CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
                                                       ANEXA nr.2
la hotărârea nr.122 din 18 decembrie 2006
R E P A R T I Z A R E A 
unui ajutor din ,,Fondul de rezervă bugetară" 
la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006
 - mii lei -
Nr.crt L O C A L I T A T E A Subvenții de la bugetul județean pt.ajutoare în situații de extremă dificultate
1 Municipiul Alexandria 100,00
       T O T A L : 100,00
     
     
     
PREȘEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea