BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, legal constituit, având în vedere procesul verbal prezentat de comisia de numărare a voturilor pentru alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean.

         În temeiul prevederilor art. 46 alin (4) şi art. 104 lit. “a” şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Articol unic. Se aleg în funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Teleorman următorii consilieri:

1.  PUTINEANU ION din partea Partidului România Mare
            2. VLAD EUGEN OVIDIU  din partea Partidului Social Democrat.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Alexandria

Nr. 4 din 10 iunie 2004