   302,00   302,00       302,00 50,00   302,00   302,00   302,00   302,00
         SANATATE                                                                
   chelt.personal 23,73 30,00 30,00 30,00 30,00 3,60 16,20   10,20           30,00   30,00   30,00       30,00     30,00   15,93   15,93   15,93
   bunuri si servicii 142,85 275,00 200,00 172,00 172,00 73,95 45,35 34,25 18,45           172,00   172,00   172,00       172,00 30,00   172,00   244,76   244,76   244,76
   active nefinanciare   100,00 50,00 100,00 100,00 15,00 65,00 20,00             100,00   100,00   100,00       100,00 20,00   100,00   41,31   41,31   41,31
6 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 454,65 102,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00               20,00   20,00   20,00       20,00     20,00   20,00   20,00   20,00
> Politie Comunitara                                                                
   chelt.personal                                                                
   bunuri si servicii                                                                
   active nefinanciare                                                                
> Prot.civ.,prot.contra incend. 454,65 102,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00               20,00   20,00   20,00       20,00     20,00   20,00   20,00   20,00
   chelt.personal                                                                
   bunuri si servicii 454,65 102,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00               20,00   20,00   20,00       20,00     20,00   20,00   20,00   20,00
   active nefinanciare                                                                
  65.02 INVATAMANT ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ###### 33,00 ######       ###### 77,00 -253,00 ######   ###### ###### 7.395,00   7.395,00
     chelt.personal ###### ###### ###### ###### ###### 517,13 787,61 75,69 439,57           ######   ###### 33,00 ######       ###### 77,00 77,00 ######   ###### 199,00 2.129,00   2.129,00
     bunuri si servicii ###### ###### ###### ###### 359,00 70,00 115,00 106,00 68,00           359,00   359,00   359,00       359,00   111,00 470,00   470,00 422,00 892,00   892,00
     active nefinanciare                                                                
     ajutoare soc.in natura OG 96/2002         ###### ###### 615,39 ###### 755,43           ######   ######   ######       ######   -441,00 ######   ###### 831,00 4.319,00   4.319,00
     active nefinanciare                                                         55,00 55,00   55,00
  > invatamant prescolar 964,20 ###### ###### ###### ###### 600,00 115,00 614,00 200,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 331,00 1.860,00   1.860,00
     ajutoare soc.in natura OG 96/2002 964,20 ###### ###### ###### ###### 600,00 115,00 614,00 200,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 331,00 1.860,00   1.860,00
  > invatamant primar ###### ###### ###### ###### ###### 621,87 500,39 722,31 555,43           ######   ######   ######       ######   -441,00 ######   ###### 500,00 2.459,00   2.459,00
7    ajutoare soc.in natura OG 96/2002 ###### ###### ###### ###### ###### 621,87 500,39 722,31 555,43           ######   ######   ######       ######   -441,00 ######   ###### 500,00 2.459,00   2.459,00
  > invatamant special ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######   ###### 33,00 ######       ###### 77,00 188,00 ######   ###### 676,00 3.076,00   3.076,00
     chelt.personal ###### ###### ###### ###### ###### 517,13 787,61 75,69 439,57           ######   ###### 33,00 ######       ###### 77,00 77,00 ######   ###### 199,00 2.129,00   2.129,00
     bunuri si servicii 338,98 616,00 359,00 359,00 359,00 70,00 115,00 106,00 68,00           359,00   359,00   359,00       359,00   111,00 470,00   470,00 422,00 892,00   892,00
     active nefinanciare                                                         55,00 55,00   55,00
     - Sc.speciala de fete Alexandria 898,90 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######   ###### 33,00 ######       ###### 77,00 188,00 ######   ######   1.390,76   1.390,76
     chelt.personal 729,10 ###### ###### ###### ###### 303,50 493,32 13,05 198,01           ######   ###### 33,00 ######       ###### 77,00 77,00 ######   ######   1.117,88   1.117,88
     bunuri si servicii 169,80 409,00 161,88 161,88 161,88 40,00 45,00 46,00 30,88           161,88   161,88   161,88       161,88   111,00 272,88   272,88   272,88   272,88
