Titlul proiectului:
„Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”


jQuery Slider

Contractul de finantare pentru proiectul „Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman” a fost incheiat pe 17.08.2010 si termenul de finalizare al proiectului a fost initial 17 decembrie 2012, dar a fost prelungit prin actul aditional nr. 1 la contractul de finantare, pana la data de 17.06.2015.

Obiectivul specific al proiectului: reabilitarea infrastructurii Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria (corpurile A şi B) şi dotarea cu echipamente medicale şi nemedicale.

Valoarea totală a Proiectului:88.361.771,89 lei
din care
- valoarea totală eligibilă :67.926.908,34

Surse de finantare:

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

A fost incheiat contractul de executie lucrari la 1 noiembrie 2012.

VALOARE CONTRACT LUCRARI: 66.760.196,85 lei, din care TVA- 12.921.328,42 lei

DATA PREDARII AMPLASAMENTULUI SI INCEPERII EXECUTIEI LUCRARILOR : 12.11.2012

Lucrarile propuse in cadrul proiectului:

STADIUL LUCRARILOR

Lucrarile au inceput de la etajul 6 in jos, pe verticala si au fost executate lucrari de rezistenta, arhitectura, instalatii si dotari cu echipamente si utilaje tehnologice - in corpul B. Cele 2 corpuri A si B au fost separate din punct de vedere al circuitelor spitalicesti, actul medical desfasurandu-se in corpul A si lucrarile de reabilitare au inceput in corpul B.

La etajul 6 a fost organizat pavilionul administrativ si spatiul a fost compartimentat corespunzator.

Se preconizeza ca in luna martie 2014 se vor finaliza lucrarile in corpul B si vor incepe lucrarile in corpul A. La sfarsitul anului 2014 lucrarile de reabilitare vor fi terminate.

Dupa recompartimentare Pe ETAJE

Avantajele Reabilitarii Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman:

Inceperea lucrarilor de reabilitare și modernizare la Spitalul Județean de Urgență Teleorman reprezintă o prima etapă de modernizare a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman, urmand sa se continue proiectul cu reabilitarea Corpului C și la final, va fi inaugurat cel mai bun spital din judet si din regiune.Va fi o unitate medicală care va oferi condiț ii foarte bune atât pentru pacienț i, dar și pentru personalul spitalului.

Galerie foto

Castel