Aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Teleorman

ORGANIGRAMA și statul cu drepturile de natură salarială

Atribuții în cadrul Consiliului Județean Teleorman

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman

CONDUCERE
1 Dumitrescu Mircea Administrator Public al Județului
2 Oprescu Silvia Secretar al Județului
Audit public intern
1 Dragodan Livia Gabriela Auditor
2 Dobrin Dănuț Marius Auditor
DIRECTIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
1 Ionescu Iuliana Consilier juridic Director executiv
Serviciul juridic, contencios și administrație publică locală
1 Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen Consilier juridic
2 Modoran Cristina Mihaela Consilier juridic
3 Dinu Aris Ștefan Consilier juridic
4 Capră Luciana Cătălina Consilier juridic
5 Draghici Livia Andreea Consilier juridic
Compartimentul administrație publică
1 Paraschiv Gabriel Gelu Inspector
2 Boros Daniela Inspector
3 Aliu Doru Valentin Inspector
4 Traistaru Simona Inspector
Cancelarie
1 Profira Floarea Consilier
2 Șchiopu Gabriela Inspector
3 Moroianu Aura Inspector
4 Hristea Victoria Inspector
5 Slăbescu Iuliana Roxana Inspector
Registratură , relații cu publicul, secretariat ATOP
1 Cernat Petre Consilier
2 Toma Daniela Inspector
3 Icu Constanța Inspector
DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET - FINANȚE
1 Melintescu Valentina Director executiv
2 Boja Mariana Director exv. adj.
Serviciul financiar contabilitate
1 Putineanu Florentina Eliza
2 Păduraru Nicoleta Inspector
3 Iordan Nela Dorica Inspector
4 Coman Marius Consilier
5 Cioabă Matilda Inspector
Compartimentul gestiune și administrativ
1 Chivu Eugen Administrator I
2 Luca Alexandru Inspector spec II
3 Preda Dorel Șofer
4 Păduraru Marian Șofer
5 Dobre Florin Șofer
6 Călcâi Cezar Șofer
Compartimentul buget, venituri și cheltuieli
1 Burcea Florin Consilier
2 Tătaru Pârvu Alina Mihaela Consilier
3 Ștefan Nina Inspector
4 Biolaru Iuliana Inspector
Biroul resurse umane și monitorizare funcții publice
1 Luca Georgica Inspector
2 Tismănaru Cristian George Inspector
3 Geanta Simona Dorina Inspector
4 Cosac Geanina Violeta Inspector
DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ
1 Păscuțu Victorița Director executiv
2 Gavrilă Manuela Carmen Director exv. adj.
Compartimentul achiziții publice
1 Toneff Lucreția Inspector
2 Miloș Rozalia Daniela Inspector
3 Pena Elena Inspector
4 Popescu Aurelia-Magdalena Inspector
5 Potbăniceanu Bogdan Inspector
Serviciul drumuri și poduri
1 Călin Horatiu Șef serviciu
Compartimentul lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene
1 Olteanu Iulian Consilier
2 Gunaris Ion Inspector
Compartimentul administrare drumuri județene
1 Done Georgeta Consilier
2 Pana Claudia Inspector
Compartimentul autorizare transport public local
1 Tecșor Valentin Consilier
Compartimentul transporturi județene
1 Zamfir Danut Consilier
Compartimentul structuri asociative
1 Pirea Danut Consilier
2 Crăiniceanu Magdalena Inspector
Compartimentul monitorizare servicii publice
1 Libianu Alexandrina Referent specialitate
2 Lungu Florenta Inspector
3 Nicolescu Ortanța Inspector
DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
1 Borțun Valy Luminița Arhitect șef al jud.
Compartimentul urbanism
1 Cristiu Ninu Ion Răzvan consilier
2 Dragana Sorin Fernand Inspector
Compartimentul amenajarea teritoriului
1 Găvănescu Marian Inspector
2 Caluș Carmen Valy Inspector
3 Ovedenie Cristina Inspector
4 Toader Elisabeta Muncitor calif. III
Compartimentul de control intern/managerial
1 Ivan Mihaela Ioana manager public
Serviciul autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții și protectia mediului
1 Toma Valentin Sef serviciu
Compartimentul autorizarea construcțiilor
1 Baston Florian Referent specialitate
2 Predoiu Florin Inspector
Compartimentul disciplina în construcții
1 Vintilă Daniel Laurențiu Inspector
Compartimentul intern de prevenire și protecția muncii și protecția mediului
1 Vasile Iulian Consilier
DIRECȚIA COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE
1 Magheru Liliana Director Executiv
Compartimentul educație, cultură, tineret
1 Dima Maria Inspector
2 Tudorache Daniela Gina Inspector
Compartimentul comunicare, relații publice, organizare evenimente, protocol
1 Condeescu George Consilier
2 Păduraru Iuliana Referent
3 Ionescu Eugenia Georgeta Inspector
Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate
1 Stuparu Floarea Consilier
2 Marin Valeria Consilier
3 Stîrcu Dana Florentina Consilier
4 Oanța Elena Inspector
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
1 Sfinteș Elena Director Executiv
Serviciul fonduri structurale și de coeziune
1 Radu Gabriela Consilier
2 Ciubreag Elena Consilier
3 Ghibirdic Iuliana Inspector
4 Giui Ghorghe Consilier
5 Zgorcea Ion Consilier
6 Ciuntuc Petrică Valentin Consilier
7 Jianu Diana Inspector
8 Căzănaru Alis Minodora Inspector
9 Viișoreanu Viorica Consilier
Serviciul fonduri de cooperare transfrontalieră
1 Tecșor Maria Consilier
2 Sărăcilă Ecaterina Consilier
3 Totu Irina Gabriela Consilier
4 Rizea Constanța Inspector
5 Chivu Rodica Inspector
6 Vișinoiu Florentin-Claudiu Inspector
7 Buzică Dana Irina Referent