BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, legal constituit, având în vedere procesul verbal al Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean.

         În temeiul prevederilor art. 46 alin. (4) coroborat cu art. 110,  art. 104 alin. (1) lit. “a” şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Articol unic. Se alege în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman domnul DRAGNEA LIVIU NICOLAE din partea Partidului Social Democrat.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ

PUTINEANU ION

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 3 din 10 iunie 2004