Proiect program transport județean de persoane
2019 - 2024

 

 

 

HOTARAREA NR.130

privind: actualizarea  Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARAREA NR.52   

privind: aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale si acordarea autorizaţiilor de transport   

HOTARAREA NR.59   

pentru: aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, precum si a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

HOTARAREA NR.60   

pentru: completarea si modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

HOTARAREA NR.70   

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din

31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008- 2011

 

HOTARARI COMISIA PARITARA

Nr. 1 / 09.05.2008

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curese regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, urmare licittiei electronice din data de 30.04.2008

Nr. 2 / 02.06.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în prima sedinţa de atribuire, urmare a licitaţiei electronice din data de 30.05.2008

Nr. 3 / 22.08.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a II-a sedinŃa de atribuire, urmare atribuirii electronice din data de 14.08.2008

Nr. 4 / 07.11.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a III-a  şedinţa de atribuire, urmare a licitaţiei electronice din  data de 31.10.2008

Nr. 5 / 16.04.2009

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a IV-a sedintă de atribuire, urmare atribuirii electronice din data de 10.04.2009

Nr. 6 / 14.05.2009

privind: atribuirea traseului TR 038 Turnu Măgurele-LiŃa-Saelele (18 km), inclus în Programul de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, pentru care există retragere a licenŃei de traseu, urmare atribuirii electronice din data de 08.05.2009

Nr. 7 / 13.08.2009

privind: atribuirea  traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, urmare atribuirii electronice      din  data de 07.08.2009

Nr. 8 / 10.11.2009 privind: atribuirea  traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite, nesolicitate sau la care au renuţat operatorii de transport rutier, urmare atribuirii electronice din  data de 30.10.2009
Nr. 11897 / 06.12.2011

privind: formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de   persoane  prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu urmare a licitaţiei electronice din data de 02.12.2011

Nr. 1109 / 01.02.2012

privind: formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de   persoane  prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu urmare a licitaţiei electronice din data de 27.01.2012

 

Traseele judeţene de transport călători în 2008–2011

            Urmare aprobării, în şedinţa din 31 martie, a Programului judeţean de transport pentru 2008–2011, Consiliul Judeţean stabileşte următorul Calendar privind atribuirea traseelor :

 CALENDARUL

privind atribuirea traseelor judeţene din programul judeţean de transport

pentru 2008–2011, conform adresei MIRA nr. 1563/15.02.2008

07–10 aprilie   

-afişarea Programului de transport judeţean avizat de    

  comisia paritară şi aprobat prin hotărâre a Consiliul Judeţean;

15–20 aprilie

- perioada de depunere a solicitărilor în format electronic

 (intervalul orar în care se vor depune opţiunile este 09ºº– 16ºº);

20–29 aprilie    - perioada de 10 zile până la şedinţa de atribuire;
30 aprilie   - data primei şedinţe de atribuire;
30 iunie    - data expirării actualului program de transport judeţean.

             

Operatorii de transport care doresc detalii privind eliberarea certificatului digital, obţinerea parolelor pentru instalarea certificatului digital şi acces în cont, în vederea participării la şedinţa de atribuire, le găsesc pe site–ul Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale – www.autorizatiiauto.ro

 

PROGRAM  DE  TRANSPORT

 

OPERATORI DE TRANSPORT