BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

                                                                                                            Anexa nr.3

                                                                                                      la Hotărārea nr. 36

                                                                                                   din  11 noiembrie 2004

                                                                                                            

T A X E

 

PENTRU OBŢINEREA  AVIZELOR  DE LA EMITENŢI ŞI

EMITEREA ACORDULUI UNIC

 

CAP.I.  Taxe pentru obţinerea  avizelor de la  emitenţi - de către compartimentul arhitectura  şi    autorizarea   construcţiilor  īn   numele    solicitantului   īn   vederea   emiterii  acordului  unic

 

Nr.

crt.

                      S p e c i f i c a ţ i e

         Taxa propusă

lei

0

1

2

1.

Pe baza documentaţiilor īntocmite de proiectant īn conformitate cu exigenţele emitenţilor de avize şi  acorduri (depuse prin grija solicitantului)

avize din competenţa de emitere a furnizorilor de utilităţi (apă, canal, energie electrică, energie termică, telefonie, gaze, salubritate,etc.)

  -taxa pentru un aviz

 

avize specifice amplasării şi funcţionării construcţiei (Grupul de Pompieri, Inspectoratul de Protecţie Civilă, Serviciul Poliţiei Rutiere, Serviciul Judetean de Informaţii, Direcţia de Sănătate Publică, Secţie de  Drumuri Naţionale, Direcţie Judeţeană pentru Cultură, etc.)

-taxa pentru un aviz

 

avize ale administratorilor de reţele de transport energetic sau tehnologic

-taxa pentru un aviz

 

alte avize (Inspectoratul īn Construcţii, Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, etc.)

-taxa pentru un aviz

 

 

 

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

1.000.000

               NOTĂ: Prezentele taxe nu includ taxele percepute de emitenţii de avize .

CAP.II. Taxe pentru  emiterea  acordului  unic

 

Nr.

crt.

                      S p e c i f i c a ţ i e

         Taxa propusă

lei

1.

Acordul unic al Consiliului Judeţean Teleorman pentru :

 

a) locuinţe

 

 

 

b) anexe gospodăreşti

 

 

 

c) alte construcţii

 

 

 

 

 

 

0,3 % din valoarea declarată de solicitant dar nu mai puţin de 2.000.000 lei

 

0,3% din valoarea declarată de solicitant dar nu mai puţin de 1.000.000 lei

 

0,3% din valoarea declarată de solicitant dar nu mai puţin de 3.000.000 lei

  

P R E Ş E D I N T E ,

  ing. Liviu  Nicolae  Dragnea