     active nefinanciare                                                                
     - Sc.speciala de baieti Rosiorii de Vede 767,68 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######   ######   ######       ######     ######   ###### 30,00 1.039,24   1.039,24
     chelt.personal 598,50 812,00 812,12 812,12 812,12 213,63 294,29 62,64 241,56           812,12   812,12   812,12       812,12     812,12   812,12 30,00 842,12   842,12
     bunuri si servicii 169,18 207,00 197,12 197,12 197,12 30,00 70,00 60,00 37,12           197,12   197,12   197,12       197,12     197,12   197,12   197,12   197,12
     active nefinanciare                                                                
   - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala                                                         646,00 646,00   646,00
     chelt.personal                                                         169,00 169,00   169,00
     bunuri si servicii                                                         422,00 422,00   422,00
     active nefinanciare                                                         55,00 55,00   55,00
     transferuri catre institutii publice                                                                
8 66.02 SANATATE       ###### ###### 300,00 200,00 300,00 200,00           ######   ######   ######       ######     ###### -475,00 525,00   525,00   525,00
> Servicii medicale in unitatile sanitare cu paturi       ###### ###### 300,00 200,00 300,00 200,00           ######   ######   ######       ######     ###### -475,00 525,00   525,00   525,00
   bunuri si servicii       ###### ###### 300,00 200,00 300,00 200,00           ######   ######   ######       ######     ###### -475,00 525,00   525,00   525,00
   active nefinanciare                                                                
   67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE       ###### ###### ###### ###### ###### ###### 937,00 820,00 712,33           ######   ######   ######       ###### 356,50 370,00 ######   ###### 458,00 4.420,33   4.420,33
     chelt.personal 240,31 300,00 250,00 290,00 290,00 80,00 70,00 70,00 70,00           290,00   290,00   290,00       290,00     290,00   290,00 14,00 304,00   304,00
     bunuri si servicii 146,88 205,00 150,00 238,00 238,00 143,00 72,00 10,00 13,00           238,00   238,00   238,00       270,00 180,00 77,50 347,50   347,50 130,00 477,50   477,50
     transferuri catre institutii publice 910,00 ###### ###### ###### ###### 400,00 355,00 330,00 334,33           ######   ######   ######       ###### 176,50 140,00 ######   ###### 34,00 1.593,33   1.593,33
     alte transferuri ###### ###### ###### ###### ###### 500,00 400,00 410,00 295,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 280,00 1.885,00   1.885,00
     active nefinanciare   100,00 80,00 40,00 40,00   40,00               40,00   40,00   40,00       8,00   152,50 160,50   160,50   160,50   160,50
  > Servicii culturale ###### ###### ###### ###### ###### 585,00 507,00 410,00 417,33           ######   ######   ######       ###### 326,50 340,00 ######   ###### 178,00 2.437,33   2.437,33
     - Biblioteca judeteana 290,30 470,00 390,00 390,00 390,00 105,00 122,00 80,00 83,00           390,00   390,00   390,00       390,00     390,00   390,00 44,00 434,00   434,00
     chelt.personal 240,31 300,00 250,00 290,00 290,00 80,00 70,00 70,00 70,00           290,00   290,00   290,00       290,00     290,00   290,00 14,00 304,00   304,00
     bunuri si servicii 49,99 70,00 60,00 60,00 60,00 25,00 12,00 10,00 13,00           60,00   60,00   60,00       92,00   -2,50 89,50   89,50 30,00 119,50   119,50
     active nefinanciare   100,00 80,00 40,00 40,00   40,00               40,00   40,00   40,00       8,00   2,50 10,50   10,50   10,50   10,50
9    - Centrul de conservare si promovarea culturii traditionale 640,00 ###### ###### ###### ###### 320,00 275,00 250,00 254,33           ######   ######   ######       ###### 123,00 100,00 ######   ######   1.199,33   1.199,33
     transferuri catre institutii publice 640,00 ###### ###### ###### ###### 320,00 275,00 250,00 254,33           ######   ######   ######       ###### 123,00 100,00 ######   ######   1.199,33   1.199,33
      - Muzeu judetean 270,00 370,00 320,00 320,00 320,00 80,00 80,00 80,00 80,00           320,00   320,00   320,00       320,00 53,50 40,00 360,00   360,00 34,00 394,00   394,00
     transferuri catre institutii publice 270,00 370,00 320,00 320,00 320,00 80,00 80,00 80,00 80,00           320,00   320,00   320,00       320,00 53,50 40,00 360,00   360,00 34,00 394,00   394,00
