Comisii de Specialitate

 

  1. Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială

 

 

1. CHIRAN FLORIN - VALENTIN

2. CIOABĂ PETRE

3. CONSTANTINESCU FLORICĂ

4. FLORESCU ADRIAN

5. ILIESCU ALEXANDRU

6. MIHALCEA CLAUDIU

7. PETCULESCU MARIAN

8. STOIAN MARIA

9. TOŢE MARIOARA

10. VIDA FLORIAN - MARIAN

11. ZAVERA NICULAE

 
  1. Comisia pentru administraţia  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

 

1. BIBINA MARIN

2. FEDELEŞ OANA - RALUCA

3. NEICU CRISTIANA

4. PANAGOREŢ IOANA

5. PIPER – SAVU FLORIN

6. ŢOLE MARIN

7. ŢUCAN MARIAN

8. VĂTAFU TEODOR- CĂTĂLIN

9. VIDA FLORIAN - MARIAN

10. VLAD EUGEN – OVIDIU

11. VRĂJITOAREA EMILIAN

 
  1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător

 

 

1. BĂDULESCU ADRIAN

2. BURCESCU MARIAN CĂTĂLIN

3. CIOBANU ANAMARIA CRISTINA

4. COCU BOGDAN - CIPRIAN

5. FULGA SANDU - MIRCEA

6. ILIESCU NICOLAE– ANGELICĂ

7. ION PETRE

8. OGRĂZEANU TEODOR

9. SIMION DUMITRU

10. TATU CRISTINA

11. ZAVERA NICULAE

 
sus