ANUNT PUBLIC DEVIERE CIRCULATIE

ANUNT PUBLIC DEVIERE CIRCULATIE

ANUNT PUBLIC OPRIRE CIRCULATIE

ANUNT PUBLIC OPRIRE CIRCULATIE

ANUNT PUBLIC OPRIRE CIRCULATIE

 

ANUNT PUBLIC

 

ANUNT PUBLIC

CALENDARUL

privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada

 2014-2019

 

ANUNT PUBLIC  

PROGRAM DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE,

VALABIL IN PERIOADA 2014-2019

LISTA STATIILOR

 

ANUNT PUBLIC - CALENDARUL

privind atribuirea traseelor judetene din Programul judetean de transport

a carui valabilitate începe cu data de 01.01.2014

ANUNT PUBLIC

 

privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada

2008-2013,desfăşurată în luna august 2012

 

ANUNT PUBLIC

 

privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada

2008-2013, desfăşurată în luna ianuarie 2012

 

 

ANUNT PUBLIC

 

privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada

2008-2013, desfăşurată în luna decembrie 2011

Propunere de modificare

a Programului de transport public judeţean de  persoane prin curse regulate

REGULAMENT

 

ANUNT PUBLIC

privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, desfăşurată în luna mai 2011

 

ANUNT PUBLIC

Propunere de modificare

a Programului de transport public judeţean de  persoane prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45/31.03.2008

 

ANUNT PUBLIC - CALENDARUL

privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, desfăşurată în luna martie 2011

 

ANUNT PUBLIC - CALENDARUL

privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public

judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011,desfăsurată în luna mai 2010

 

ANUNT PUBLIC - CALENDARUL

privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, desfăsurată în luna martie 2010

 

Calendarul pentru şedinţa de atribuire din 30 octombrie 2009

 

LISTA TRASEELOR NESOLICITATE SAU LA CARE AU RENUNTAT OPERATORII DE TRANSPORT RUTIER DIN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEłEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2011 DISPONIBILE PENTRU SEDINłA DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 30 OCTOMBRIE 2009

 

 

LISTA TRASEELOR PENTRU CARE EXISTĂ RETRAGERE A LICENŢEI DE TRASEU DIN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2011 

ŞEDINŢA DE ATRIBUIRE 8 MAI 2009

LISTA TRASEELOR NEATRIBUITE/NESOLICITATE SAU LA CARE AU RENUNŢAT OPERATORII DE TRANSPORT RUTIER DIN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2011 ŞEDINŢA DE ATRIBUIRE 10 APRILIE 2009

LISTA TRASEELOR NEATRIBUITE/NESOLICITATE SAU LA CARE AU RENUNŢAT OPERATORII DE TRANSPORT RUTIER DIN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2011 ŞEDINŢA DE ATRIBUIRE 31 OCTOMBRIE 2008

 

 

Calendarul pentru şedinţa de atribuire din 8 MAI 2009

A TRASEULUI PENTRU CARE EXISTĂ RETRAGERE A LICENTEI  DE TRASEU

 

Calendarul pentru şedinţa de atribuire din 10 APRILIE 2009

A TRASEELOR NEATRIBUITE/NESOLICITATE SAU LA CARE EXISTĂ RENUNŢĂRI

 

Calendarul pentru şedinţa de atribuire din 31 octombrie 2008

A TRASEELOR NEATRIBUITE/NESOLICITATE SAU LA CARE EXISTĂ RENUNŢĂRI

Proiect hotarare privind modificarea programului de transport 2008-2011-septembrie

Proiect hotarare privind modificarea programului de transport 2008-2011-august

CALENDARUL

privind etapa a treia de atribuire a traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, conform adresei M.I.R.A. nr. 3066/15.07.2008

LISTA

 TRASEELOR DIN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN   CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2011, NEATRIBUITE, NESOLICITATE SAU LA CARE AU RENUNŢAT OPERATORII DE TRANSPORT RUTIER

 

ANUNT   IMPORTANT 2010

 

ANUNT   IMPORTANT

 

ANUNT  PUBLIC

 

HOTARAREA NR.130

privind: actualizarea  Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARAREA NR.52   

privind: aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale si acordarea autorizaţiilor de transport   

HOTARAREA NR.59   

pentru: aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, precum si a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

HOTARAREA NR.60   

pentru: completarea si modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

HOTARAREA NR.70   

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din

31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008- 2011

 

HOTARARI COMISIA PARITARA

Nr. 1 / 09.05.2008

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curese regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, urmare licittiei electronice din data de 30.04.2008

Nr. 2 / 02.06.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în prima sedinţa de atribuire, urmare a licitaţiei electronice din data de 30.05.2008

Nr. 3 / 22.08.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a II-a sedinŃa de atribuire, urmare atribuirii electronice din data de 14.08.2008

Nr. 4 / 07.11.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a III-a  şedinţa de atribuire, urmare a licitaţiei electronice din  data de 31.10.2008

Nr. 5 / 16.04.2009

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a IV-a sedintă de atribuire, urmare atribuirii electronice din data de 10.04.2009

Nr. 6 / 14.05.2009

privind: atribuirea traseului TR 038 Turnu Măgurele-LiŃa-Saelele (18 km), inclus în Programul de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, pentru care există retragere a licenŃei de traseu, urmare atribuirii electronice din data de 08.05.2009

Nr. 7 / 13.08.2009

privind: atribuirea  traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, urmare atribuirii electronice      din  data de 07.08.2009

Nr. 8 / 10.11.2009 privind: atribuirea  traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite, nesolicitate sau la care au renuţat operatorii de transport rutier, urmare atribuirii electronice din  data de 30.10.2009
Nr. 11897 / 06.12.2011

privind: formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de   persoane  prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu urmare a licitaţiei electronice din data de 02.12.2011

Nr. 1109 / 01.02.2012

privind: formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de   persoane  prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu urmare a licitaţiei electronice din data de 27.01.2012

 

Traseele judeţene de transport călători în 2008–2011

            Urmare aprobării, în şedinţa din 31 martie, a Programului judeţean de transport pentru 2008–2011, Consiliul Judeţean stabileşte următorul Calendar privind atribuirea traseelor :

 CALENDARUL

privind atribuirea traseelor judeţene din programul judeţean de transport

pentru 2008–2011, conform adresei MIRA nr. 1563/15.02.2008

07–10 aprilie   

-afişarea Programului de transport judeţean avizat de    

  comisia paritară şi aprobat prin hotărâre a Consiliul Judeţean;

15–20 aprilie

- perioada de depunere a solicitărilor în format electronic

 (intervalul orar în care se vor depune opţiunile este 09şş– 16şş);

20–29 aprilie    - perioada de 10 zile până la şedinţa de atribuire;
30 aprilie   - data primei şedinţe de atribuire;
30 iunie    - data expirării actualului program de transport judeţean.

             

Operatorii de transport care doresc detalii privind eliberarea certificatului digital, obţinerea parolelor pentru instalarea certificatului digital şi acces în cont, în vederea participării la şedinţa de atribuire, le găsesc pe site–ul Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale – www.autorizatiiauto.ro

 

PROGRAM  DE  TRANSPORT

 

OPERATORI DE TRANSPORT