BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: modificarea şi completarea “Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială”.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

- necesitatea modificării şi completării Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială cu domnul Pena Emanoilă şi doamna Tīrnăcop Aurica, consilieri judeţeni īn locul domnilor Izină Ionel şi Sorescu Nicolae;

- prevederile art. 56 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 27 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se modifică componenţa comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi se completează cu domnul Pena Emanoilă şi doamna Tīrnăcop Aurica.

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărāre autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr. 3 din 27 ianuarie 2004