     - Alte servicii culturale 70,00 85,00 80,00 110,00 110,00 80,00 30,00               110,00   110,00   110,00       110,00 150,00 200,00 310,00   310,00 100,00 410,00   410,00
     bunuri si servicii 70,00 85,00 80,00 110,00 110,00 80,00 30,00               110,00   110,00   110,00       110,00 150,00 50,00 160,00   160,00 100,00 260,00   260,00
     active nefinanciare                                                 150,00 150,00   150,00   150,00   150,00
  >Servicii recreative si sportive 26,89 50,00 10,00 68,00 68,00 38,00 30,00               68,00   68,00   68,00       68,00 30,00 30,00 98,00   98,00   98,00   98,00
     bunuri si servicii 26,89 50,00 10,00 68,00 68,00 38,00 30,00               68,00   68,00   68,00       68,00 30,00 30,00 98,00   98,00   98,00   98,00
  >Servicii religioase contrib.pers.neclerical ###### ###### ###### ###### ###### 500,00 400,00 410,00 295,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 280,00 1.885,00   1.885,00
  CULTE -  materiale                                                                
      Alte actiuni economice                                                                
      contributii la salarizarea personalului neclerical ###### ###### ###### ###### ###### 500,00 400,00 410,00 295,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 280,00 1.885,00   1.885,00
     - Episcopia Alexandriei si Teleormanului ###### ###### ###### ###### ###### 496,10 396,10 406,10 291,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 275,00 1.864,30   1.864,30
      contributii la salarizarea personalului neclerical ###### ###### ###### ###### ###### 496,10 396,10 406,10 291,00           ######   ######   ######       ######     ######   ###### 275,00 1.864,30   1.864,30
     - Cultul Crestin 14,56 15,70 15,70 15,70 15,70 3,90 3,90 3,90 4,00           15,70   15,70   15,70       15,70     15,70   15,70 5,00 20,70   20,70
      contributii la salarizarea personalului neclerical 14,56 15,70 15,70 15,70 15,70 3,90 3,90 3,90 4,00           15,70   15,70   15,70       15,70     15,70   15,70 5,00 20,70   20,70
10 68.02ASIGURARI, ASISTENTA SOCIALA ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ###### ###### ###### ######   ###### ###### 23.374,77   23.374,77
       chelt.personal ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ###### ###### 190,00 ######   ###### 650,00 8.165,00   8.165,00
       bunuri si servicii ###### ###### ###### ###### ###### ###### 759,21 ###### 837,92           ######   ######   ######       ###### ###### 251,00 ######   ###### 600,00 4.957,77   4.957,77
       asistenta sociala         292,00 73,00 73,00 73,00 73,00           292,00   292,00   292,00       292,00     292,00   292,00   292,00   292,00
       transferuri ANPH ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ###### 775,00 775,00 ######   ######   9.860,00   9.860,00
       active nefinanciare 149,92 200,00   100,00 100,00   100,00               100,00   100,00   100,00       100,00     100,00   100,00   100,00   100,00
  > Asistenta Soc.pt.familie si copii ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ###### ###### ###### ######   ###### ###### 23.204,77   23.204,77
      - D.G.J.Asist Soc,Prot.Copil ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ###### ###### ###### ######   ###### ###### 23.204,77   23.204,77
       chelt.personal ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ###### ###### 850,00 ######   ###### 650,00 8.000,00   8.000,00
       bunuri si servicii ###### ###### ###### ###### ###### ###### 758,21 ###### 837,92           ######   ######   ######       ###### ###### 251,00 ######   ###### 600,00 4.952,77   4.952,77
       asistenta sociala         292,00 73,00 73,00 73,00 73,00           292,00   292,00   292,00       292,00     292,00   292,00   292,00   292,00
       active nefinanciare 149,92 200,00   100,00 100,00   100,00               100,00   100,00   100,00       100,00     100,00   100,00   100,00   100,00
       alte transferuri    ANPH    55 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######       ###### 775,00 775,00 ######   ######   9.860,00   9.860,00
  > Alte chelt.in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 64,73 60,00 60,00 830,00 830,00 170,50 167,50 246,00 246,00           830,00   830,00   830,00       830,00   -660,00 170,00   170,00   170,00   170,00
     - Comisia pt. protectia copilului       760,00 760,00 150,00 150,00 230,00 230,00           760,00   760,00   760,00       760,00   -660,00 100,00   100,00   100,00   100,00
