BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 6 iunie 2004

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă de constituire, astăzi 10 iunie 2004, avānd īn vedere raportul comisiei de validare privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la 6 iunie 2004.

         Īn temeiul prevederilor art. 32 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 33 coroborat cu art. 103, precum şi ale art. 102 şi art. 109 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Articol unic. Se validează mandatele consilierilor judeţeni aleşi la data de 6 iunie 2004, după cum urmează:

         1.Alesu Floarea

         2. Almăjanu Marin

         3. Anghel Cornelia Marilena

         4. Badea Marius Rivera

         5. Bălan Ilie

         6. Calotă Florică Ică

         7. Coman Tudorel

         8. Comănescu Constantin Lefterie

         9. Dragnea Liviu Nicolae

         10. Dumitrescu Mircea

         11. Florea Adriana

         12. Florescu Adrian

         13. Ghinea Simona Alina

         14. Iancovici Romeo

         15. Izină Ionel

         16. Mihăilă Ion

         17. Mocanu Alexandru

         18. Neagu Florin

         19. Ofiţeru Viiacel Viorel

         20. Pălăduş Aurel

         21. Petcu Florea

         22. Piper Florin

         23. Pitiş Petre

         24. Plopeanu Constantin Cristian

         25. Popa Alexandru

         26. Popescu Dumitru Dan

         27. Putineanu Ion

         28. Simionescu Adrian Constantin

         29. Sorescu Nicolae

         30. Ştefan Mihai Gabriel

         31. Ştefănescu Muşat Viorel Mitică

         32. Videanu Adrian

         33. Vlad Eugen Ovidiu

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE VĀRSTĂ

PUTINEANU ION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 2 din 10 iunie 2004