BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Ā R E

 

  

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Murgă Ion Cătălin din partea Partidului Naţional Liberal pe a cărui listă a candidat la alegerile locale din 6 iunie 2004

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

- vacantarea prin demisie a mandatului de consilier judeţean al domnului Almăjanu Marin, ca urmare a validării mandatului său īn Camera Deputaţilor din Parlamentul Romāniei şi cererea de acceptare a domnului Murgă Ion Cătălin nr. 8686 din 24 decembrie 2004 a calităţii de consilier īn Consiliul judeţean;

- raportul comisiei de validare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Murgă Ion Cătălin;

- prevederile art. 92 alin (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;

- prevederile art. 103 alin (1) coroborate cu cele ale art. 32 alin (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 11 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se validează mandatul de consilier īn Consiliul Judeţean Teleorman al domnului Murgă Ion Cătălin din partea Partidului Naţional Liberal, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale din 6 iunie 2004.

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărāre autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr. 56  din 30 decembrie 2004