BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară, conform art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Avānd īn vedere:

         - necesitatea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean pe principalele domenii de activitate;

         - opţiunea, pregătirea profesională şi domeniul īn care īşi defăşoară activitatea consilierii judeţeni aleşi la 6 iunie 2004;

          - prevederile art.46 alin (1) şi art.56 coroborate cu art.110 din Legea nr.215/2001

         Īn temeiul dispoziţiilor  art. 109 din Legea administraţiei publice locale, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Pe perioada prezentului mandat, se organizează trei comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman, cu denumirea şi īn componenţa prevăzută īn anexele nr. 1-3 .

          Art.2. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

         Art.3.Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ  autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE

 

LIVIU NICOLAE DRAGNEA

                                     

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                 Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr. 6 din 9 august 2004

                                                                                                                                                                                                                         

Anexa nr. 1  la hotărārea nr. 6 din 9 august 2004

Anexa nr. 2  la hotărārea nr. 6 din 9 august 2004

Anexa nr. 3  la hotărārea nr. 6 din 9 august 2004