BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la 6 iunie 2004

          Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă de constituire, astăzi 10 iunie 2004, avānd īn vedere propunerile consilierilor judeţeni pentru alegerea comisiei de validare.

         Īn temeiul prevederilor art. 32 coroborat cu art. 103, precum şi ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Articol unic. Pe īntreaga durată a mandatului Consiliului Judeţean Teleorman, se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la 6 iunie 2004, formată din 3 membri, după cum urmează:

         1. Ştefănescu Muşat Viorel Mitică

         2. Petcu Florea

         3. Dumitrescu Mircea

 

 

 

PREŞEDINTE DE VĀRSTĂ

prof. Putineanu Ion

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 1 din 10 iunie 2004