BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

  

                                                                                                           Anexa nr. 2

                                                                                                      la Hotărârea nr. 36

                                                                                                   din  11 noiembrie 2004

 

TAXE

PE CATEGORII DE DOCUMENTAŢII DIN DOMENIUL

URBANISMULUI ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI

 

 

         CAP. I. DOCUMENTAŢII   DIN    DOMENIUL   AMENAJĂRII
               TERITORIULUI  ŞI URBANISM -  DE INTERES GENERAL

 

 

Nr.

Crt.

SPECIFICAŢIE

Taxa

 

-lei -

 

1.1.

 

Amenajarea teritoriului

 

1.1.a. Plan de amenajare a teritoriului zonal

         (P.A.T.Z.)

 

1.1.b. Plan de amenajare a teritoriului judeţean          

          (P.A.T.J.)

 

1.1.c. Studii privind amenajarea teritoriului

         judeţean

 

 

 

 

 

Fără taxă

 

 

Fără taxă

 

 

Fără taxă

 

 

1.2.

 

Urbanism

 

1.2.a. Plan Urbanistic General       (P.U.G.)

 

1.2.b. Plan Urbanistic Zonal          (P.U.Z.)

 

1.2.c. Plan Urbanistic de Detaliu   (P.U.D.)

 

       - până la 1.000 mp suprafaţă studiată

 

       - peste 1.000 mp suprafaţă studiată

 

 

 

1.2.d. Studii aferente documentaţiilor de

          urbanism

 

 

 

Fără taxă

 

Fără taxă

 

 

 

6.000.000

 

6.000.000 + 5.000 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte 1.000 mp

 

 

Fără taxă

 
         CAP. II. DOCUMENTAŢII   DIN   DOMENIUL  AMENAJĂRII 
          TERITORIULUI  ŞI URBANISM – ALTELE DECÂT CELE DE
          INTERES GENERAL

                   

Nr.

Crt.

SPECIFICAŢIE

Taxa

 

-lei -

 

2.1.

 

Amenajarea teritoriului

 

2.1.a. Studii privind amenajarea teritoriului

 

 

 

 

20.000.000

 

 

2.2.

 

Urbanism

 

2.2.a. Plan Urbanistic Zonal  (P.U.Z.)

 

          - până la 5.000 mp suprafaţă studiată

 

         - peste 5.000 mp suprafaţă studiată

 

 

2.2.b. Plan Urbanistic de Detaliu   (P.U.D.)

 

          - până la 1.000 mp suprafaţă studiată

 

          - peste 1.000 mp suprafaţă studiată

 

 

 

2.2.c. Expertize tehnice

 

2.2.d. Consultanţă şi cercetare prealabilă

 

2.2.e. Studii de fundamentare

 

2.2.f. Alte studii aferente documentaţiilor de

         urbanism

 

 

 

 

 

10.000.000

 

10.000.000 + 10.000 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte

5.000 mp

 

 

8.000.000

 

8.000.000 + 10.000 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte

 1.000 mp

 

6.000.000

 

5.000.000

 

6.000.000

 

 

4.000.000

 

 

PREŞEDINTE,

ing. Liviu Nicolae Dragnea