BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

privind: validarea mandatelor unor consilieri judeţeni īn Consiliul Judeţean Teleorman

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

- īncetarea mandatelor de consilier judeţean ale domnilor Pena Emanoilă şi Popescu Dumitru Dan, ca urmare a renunţării la calitatea de consilier judeţean şi cererile de acceptare a calităţii de consilier īn Consiliul judeţean ale domnilor Delcea Florian şi Mandragiu Niţu nr. 1313 din 25 februarie 2005 şi, respectiv nr. 1314 din 25 februarie 2005;

- raportul comisiei de validare privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni ale domnilor Delcea Florian şi Mandragiu Niţu;

- prevederile art. 92 alin (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;

- prevederile art. 103 alin (1) coroborate cu cele ale art. 32 alin (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 11 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se validează mandatele de consilier īn Consiliul Judeţean Teleorman ale domnilor Delcea Florian şi Mandragiu Niţu din partea Partidului Naţional Liberal, pe a cărui listă au candidat la alegerile locale din 6 iunie 2004.

 

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărāre autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                          Secretar General al judeţului

 

                                                                                               Jr. Rodica Vrabie

                                                                                                                                            

 

Alexandria

Nr. 7 din 26 februarie 2005