<
  Modernizare /Reabilitare la unele drumuri judetene din judetul Teleorman, LOT Nr.1 ,,Modern DJ 504, limita judet Giurgiu-Cernetu, km 30+000-42+060, L=12,060 km,,LOT Nr.2 ,,Reab DJ 504, Alexandria(DE70) –Orbeasca de Sus-Tatarastii de Sus-limita judet Arges, km 54+187-110+926, L=56,739 km,,LOT Nr.3 ,,Reab tronson DJ 506B, Smîrdioasa (DN 51) – Izvoarele (DN 51), km 3+904 – 10+674 , L = 6,770 km’’LOT Nr.4 ,, Reab si modern DJ 612A, Rosiorii de Vede-Balta Sarata,km 17+527-33+649, L=16,122 km,,

      Anunt de atribuire numarul   153265/23.12.2014

  Achizitionarea produselor necesare organizarii manifestarilor cultural – artistice “Copilarie fericita”

      Anunt de atribuire numarul 179100/12.06.2014     

  Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2013-2014

      Anunt de atribuire numarul 145472/01.04.2014

  Intretinere curenta si periodica pe timp vara a drumurilor judetene in perioada 2013 – 2017

      Anunt de atribuire numarul 143541/15.01.2014