ACHIZITII PUBLICE

PRODUSE, SERVICII, LUCRĂRI

ACHIZITII DIRECTE

2017

1.

 Asigurarea verificării executiei corecte a lucrărilor de intretinere curentă şi periodicla pe drumurile judetene din judetul Teleorman

     - descarca documentatia

2.

 Servicii de actualizare a documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii şi consultantă la elaborarea cererii de finantare pentru proiectul "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmbovita, km 38+838 - 87+070 (48,132 km)"

     - descarca documentatia

3.

 Servicii poştale de distribuire a corespondentei in tară şi străinătate.

     - descarca documentatia

4.

 Servicii de consultanţă pentru elaborare cerere de finanţare proiect "Pe urmele mostenirii coridorului verde al Dunarii de Jos"

     - descarca documentatia

5.

 CLARIFICARE - Servicii de actualizare a documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii şi consultantă la elaborarea cererii de finantare pentru proiectul "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmbovita, km 38+838 - 87+070 (48,132 km)"

     - descarca documentatia

2016

1.

    Realizare servicii de proiectare faza SF pentru instalarea sistemelor de incãlzire care utilizeazã energie regenerabilã prin programul Casa Verde in institutiile publice subordonate Consiliului Judetean Teleorman

     - descarca documentatia

2.

   Reluare achizitie directa - Realizare servicii de proiectare faza SF pentru instalarea sistemelor de incãlzire care utilizeazã energie regenerabilã prin programul Casa Verde in institutiile publice subordonate Consiliului Judetean Teleorman

   - descarca documentatia

3.

    Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor la obiectivul de investitii "Consolidare DJ 679E, km 19 + 535- km 19 + 615, pe raza comunei Tatarastii de Sus, in punctul Coasta lui Calinescu (L=0.080 km)"

     - descarca documentatia

4.

    Achizitie produse pentru premierea castigatorilor concursului de eseuri "Sanatatea din livada" - Caiet de sarcini

     - descarca documentatia