BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: validarea mandatelor unor consilieri judeţeni īn Consiliul Judeţean Teleorman

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

- īncetarea de drept a mandatelor de consilier judeţean ale domnilor Izină Ionel şi Sorescu Nicolae, ca urmare a numirii īn funcţiile de prefect şi respectiv subprefect ai judeţului Teleorman şi cererile de acceptare a calităţii de consilier īn Consiliul judeţean a domnului Pena Emanoilă nr. 452 din 21 ianuarie 2005 şi a doamnei Tīrnăcop Aurica nr. 453 din 21 ianuarie 2005;

- raportul comisiei de validare privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni ale domnilor Pena Emanoilă şi Tīrnăcop Aurica;

- prevederile art. 92 alin (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;

- prevederile art. 103 alin (1) coroborate cu cele ale art. 32 alin (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 11 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se validează mandatele de consilier īn Consiliul Judeţean Teleorman al domnului Pena Emanoilă din partea Partidului Naţional Liberal şi al doamnei Tīrnăcop Aurica din partea Partidului Democrat, pe a căror listă au candidat la alegerile locale din 6 iunie 2004.

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărāre autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr. 2  din 27 ianuarie 2005