BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: constatarea īncetării de drept a mandatelor de consilier judeţean a domnilor Coman Tudorel, Mocanu Alexandru, Neagu Florin, Stefan Mihai Gabriel şi Videanu Adriean.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman,īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

-         expunerea de motive nr. 4962 din 4 august 2004 a Preşedintelui Consiliului Judeţean şi raportul de specialitate nr. 4945 din 3 august a.c. al Direcţiei Administraţie Publică Locală privind constatarea īncetării de drept a mandatelor de consilier judeţean;

-         prevederile art. 34 alin.(2), art. 60 alin.(2) şi ale art. 103 alin. (2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată.

         In temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se constată īncetarea de drept a mandatelor de consilier a domnilor Coman Tudorel,Mocanu Alexandru,Neagu Florin,Stefan Mihai Gabriel şi Videanu Adriean,ca urmare a refuzului nejustificat de a depune jurămāntul īn şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Teleorman din 10 iunie 2004.

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărāre autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Alexandria,

Nr. 5 din 9 august 2004