      chelt.personal       760,00 760,00 150,00 150,00 230 230,00           760,00   760,00   760,00       760,00   -660,00 100,00   100,00   100,00   100,00
     - Comisia E.M.Handicap A. 64,73 60,00 60,00 70,00 70,00 20,50 17,50 16,00 16,00           70,00   70,00   70,00       70,00     70,00   70,00   70,00   70,00
      chelt.personal 62,30 40,00 40,00 65,00 65,00 16,50 16,50 16,00 16,00           65,00   65,00   65,00       65,00     65,00   65,00   65,00   65,00
      bunuri si servicii 2,43 20,00 20,00 5,00 5,00 4,00 1,00               5,00   5,00   5,00       5,00     5,00   5,00   5,00   5,00
  70.02 SERV.SIDEZV.PUBLICA 838,19 ###### 400,00 613,00 613,00 230,00 220,00 100,00 63,00           613,00   613,00   613,00       613,00 59,00 24,00 637,00   637,00   637,00   637,00
  > Alte serv.in domeniul locuintelor, serviciilor si dezv.comunale 838,19 ###### 400,00 613,00 613,00 230,00 220,00 100,00 63,00           613,00   613,00   613,00       613,00 59,00 24,00 637,00   637,00   637,00   637,00
11        - transferuri catre institutii publice 838,19 ###### 400,00 613,00 613,00 230,00 220,00 100,00 63,00           613,00   613,00   613,00       613,00 59,00 24,00 637,00   637,00   637,00   637,00
        S.deCoop.Int.Internationala 140,20 237,00 160,00 160,00 160,00 40,00 50,00 40,00 30,00           160,00   160,00   160,00       160,00     160,00   160,00   160,00   160,00
        Serviciul informatic 50,00 159,00   130,00 130,00 40,00 40,00 30,00 20,00           130,00   130,00   130,00       130,00 24,00 24,00 154,00   154,00   154,00   154,00
        Serv.Exploatatii Piscicole 239,99 815,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00               200,00   200,00   200,00       200,00     200,00   200,00   200,00   200,00
        Serv. Protectie Plante 408,00 40,00 40,00                                                          
        Serv.Comunitar Evidenta Pers.                                                                
        Directia Generala de Servicii       123,00 123,00 50,00 30,00 30,00 13,00           123,00   123,00   123,00       123,00 35,00   123,00   123,00   123,00   123,00
12 80.02 ALTE CHELT., ACTIUNI GEN.ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA ###### ###### ###### ###### ###### 475,00 425,00 ###### 450,00           ######   ######   ######     -300,00 ######   -150,00 ######   ######   1.950,00   1.950,00
> Alte chelt.pt.actiuni gen.,ec. si comerciale ###### ###### ###### ###### ###### 475,00 425,00 ###### 450,00           ######   ######   ######     -300,00 ######   -150,00 ######   ######   1.950,00   1.950,00
   bunuri si servicii 835,13 100,00 100,00                                                          
   active nefinanciare ###### ###### ###### ###### ###### 475,00 425,00 ###### 450,00           ######   ######   ######     -300,00 ######   -150,00 ######   ######   1.950,00   1.950,00
13 84.02 TRANSPORTURI ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######     300,00 ######     ######   ######   29.102,30 500,00 29.602,30
> Drumuri si poduri ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######           ######   ######   ######     300,00 ######     ######   ######   28.800,00 500,00 29.300,00
   bunuri si servicii (reparatii curente) ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2.154 600,00           ######   ######   ######       ######     ######   ######   21.200,00 500,00 21.700,00
   alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5.206 ######           ######   ######   ######     -700,00 ######     ######            
   active nefinanciare(pod.M.+alte c.proiect.) 236,87 ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2.550 150,00           ######   ######   ######     ###### ######     ######   ######   7.600,00   7.600,00
FOND REZERVA                                                                
FOND REZERVA                                                                
   bunuri si servicii                                                                
Alte cheltuieli transporturi  active financiare  participare la capital social S.C. EUROBAC                                     302,30       302,30     302,30   302,30   302,30   302,30
    302,30 302,30 302,30 302,30 75,58 75,58 75,57 75,57           302,30   302,30                          
                                                                   
PRESEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea