Numar anunt Data publicare Denumire contract

Tip

procedura

Tip contract Stare procedura Cod CPV Data limita depunere Valoare estimata
CN1000658 25.05.2018 Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada 2018 – 2022.
Lot 1 - Zona nr. 1 VEST
Lot 2 - Zona nr. 2 EST
Licitatie

deschisa

Lucrari In desfasurare 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) 02.07.2018 103132349
CN1002594 19.07.2018 12:18

Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km)

Licitatie

deschisa

Lucrari In desfasurare 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 27.08.2018 15:00

20471181