BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

HOTĂRĀRE

 

privind: validarea mandatelor  a cinci consilieri judeţeni aleşi la data de 6 iunie 2004 pe lista Partidului Democrat.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă extraordinară conform art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

         -  adresele nr.1143 din 9 noiembrie şi nr. 1144 din 11 noiembrie 2004 ale Partidului Democrat;

         - raportul comisiei de validare privind validarea mandatelor celor cinci consilieri judeţeni de pe lista suplimentară a Partidului Democrat;

         - prevederile art.32 alin (3), (4) şi (5), şi art. 33 coroborat cu art. 103, precum şi ale art.102 din Legea nr.215/2001,modificată şi completată

         Īn temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Articol unic. Se validează mandatele a cinci  consilieri judeţeni aleşi la data de 6 iunie 2004 pe lista Partidului Democrat, după cum urmează:

        

         1. Răicescu Marian

         2. Berechet Constantin

         3. Codrea Ion

         4. Tatu Ioana Rodica

         5. Niculcea Ion

        

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                     CONTRASEMNEA

 

                                                                                 Secretar general al judeţului

                                                                                          Jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr. 44 din 11 noiembrie 2004