BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

                

privind: validarea mandatelor unor consilieri judeţeni īn Consiliul Judeţean Teleorman

          Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

- īncetarea de drept a mandatelor de consilier judeţean al domnului Calotă Florică Ică prin demisie, ca urmare a numirii īn funcţia publică de director executiv la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman şi al numitului Ofiţeru Viiacel Viorel ca urmare a decesului;

- cererile de acceptare a calităţii de consilier īn Consiliul judeţean a doamnei Ene Mioara nr. 3113 din 17 mai 2005 şi a domnului Bocioroagă Titel nr. 3112 din 17 mai a.c.;

- raportul comisiei de validare privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni al doamnei Ene Mioara şi al domnului Bocioroagă Titel;

- prevederile art. 92 alin (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;

- prevederile art. 103 alin (1) coroborate cu cele ale art. 32 alin (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 11 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se validează mandatele de consilier īn Consiliul Judeţean Teleorman al doamnei Ene Mioara şi al domnului Bocioroagă Titel din partea Partidului Naţional Liberal, pe a cărui listă au candidat la alegerile locale din 6 iunie 2004.

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărāre autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                         Secretar General al judeţului

 

                                                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr. 35  din 18 mai 2005